Bij een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving speelt water een grote rol. De waterschapsleden van 50PLUS en Kamerlid Corrie van Brenk lieten zich tijdens een gezamenlijke studiedag informeren over diverse facetten op het terrein van waterbeheer en waterveiligheid.

Werkbezoek waterschapsleden 50PLUS

50PLUS heeft niet alleen volksvertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer, in Provinciale Staten en gemeenteraden, maar ook in 21 waterschappen. In die door het hele land verspreide waterschappen heeft 50PLUS liefst 32 enthousiaste bestuurders. Eenmaal per jaar komen alle waterschapbestuurders bij elkaar voor een gezamenlijk werkbezoek, waarbij informatie wordt vergaard op het werkgebied van het waterschap en onder elkaar ervaringen en ‘best practices’ worden uitgewisseld. Bij het werkbezoek sluit ook altijd Corrie van Brenk aan, het Tweede Kamerlid van 50PLUS dat water en waterveiligheid in haar portefeuille heeft.

Hemelwateroverlast in de stad

De groep 50PLUS-bestuurders startte het werkbezoek van dit jaar bij de WaterStraat in Delft. Daar wordt gezocht naar praktisch toepasbare oplossingen om steden toekomstbestendig te maken op het gebied van water en droogte. De WaterStraat is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken er samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad als gevolg van het veranderende klimaat in Nederland. “Er werd aan ons uitgelegd en gedemonstreerd welke bodemmogelijkheden en uitvindingen er zijn”, vertelt Corrie van Brenk. “Schelpen nemen goed water op, maar ook verschillende soorten bestrating”, was een feit dat het Kamerlid proefondervindelijk vaststelde.

Kamerlid Corrie van Brenk test de 'slurpzak'

Tijdelijke waterkeringen

Volgende halte op het werkbezoek was Flood Proof Holland, eveneens in Delft. Bij Flood Proof worden tijdelijke waterkeringen ontwikkeld en getest: modulaire systemen en flexibele constructies die snel en gemakkelijk kunnen worden vervoerd, gemonteerd en in gebruik genomen. Corrie van Brenk: “Op de buitenterreinen werd een dijkdoorbraak gesimuleerd en we kregen demonstraties van diverse uitvindingen om water tegen te houden: van de ‘slurpzak’ tot de ‘boxbarrier’; prachtige namen maar heel functioneel!” De waterschapbestuurders van 50PLUS waren erg enthousiast over de getoonde oplossingen bij Flood Proof Holland.

Mens, milieu en maatschappij

De studiedag werd afgesloten bij Deltares, een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Deltares werkt over de hele wereld aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij en richt zich met name op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. “Bij Deltares spraken we over de zeespiegelstijging en wat dat tot gevolg kan hebben. Aan de hand van proeven in grote hallen met waterbassins en golfslag werd wat we bespraken ook inzichtelijk gemaakt. Het was erg indrukwekkend en we kregen nóg meer waardering voor al die knappe koppen die wereldwijd bezig zijn met water en waterveiligheid”, aldus Corrie van Brenk.

Waterschapsleden van 50PLUS, met in het midden Kamerlid Corrie van Brenk

Waterschapsleden van 50PLUS, met in het midden Kamerlid Corrie van Brenk

© 24 september 2019