“50PLUS maakt zich in de waterschappen steeds sterk voor het belang van de burgers”, zei waterschaplid Jan Opschoor bij het halfjaarlijks overleg met de Tweede Kamerfractie.

Bezoek aan de rioolwaterzuivering in Breskens

Het halfjaarlijks landelijk overleg tussen de waterschapbestuurders van 50PLUS en de Tweede Kamerfractie vond ditmaal plaats in Middelburg, op vrijdag 8 november. Met in totaal 33 gekozen bestuurders is 50PLUS in alle 21 waterschappen van Nederland vertegenwoordigd. Een verdubbeling ten opzichte van de vorige bestuursperiode. 50PLUS is een volwaardige speler in de waterschapbesturen!

De bestuurders, waaronder dus veel nieuw gekozen dit voorjaar, werden voor het halfjaarlijks overleg met de Tweede Kamerfractie ontvangen door de dijkgraaf mr. drs. A.J. G. Poppelaars en onze Zeeuwse 50PLUS-bestuurder Johan Hessing.

Herziening belastingstelsel

Onder voorzitterschap van Jan Opschoor (Waterschap Rivierenland) en in het bijzijn van 50PLUS-Tweede Kamerlid Corrie van Brenk passeerden diverse onderwerpen de revue, zoals de aankomende herziening van het belastingstelsel, circulaire economie/het waterschap als energieleverancier (ingeleid door Rob van den Hoek, Waterschap Stichtse Rijnlanden), klimaatverandering, waterveiligheid en waterkwaliteit.

“Deze thema’s werden natuurlijk besproken in het licht van de hoofdtaak van waterschappen: waterveiligheid, voldoende water en schoon water”, vertelt Jan Opschoor. “50PLUS maakt zich steeds sterk voor het belang van de zogenaamde ‘ingezetenen’ – de burgers – en waakt ervoor dat de focus bij de waterschappen vooral bij de genoemde kerntaken blijft. Het 50PLUS-beleid werd opnieuw benadrukt, standpunten opnieuw geijkt ten aanzien van de energietransitie en besluiten genomen over hoe de komende belastingherziening – de waterschapslasten – aan te pakken. Daarbij is van groot belang dat de burgers voldoende inspraak krijgen via onder meer de landelijke waterschapfracties, wooncorporaties en de Vereniging van Huiseigenaren. Om dat te bereiken zal een motie worden ingediend in de Tweede Kamer, en daarnaast ook moties in de waterschapbesturen. Bovendien zal een werkgroep een position paper hierover opstellen”, aldus Opschoor.

Werkbezoek rioolzuivering

‘s Middags werd de rioolwaterzuivering in Breskens bezocht (foto) waar de zeer efficiënte Nereda-zuiveringstechnologie wordt toegepast. Jan Opschoor: “Het was een zeer vruchtbare bijeenkomst waarbij eens te meer bleek dat elkaar leren kennen en kennis- en meningsuitwisseling van groot belang zijn. En we konden weer constateren dat de samenwerking met de Tweede Kamerfractie uitermate prettig, doelgericht en daadkrachtig is. Dank vooral aan ieders inbreng en aan Kamerlid Corrie van Brenk. Hart voor water!”

De volgende bijeenkomst zal zijn op vrijdag 15 mei 2020, locatie: Tweede Kamer.

© 12 november 2019