Ook op Europees niveau begint 50PLUS steeds meer op te vallen. Dat bleek uit de uitnodiging van de European Democratic Party voor partijleider Henk Krol om als gastspreker op te treden bij hun congres op 8 februari in de Noord-Spaanse stad Bilbao.

Henk Krol was gastspreker op het congres van de European Democratic Party in Bilbao. 

In de European Democratic Party (EDP) werken negentien politieke partijen samen uit vijftien Europese landen, waarvan een aantal vertegenwoordigd is in het Europees Parlement. Wat de partijen bindt is een positieve houding ten opzichte van de Europese Unie en grote zorgen over de opkomst van het populisme in een aantal landen. Deelnemers uit Spanje, Hongarije, Italië en Polen gaven voorbeelden uit hun landen. Vanzelfsprekend kon Henk Krol hetzelfde doet als het gaat om Nederland.

Vechten voor beter pensioenen en zorg

Na een korte introductie over hoe hij in de politiek terecht is gekomen, gaf Henk een korte schets van de opkomst, positie en toekomstverwachtingen van 50PLUS. “Een partij die vecht voor betere pensioenen, betere zorg en huisvesting voor ouderen en tegen aantasting van hun inkomens en tegen leeftijdsdiscriminatie”, aldus Henk Krol. Daarbij vond hij een kleine toelichting op het onderdeel pensioenen wel op zijn plaats, omdat de regeling in Nederland veel beter is dan die in andere landen. “Maar het is onaanvaardbaar dat voor veel mensen de waarde van hun pensioen met 10 tot 25 procent is verminderd en dat wij gen steun krijgen voor onze voorstellen voor compensatie. Integendeel: de regering heeft plannen om het stelsel in onze ogen verder te verslechteren.”

Samenwerking moet niet doorslaan

Vanwege de toehoorders legde Henk in zijn toespraak het accent op de visie van 50PLUS op de Europese samenwerking, zoals die is vastgelegd in het programma voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei. “50PLUS staat positief tegenover de Europese Unie en erkent de grote voordelen van het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid en personen. Maar de samenwerking binnen de Europese Unie moet niet doorslaan in een voortdurend toenemende invloed van het Europese politieke bestuur op zaken die landen heel goed zelf kunnen regelen. 50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland. Daarom wil 50PLUS dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien. Waar nodig worden huidige nutteloze regels geschrapt. Uitganspunt is ‘groter in de grote dingen, kleiner in de kleinere dingen’”, zo verwoorde hij het standpunt van 50PLUS.

Drie hoofdtaken voor EU

Henk gaf aan dat 50PLUS drie hoofdtaken ziet voor de Europese Unie: milieubeleid en duurzaamheid, buitenlands beleid en economisch en monetair beleid. Rode draad in het beleid moet zijn meer aandacht voor de oudere Europeanen. In veel landen is dat nog harder nodig dan in Nederland en daarom bepleit 50PLUS ook de aanstelling na de verkiezingen van een Europees commissaris voor ouderenbeleid.

Geruststelling

Henk probeerde toehoorders die zich ernstig zorgen maken over anti-Europees populisme gerust te stellen met de mededeling dat zo’n 70 procent van de Nederlandse bevolking positief staat tegenover de Europese samenwerking. “Dus jullie hoeven niet bang te zijn voor een Nexit. Maar dan moeten de mensen wel zelf kunnen ervaren wat de resultaten van die samenwerking zijn. Onze aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de ouderen, maar ook naar de jeugd. Want wij zetten ons ook in voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom ook is de titel van ons verkiezingsprogramma ‘Onze toekomst in Europa. Solidair met jong en oud’”, zo besloot Henk Krol zijn bijdrage aan het congres van de EDP.

© 14 februari 2019