Rob de Brouwer - Foto: Geert van Tol

Rob de Brouwer staat op plaats 10 van de kandidatenlijst van 50PLUS. Hij kan bogen op een ruime ervaring, zowel bij het Rijk als in het bedrijfsleven. Rob is maar wat blij met een partij als 50PLUS, waar hij zich de komende tijd vol voor gaat inzetten. “50PLUS moeten gaan zorgen voor het herstellen van het evenwicht tussen jong en oud.”

Rob de Brouwer, van 1945, woont in Den Bosch. Zijn opleiding, Economie, staatkundige studierichting voltooide hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Rob zat twee jaar in militaire dienst, deed twee jaar orderplanning Philips in Eindhoven en was tevens twee jaar als inkoper verbonden bij Internationale Bouw Compagnie in Best. Dertien jaar lang vervulde hij diverse beleidsfuncties bij het ministerie van Economische Zaken, onder meer als hoofd Beleidsplanning en hoofd van de Hoofdafdeling Metallurgie. Rob was ook nog directeur Economische Zaken bij de provincie Noord-Brabant, hij bekleedde directiefuncties bij Hoogovens/Corus in IJmuiden en was directeur/grootaandeelhouder bij Leijdal Consultancy in ’s-Hertogenbosch. Voor hobby’s heeft Rob ook nog tijd. Hij mag graag vogels spotten, wandelen en fietsen, koken, lezen, schrijven.


Wat drijft je om kandidaat voor 50PLUS te zijn?

“Ik heb grote zorgen over de plannen met ons pensioenstelsel. Maar mijn dieper liggende motivatie zit in mijn overtuiging dat het in Nederland de verkeerde kant opgaat met het op het neoliberalisme gebaseerde marktdenken, waar alles voor lijkt te moeten wijken. De markt kan niet zonder overheid. Alles door de markt laten oplossen leidt tot problemen op milieugebied en de verdeling van de opbrengsten. Bij 50PLUS vind ik een gedegen evenwichtige opvatting over de wijze waarop de maatschappij moet worden ingericht.”


Welke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS spreken je het meest aan?

“AOW leeftijd terug naar 65 jaar, geen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden en handen af van het huidige pensioenstelsel.”


Waarom moet een kiezer op 50PLUS stemmen?

“De beschaving van een land kan worden afgemeten aan de wijze waarop men met zijn ouderen omgaat. Nederland is langzamerhand een land geworden waar ouderdom met meewarigheid en afkeer wordt bekeken. De gevestigde opvatting lijkt te zijn dat verjonging, dynamiek en flexibiliteit ‘goede’ eigenschappen en degelijkheid, wijsheid en voorzichtigheid ‘saaie’ eigenschappen zijn. Onze partij kan een rol spelen bij het herstellen van het evenwicht tussen jong en oud. Vooral de bijna agressieve en nijdige manier waarop in de media over babyboomers wordt gesproken is stuitend. Mensen die op ons stemmen kunnen erop rekenen dat wij een evenwichtig beleid zullen voeren in het belang van huidige 50-plussers, maar ook voor de toekomstige generaties. Een voorkeursstem op mij zou betekenen dat de kans dat een van de weinige mensen met een grote kennis op pensioengebied, maar ook met een grote ervaring in het bedrijfsleven, in de Tweede Kamer wordt gekozen.”


Welke kennis en ervaring breng je mee?

“Ik heb een boek geschreven over het pensioen, getiteld ‘19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen’. Mijn opvattingen, gebaseerd op analyse van de feiten, wordt door mensen met kennis van het vakgebied nooit bestreden. Ik ben analytisch van aard en heb tevens een grote ervaring op het gebied van leidinggeven en (internationaal) onderhandelen.”


Is het hele pensioendebat niet al gevoerd en ligt de besluitvorming niet al vast?

“Met de Pensioenwet werden weeffouten in het stelsel geïntroduceerd. Het wegnemen van die weeffouten is voldoende. Al het andere is niet ter zake doende. Al was ik de laatste: ik ben ervan overtuigd dat ik gelijk heb. Hadden we maar naar de tegenstanders van de euro geluisterd. Dat gevoel van spijt moeten we bij ons nationaal pensioenstelsel waar we zo trots op zijn vermijden.”


Waar maak je je boos over?

“Over de dreigende teloorgang van ons pensioenstelsel door de ondeskundige inbreng van jonge Kamerleden en de onkunde van de staatssecretaris die met dit dossier is belast. En over de invloed van buitenstaanders, veelal met connecties met het verzekeringswezen.”


En waar word je blij van?

“Alleen succes maakt mij blij. En als het goed gaat met mijn (klein)kinderen.”


Wat is je persoonlijke slagzin voor de verkiezingen?

“Als je het eerlijke verhaal vertelt, dan moet ook in de politiek de redelijkheid overwinnen.”


> Volg Rob de Brouwer op Facebook

> Ga naar onze verkiezingspagina en lees ook de overige interviews met de kandidaat-Kamerleden van 50PLUS!