50PLUS is een van de deelnemers aan het Vuurwerkmanifest. Volgens dit manifest is een verbod op consumentenvuurwerk de enige mogelijkheid om op een letselvrije wijze de jaarwisseling te vieren.

Vuurwerk

Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft, zo vinden de deelnemers aan het Vuurwerkmanifest. Zij zijn van mening dat vuurwerk alleen in handen van professionals mag komen. Alleen een verbod op consumentenvuurwerk kan er volgens hen voor zorgen dat er steeds minder letsels door vuurwerk worden veroorzaakt.

Het Vuurwerkmanifest spreekt uit dat met grote professionele vuurwerkshows iedereen op een veilige manier kan genieten van het kijken naar vuurwerk. Gezien de vele letsels door vuurwerk en de invloed daarvan op de verdere levens van de getroffenen en de maatschappelijke gevolgen, spreken de ondertekenaars van het Vuurwerkmanifest zich dan ook uit voor een verbod op door consumenten afgestoken vuurwerk.

► Jaarwisseling is oorlog; de maat is vol

Vuurwerkverbod

Een vuurwerkverbod voor particulieren wordt inmiddels heel breed gedragen. Toch vindt het kabinet nog steeds dat er geen verbod ingesteld moet worden. 50PLUS vindt dat onverantwoord en pleit al jaren (sinds 2015!) voor een vuurwerkverbod! Dat verbod moet er snel komen; Oud en Nieuw is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid immers niet voor niets uitgeroepen tot de gevaarlijkste dag van het jaar! Lees hier meer over het standpunt van 50PLUS.

Lees ook: Vuurwerkverbod voor gevaarlijkste dag van het jaar
► Klik hier voor meer informatie over het Vuurwerkmanifest