Stop TIPP - Foto:  DennisM2 (Flickr cc)

50PLUS is tegen TTIP. “In handelsverdragen die overtuigende democratische legitimatie ontberen, vooral gericht zijn op ‘handelsmaximalisatie’ en teveel voorbij gaan aan klimaatverandering, milieukosten en ongelijkheid ziet 50PLUS geen meerwaarde”, aldus Kamerlid Léonie Sazias.

50PLUS is verklaard tegenstander van TTIP omdat het verdrag nationale arbeids-, milieu- en consumentenstandaarden uitholt en omdat het de invloed van ons nationale parlement verzwakt. “Het is te veel in het voordeel van grote bedrijven en biedt middenstand en lagere inkomensklassen te weinig”, zei Kamerlid Léonie Sazias tijdens een debat in de Tweede Kamer over het handelsverdrag waarover de Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten. “Het vormt een aanzienlijke bedreiging voor onze hoogkwalitatieve landbouw en onze normen voor dierenwelzijn. De noodkreet van een aantal landbouworganisaties spreekt boekdelen!”


Niet tegen handelsverdragen, wel tegen TTIP

Voor alle duidelijkheid: 50PLUS is niet tegen handelsverdragen. 50PLUS ziet de theoretische potentie van een ‘groot handelsverdrag’ wel: TTIP omvat 800 miljoen consumenten, de helft van het wereld-BNP en 30 procent van de wereldhandel. “Maar zoals TTIP er nu voorligt, is het voor ons niet acceptabel”, benadrukt Léonie Sazias. “Het gebrek aan transparantie; de onderhandelingen vinden achter gesloten deuren plaats. ISDS; een ongewenst supranationaal arbitrage-systeem. En het ontbreken van overeenstemming over voldoende hoge sociale, milieu-, duurzaamheids- en arbeidsstandaarden; die zouden zwaar moeten wegen! De onderhandelingen tussen 2013 en 2016 hebben treurig weinig opgeleverd.”


‘Zoals TTIP er nu voorligt, is het voor 50PLUS niet acceptabel’


Trump, die van ‘America First’

“En nu gaat Trump erover, die van ‘America First’”, zei Sazias tijdens het debat. “Tot nu toe had de regering van Donald Trump zich stilgehouden over TTIP. Nu lijkt het erop dat ze zo'n akkoord ziet als een mogelijkheid om het handelstekort met de EU, en dan vooral met Duitsland, te verminderen. De voorwaarde is wel dat de Europese landen hun markten meer openstellen voor Amerikaanse bedrijven. En nu stapt Trump – hoogstwaarschijnlijk – ook nog uit het Klimaatakkoord van Parijs, dat belooft niet veel goeds.”


Wat wil 50PLUS wel?

50PLUS ziet geen meerwaarde in handelsverdragen die overtuigende democratische legitimatie  ontberen. “Wij zijn tegen verdragen zoals TTIP die vooral gericht zijn op ‘handelsmaximalisatie’ en teveel voorbij gaan aan klimaatverandering, milieukosten en ongelijkheid. Wat willen wij dan wel? Wij vinden de ‘progressieve handelsakkoorden’ waar eurocommissarissen Timmermans en Katainen impliciet voor pleiten een stap in de goede richting. Wij moeten onze hoge Europese waarden beschermen. Daar moeten wij op inzetten. Daarmee kunnen ongewenste effecten van globalisering voor een deel beteugeld worden.


Teveel schade

Samengevat: 50PLUS is volstrekt tegen TTIP in de huidige onevenwichtige en onduurzame vorm en tegen voortzetting van onderhandelingen zolang de Verenigde Staten ambivalent blijven over TTIP en gen heldere handelsstrategie bekendmaken. “TTIP zou op lange termijn tussen 1,5 en 4 miljard euro kunnen opleveren. Zoveel is dat niet, vooral niet als je dat tegenover de schade zet die TTIP kan brengen aan onze soevereiniteit, duurzaamheid, onze gezondheid en het milieu.  Dat kent teveel verliezers en dat is niet wat wij willen”, aldus Léonie Sazias.

© 1 juni 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!