Water is de eerste levensbehoefte van ieder mens en voor elk ander organisme. Geen water, geen leven!

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

50PLUS weet hoe belangrijk het waterschap is voor alle inwoners en gebruikers. Voor recreanten, agrariërs en natuur. Wij vinden dat goede samenwerking met de inwoners van het waterschap en andere overheden noodzakelijk is. Om dit voor iedereen te borgen voor de laagst mogelijke kosten zonder lastenverzwaring voor inwoners is het noodzakelijk dat er een goed, kritisch en democratisch bestuur komt.

50PLUS heeft zich de afgelopen vier jaar voor u sterk gemaakt met 22 vertegenwoordigers in 16 van de 21 waterschappen die Nederland telt. De komende periode staan wij weer klaar om uw belangen te behartigen! 50PLUS doet in alle 21 waterschappen mee, voor het eerst ook in Fryslân, Noorderzijlvest, Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en De Stichtse Rijnlanden.

50PLUS heeft zich sterk verzet tegen de komst van een nieuw belastingstelsel waarbij de inwoners (ingezetenen) tot wel 25 procent meer belasting zouden moeten gaan betalen, ten gunste van bedrijven, boeren en natuur- en boseigenaren. Gelukkig hebben we tot nu toe uitstel kunnen bereiken, maar de belastingaanpassing komt eraan!

50PLUS IS ALERT!

Daarnaast hebben wij als enige partij aandacht besteed aan het legionellagevaar. Ook de komende vier jaren is 50PLUS er weer voor u. 50PLUS staat voor:

Voldoende water
Schoon water
Veiligheid en gezondheid
Geen lastenverzwaring

50PLUS MAAKT HET VERSCHIL!

Wij roepen u op om op 20 maart te gaan stemmen. Belangrijker dan ooit tevoren is het continueren van een goed en ervaren democratisch bestuur. Vele uitdagingen wachten ons: onder andere droogte, zware buien en een klimaat dat verandert. De 50PLUS-vertegenwoordigers staan voor u klaar om ook de komende vier jaar binnen het waterschap uw belangen te behartigen!

DE LIJSTTREKKERS VAN 50PLUS ZIJN:

Jan Fonhof voor Hunze en Aa’s
Michiel de Sterke voor Noorderzijlvest
Jan Dogterom voor Wetterskip Fryslân
Erik Jan Meijboom voor Vechtstromen
Gerrit Westerhof voor Drents Overijsselse Delta

Gerrit Sprik voor Vallei en Veluwe
Jan Opschoor voor Rivierenland
Ernst te Velde voor Rijn en IJsel
Rob van den Hoek voor De Stichtse Rijnlanden
Jerry Braaksma voor Amstel, Gooi en Vecht

Gerard Meuwese voor Hollands Noorderkwartier
Roberto Schols voor Rijnland
Sjoerd Fekkes voor Delfland
Sjef Siemons voor Schieland en Krimpenerwaard
Harry Wagemakers voor Hollandse Delta

Johan Hessing voor Scheldestromen
Joep Taks voor Brabantse Delta
Chris Spooren voor de Dommel
Adriana Hernández voor Aa en Maas
Jacques Arntz voor Limburg
Freek Appel voor Zuiderzeeland

STEM VERSTANDIG! STEM 50PLUS!

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019