50PLUS pleit voor afschaffing van de hondenbelasting. “De hondenbelasting is een relikwie uit het verleden”, vindt fractieleider Henk Krol.

In de ene gemeente betaal jij bijna 125 euro per jaar voor het hebben van een hond, in de andere gemeente is het kosteloos. Die gigantische verschillen zijn niet uit te leggen. 50PLUS vindt dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is en moet worden afgeschaft. Liefst 81 procent van de kijkers van het consumentenprogramma Radar is het daarmee eens. Bekijk hier de uitzending van Radar, waarin Henk Krol te gast was.

Voordelen van een hond

Henk Krol vindt dat een hond een gezelschapsdier is dat ervoor zorgt dat ouderen minder eenzaam zijn en in beweging blijven. Er zijn zelfs zorgverzekeraars – zoals Ohra – die deze voordelen actief uitdragen! “Hondenbelasting is een relikwie uit het verleden, namelijk in het leven geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, en als een vorm van transportbelasting voor de hondenkar”, zegt de fractievoorzitter van 50PLUS.

Vragen aan de minister

In de uitzending van Radar beloofde Henk Krol vragen te gaan stellen over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De gestelde schriftelijke vragen staan hieronder.

1. Is de minister bekend met de uitzending van het tv-programma Radar van 14 oktober jl. over gemeentelijke hondenbelasting?

2. Klopt het dat hondenbelasting oorspronkelijk in het leven is geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, alsmede als een vorm van transportbelasting (de hondenkar)? Bent u het met de fractie van 50PLUS eens dat hondenbelasting daarmee een relikwie is uit het verleden?

3. Is de minister bekend met de voordelen van het houden van een hond en dat er zelfs zorgverzekeraars zijn die deze voordelen actief uitdragen?

4. Is de minister bekend met het standpunt van de Raad voor de financiële verhoudingen dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft? Is afschaffing van de hondenbelasting naar aanleiding van dit advies overwogen? Zo nee, waarom niet?

5. Is de minister bereid de Gemeentewet art. 226 waarin een gemeente de mogelijkheid wordt geboden om hondenbelasting te heffen, alsnog te schrappen?

© 17 oktober 2019