Henk Krol (66), Léonie Sazias (59), Martin van Rooijen (74), Corrie van Brenk (56), Gerrit Jan Pieter van Otterloo (67), Simon Geleijnse (42), Emile Bode (62), Wilma Schrover (56), Maurice Koopman (73) en Rob de Brouwer (71); zij staan als eerste 10 op de definitieve kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De partij meent een ervaren en sterke kandidatenlijst te hebben samengesteld.

Alle kandidaten hebben schriftelijk en in eigen bewoordingen toegezegd bij een eventuele breuk met de nieuwe fractie hun zetel ter beschikking van de partij te zullen stellen en geen ‘zetelroof’ te zullen plegen. Deze verklaringen hebben een morele betekenis. De 12 hoogst geplaatste kandidaten gingen begin januari een week met elkaar trainen, ook om de teamgeest verder te bevorderen.

De selectiecommissie die de gesprekken voerde en de lijst samenstelde, bestond uit partijvoorzitter Jan Nagel, tevens fractievoorzitter Eerste Kamer, Henk Krol, fractievoorzitter Tweede Kamer en Willem Bakx, fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De selectiecommissie is bijzonder verheugd dat 50PLUS met een ervaren en sterke lijst aan de verkiezingen kan deelnemen. De opgestelde lijst, die wat leeftijd betreft de Tweede Kamer weer wat zestigers en zeventigers zal brengen, ziet er als volgt uit:

1. Henk Krol (66) Eindhoven. Het lijsttrekkerschap van de vroegere woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie is al eerder vastgesteld.

Leonie Sazias website

2. Léonie Sazias (59) Hilversum (foto). Léonie is een nieuw gezicht in de landelijke politiek en boegbeeld bij de lokale partijen. 50PLUS laat hiermee zien dat lokale politici daadwerkelijk bij deze partij welkom zijn.  Léonie startte eerst met een 1 zetelfractie, vergrootte die bij de volgende verkiezingen tot 3 zetels en is nu een gewaardeerde voorzitter van de 6 leden tellende Hart voor Hilversum-fractie. Zij werd twee keer gekozen tot de beste debater van de Hilversumse gemeenteraad. Léonie is vooral deskundig op het gebied van de zorg, zowel door in haar raadswerk als privé opgedane ervaring. Zij heeft grote kennis bij talrijke onderwerpen binnen de portefeuille Binnenlandse Zaken, heeft kennis van het immigratieprobleem en is generalist op het gebied van ouderen door haar werk als woordvoerder bij de ouderenorganisatie ANBO. Léonie heeft uitstraling en een grote overtuigingskracht. Zij kreeg landelijke bekendheid als omroepster en presentatrice van talrijke radio- en tv-programma’s  bij Veronica, AVRO, TROS en Omroep MAX. Léonie is er een overtuigd voorstander van dat de 50PLUS-generatie meer in het parlement te zeggen krijgt en wil daar zelf aan bijdragen.

3. Martin van Rooijen (74) Oegstgeest. Hij is voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en lid van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS. Was eerder Tweede Kamerlid voor het CDA en staatssecretaris van Financiën. Studeerde aan de Nederlandse Economische School in Rotterdam en de Rijksbelastingacademie in Rotterdam. Was onder meer inspecteur van ’s Rijksbelastingen, lid van de directie van Shell Nederland en partner van PWC.  Martin is een expert op het gebied van pensioenen, financiën  en belastingen en bovendien veelzijdig. Hij was onder meer voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en voorzitter van de sectie Betaald Voetbal van de KNVB. Sinds juni 2015 is Martin van Rooijen voor 50PLUS lid van de Eerste Kamer. Hij weet ingewikkelde problemen simpel uit te leggen. Als actief wielrenner heeft hij een zeer goede conditie om deze opmerkelijke overstap van de Senaat naar de Tweede Kamer te maken.

4. Corrie van Brenk (56) Utrecht. Corrie maakt als landelijk bestuurder en sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn deel uit van de top van de vakbeweging. Eerder was zij tot een fusie de laatste voorzitter van de 340.000 leden tellende AbvaKabo. Deze bond had felle kritiek op de pensioenplannen, de hoge werkloosheid en de botte bezuinigingen, onder meer op de zorg door de VVD/PvdA-coalitie. Corrie heeft een grote ervaring  op het gebied van arbeid, onder meer in het onderhandelen over en afsluiten van diverse landelijke cao’s. Corrie is door haar grote kennis breed inzetbaar. Zij komt oorspronkelijk uit de PvdA en was voor deze partij gemeenteraadslid  in De Bilt. In 2014 bedankte ze voor de PvdA en zei in het tv-programma Buitenhof: “Ik zie dat het alleen over geld gaat en niet over mensen”. 50PLUS is trots dat deze topvrouw uit de vakbeweging weloverwogen voor onze partij de Tweede Kamer in wil.

5. Gerrit Jan Pieter van Otterloo (67) Den Haag.  Gerrit Jan was eerder 8 jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en 11 jaar partijvoorzitter van het gewest Den Haag. Is gespecialiseerd in onder meer inkomenspolitiek, huisvesting en volksgezondheid. Van Otterloo hekelt in zijn motivatie de PvdA, ”die in strijd met het sociaaldemocratische gedachtengoed er voor gezorgd heeft dat ouderen via aanpassing van de AOW, de aanpassing van het pensioenstelsel en vooral de bezuinigingen in de zorg onevenredig zwaar getroffen worden”. Hij is boos en wil daarom een politieke terugkeer in de politieke arena. Van Otterloo diende de initiatiefwet “AOW’ers  in het Ziekenfonds” in zijn vorige Kamerperiode in.  AOW-gerechtigden met lage inkomens kregen toegang tot het ziekenfonds in plaats van de dure particuliere verzekering. Gelet zijn ervaring kan Gerrit Jan ook een goede kandidaat zijn voor het presidium.

6. Simon Geleijnse (42) Den Haag. Geeft al een aantal jaren leiding aan het fractiebureau van 50PLUS. Daarvoor was hij 7 jaar lang stafmedewerker bij het CDA-partijbureau en de CDA-Tweede Kamerfractie. Met deze 11-jarige politieke ervaring is Simon bijzonder goed geschoold op een breed terrein van de Haagse politiek.  Ook was hij lid van de gemeenteraad van Borsele. Simon speelde een hoofdrol bij de totstandkoming van het 50PLUS-verkiezingsprogramma en de toelichting op de regiobijeenkomsten. De selectiecommissie is er van overtuigd dat deze veertiger sterk kan doorgroeien en een belangrijke rol in de fractie kan spelen. Simon Geleijnse: “De kiezers moeten aan onze inzet zien dat hun ‘oude dag’ bij 50PLUS veilig is en dat wij, elke dag weer, voor hen opkomen”.

7. Emile Bode (62) Ophemert (Gelderland).  Kent de Haagse politiek en zijn deelnemers zeer goed doordat hij 13 jaar (waarvan 8 jaar als chef) op de politieke redactie van De Telegraaf werkte. Daarnaast was hij tot maart 2016 hoofd Algemene Verslaggeverij (leiding geven aan 60 journalisten) en gedurende 3 jaar hoofdredacteur Telegraaf Video Media waardoor hij verantwoordelijk was voor de programma’s van Omroep Wakker Nederland. Emile is bijzonder breed georiënteerd: naast enkele specialiteiten zoals verkeer, onderwijs en justitie is deze tuincolumnist ook inzetbaar bij bijvoorbeeld landbouw. Hij heeft diverse boeken op zijn naam staan maar ook vele huishoudgidsen. Hierdoor heeft Emile een grote achterban bij de grootste krant van Nederland. Emile zegt: “Fascinerend hoe een partij met slechts één zetel het pensioendebat op de politieke agenda heeft gezet. Na 15 maart 2017 kan 50PLUS een serieuze coalitiepartner zijn. Dan zal het hoongelach verstomd zijn!”

8. Wilma Schrover (56) ’s-Hertogenbosch.  Is sinds 2009 directeur van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Brabant. Deze ouderenbond telt 130.000 leden en behoort daarmee tot de 3 grootste seniorenverenigingen in Nederland. KBO-Brabant behartigt de belangen van ouderen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en mobiliteit. Wilma heeft door eerdere werkkringen naast kennis van ouderenzaken ook kennis en interesse in Buitenlandse Zaken, Defensie en Verkeer. Wilma: “Ouderen worden door de politiek en de media weggezet als een welgestelde, zeurende en egoïstische generatie.  Een evenrediger vertegenwoordiging van de 50PLUS-generatie in de Tweede Kamer is het beste middel om een evenwichtig sociaal beleid voor alle Nederlanders te krijgen.”

9. Maurice Koopman (73) Amersfoort. Is één van de oprichters van 50PLUS en heeft een rijk politiek verleden onder meer als hoofdbestuurslid PvdA, voorzitter van het gewest Gelderland, wethouder Leefbaar Hilversum en nu als vicevoorzitter van 50PLUS. Maurice is lid van het bestuur en oud-voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS. Hij werkte bij diverse omroepen, onder meer gedurende 8 jaar als programmadirecteur van de VARA-televisie en 5 jaar als zakelijk directeur bij de Moslimomroepen. De kennis en belangstelling van generalist Maurice liggen op het terrein van cultuur, arbeidsmarkt voor ouderen, Europa en het buitenland. Maurice is zeer gemotiveerd om te werken aan de verdere uitbouw van 50PLUS in de Tweede Kamer.

10. Rob de Brouwer (71) ’s-Hertogenbosch. Geldt als een groot pensioendeskundige en schreef dit jaar het boek: ‘19 mythes en onwaarheden over ons pensioen’. Zijn staat van dienst is indrukwekkend. Op diverse plekken werkte hij als hoofd bij het Ministerie van Economische Zaken gedurende 13 jaar, hij was directeur Economische Zaken Provincie Noord-Brabant, bekleedde diverse functies op directieniveau bij Hoogovens/Corus en is nu voorzitter van de Vereniging Oud Hoogovenmedewerkers. Econoom Rob de Brouwer, die vroeger raadslid voor D66 was, heeft vorig jaar zijn lidmaatschap van D66 opgezegd uit protest tegen het ouderenbeleid van deze partij. Hij is op talrijke terreinen inzetbaar. Naast het onderwerp pensioenen geldt dat onder meer voor economische zaken, financiën en werkgelegenheid.

11. Theun Wiersma (58) Drachten. Lid hoofdbestuur 50PLUS en hij werkt bij de Friese Vereniging voor Natuurbescherming. Milieu, energie en duurzaamheid.

12. Presley Bergen (59)  Bladel. Is vicevoorzitter van Beter Onderwijs Nederland en docent aan een hogeschool in Breda. Is specialist onderwijs en communicatie.

13. Petra van Veeren (41) Amsterdam. Kent als beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 50PLUS op breed terrein de politieke dossiers. Werkte daarvoor in de zorg.

14. Willem Willemse (67) Vlissingen. Zette als voorzitter de afdeling Zeeland op en is Statenlid. Opleidingen en werk o.a. op het terrein van milieu en vervoer.

15. Jan Fonhof (61) Emmen. Belastingexpert. Was secretaris OR Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) en lid landelijke GOR Belastingdienst. Wil zwart geld aanpakken.

16. Natascha Kroonstuiver (47) Venlo. Heeft o.a. opleiding commerciële economie en is bestuurslid 50PLUS Limburg. Komt goed en evenwichtig over, formuleert zeer helder en wordt gezien als een talent met 50PLUS-toekomst.

17. Henk Jan Verboom (55) Oudorp NH. Deze luitenant der eerste klasse (marine) is gelegerd in Napels en een groot deskundige op militair gebied en het vluchtelingenprobleem. Was 13 jaar gemeenteraadslid voor Leefbaar Alkmaar.

18. Monique van de Griendt (48) Amsterdam. Beleidsadviseur bij de Sociale Verzekeringsbank. Kent de gevolgen van de politieke besluiten in de praktijk. Adviseerde de Tweede Kamerfractie met het rapport ‘Voordelig OV voor AOW-gerechtigden’.

19. Wim van Overveld (67) Oudenbosch. Statenlid voor 50PLUS. Hij was leraar Nederlands en 13 jaar wethouder in Roosendaal, Halderberge en Oudenbosch, waar hij ook loco- en waarnemend burgemeester werd.

20. Klaas Hamersma (58) Hoogezand. Leraar Duits. Specialist taakgericht onderwijs. Was eerder actief bij de beweging van Pim Fortuyn.

21. Harry Siepel (65) Emmen. Manager en oud-raadslid PvdA. Ex-voorzitter FNV-afdeling Valkenswaard. Was 50PLUS-lijsttrekker Drenthe in 2011.

22. Fred Kerkhof (63) Tuk. Fred is 50PLUS-Statenlid in Overijssel. Als luitenant-kolonel b.d. deskundig op het gebied van defensie. Is ook generalist.

23. Adriana Hernández (47) ’s-Hertogenbosch. Sinds 2012 lid van het hoofdbestuur van 50PLUS. Ook is ze lid van het  algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas sinds 2015. Communicatiedeskundige.

24. Wout Jansen (64) Lelystad. Werkt als adviseur bij de politie. Heeft een brede bestuurlijke ervaring. Was D66-fractievoorzitter en wethouder in Zeewolde en acht jaar fractievoorzitter en vier jaar wethouder in Lelystad voor een lokale partij. Sinds 2015 fractievoorzitter 50PLUS in Flevoland.

25. Theo Heere (56) Den Haag. Arts en manager. Was algemeen directeur bij Numico Nederland. Haalde als nummer 2 bij de Europese verkiezingen 4.600 voorkeurstemmen.

26. Jaap Haasnoot (65) Katwijk. Generalist die 25 jaar lid was van de PvdA. Was o.a. directeur gemeentelijke Sociale Dienst in Rotterdam. Ervaren manager.

27. Joop van Orsouw (59) Oss. Was vele jaren raadslid  en is 5 jaar wethouder geweest. Vakgebied o.a. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Lid bestuur Waterschap Aa en Maas.

28. Rosa Molenaar (55) Den Haag. Heeft een grote staat van dienst o.a. als senior beleidsadviseur bij de ministeries Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

29. Arno Haye (59) Bussum. Voorzitter gemeenteraadsfractie 50PLUS Gooise Meren, oud-raadslid en wethouder Hilversum. Was algemeen directeur bij computerbedrijf PCCA.

30. Chris Spooren (58) Breugel. Was 7 jaar lid gemeenteraad Son en Breugel  waarvan 3 jaar fractievoorzitter. Lid OR in deze plaats.  Bestuurslid Waterschap De Dommel.

31. Olga de Meij (60) Amsterdam. Fractievoorzitter 50PLUS Noord-Holland. Eerder 8 jaar VVD-lid deelraad Amsterdam Centrum. Was medewerkster Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

32. André van Wanrooij  (48) Spanje. Was D66-voorzitter in Roosendaal en diverse keren kandidaat bij verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer.

33. Jan Frans Brouwers (62) Son. Voorzitter 50PLUS Noord-Brabant. Studeerde Internationale Economie in Tilburg.  Actief met burgerinitiatieven.

34. Jolanda van Hulst (56) Veldhoven. Afgestudeerd als onderwijsdeskundige en docent Hogeschool Tilburg. Was raadslid met o.a. ruimtelijke ordening en ‘samenleving’ in haar portefeuille.

35. Rhianna Gralike (57) Dronten. Voorzitter afdeling Flevoland. Zet zich vooral in tegen discriminatie en komt op voor minderheden en gelijke behandeling.

36. Frans Bergwerf (74) Beilen. Was 6 jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in Wijk bij Duurstede. Is lid van het 50PLUS-bestuur Drenthe.

De concept-kandidatenlijst moest worden ingedikt, omdat er maar 50 namen op een lijst mogen staan. Omdat die bepaling per kieskring geldt, konden toch alle kandidaten op een lijst geplaatst worden. Sommige kandidaten komen slechts in twee of drie provincies op de kandidatenlijst. Resumerend: Plaats 1 t/m 36 volgens de oorspronkelijke lijst; Plaats 37, 38 en 39 de oorspronkelijke lijst van 37 t/m 50 verdeeld over de 12 provincies; Plaats 40 t/m 50 volgens de oorspronkelijke lijst de nummers 51 t/m 61.

Lees HIER de volledige kandidatenlijst van nummer 1 tot en met nummer 50.

Hieronder enige persoonlijke informatie over de nog niet eerder beschreven kandidaten:

Andreas van de Schaaf (65) Bussum. Lid gemeenteraad Gooise Meren voor 50PLUS. Heeft veel  tv-ervaring, o.a. als  lid denktank en beeldredacteur Ivo Niehe’s TV Show.

 Rob Goedhart (60) Koudum. Ervaart als werkloze het niet meer krijgen van een betaalde baan. Over een paar maanden eindigt zijn WW-uitkering.

Chris Veeze (72) Leek. 50PLUS is de eerste partij voor de zeer gemotiveerde interim-voorzitter Drenthe. Was eigen ondernemer en chef buitendienst staalconstructies.

George Lernout (67) Sint Jansteen. Voorzitter 50PLUS Zeeland. Volgde opleiding financieel management op Nijenrode en was directeur van een middelgrote Rabobank.

Marianne Hilte (59) Zuidland. Studeerde o.a. fiscaal recht en studeert nu rechtsgeleerdheid. Is fractiemedewerker bij 50PLUS in de provincie Zuid-Holland.

Henri Pastoor (69) Ede.  Was 18 jaar actief bij het Ministerie van Sociale Zaken o.a. als directeur Arbeidsbureau. Is bestuurslid 50PLUS Gelderland.

Willem Terpstra (75) Bolsward. Is kandidaat voor het bestuur in Friesland. Was meer dan 25 jaar gezagvoerder op de koopvaardij, wat hem belette politiek actief te worden.

Barend Bergh (57) Naarden. Gemeenteraadslid 50PLUS Gooise Meren. Heeft eigen accountantspraktijk. Is o.a. onderhandelaar voor de FNV bij het Hoger Beroepsonderwijs.

Walter Verhoeven (57) Elst.  Studeerde o.a. politicologie. Was ambtenaar, docent en ondernemer. Is fractievolger 50PLUS in Gelderland.

Guus Oesterreicher (75) Amsterdam. Was makelaar maar ook stuurman op de vaart. Wil graag laten zien wat zijn generatie in de Tweede Kamer kan.

Joep Taks (72) Breda. Was lid en fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de VVD.  Is lid van het bestuur van Waterschap Brabantse Delta.

Mieke de Bree (72) Eindhoven. Behaalde behoorlijk wat stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. En gaat dat vast weer doen!

Dick de Vries (51) Stavoren. Is fractiemedewerker bij 50PLUS Friesland. Werkte eerder als manager landelijk partijbureau. Was medewerker bij diverse gemeenten.

Hans Gertsen  (60)  Den Haag.  Zeer ervaren journalist, die op dit moment ook de Tweede Kamerfractie bijstaat en adviseert. Werkte o.a. als redacteur economie voor de GPD. 

Hein Meijer (60) Heerlen. Is bestuurslid 50PLUS Limburg en fractie-assistent bij de fractie van 50PLUS in het Limburgs Parlement.

Dick van Zanten (65) Gorinchem. Was 8 jaar gemeenteraadslid voor de VVD. Is dat nu voor Stadsbelang. Afgestudeerd in rechten en inspecteur ’s-Rijksbelastingen.

Hylke ten Cate  (67) Haarlem. Secretaris in het hoofdbestuur van 50PLUS. Was fractiemedewerker voor de Eerste Kamerfractie van 2011 tot 2016. Verkiezingsexpert.

Frans Rose (65) Laren. Was o.a. voorzitter ondernemingsraad ING Bank. Speelde en speelt een grote rol in verkiezingscampagnes van 50PLUS. Munt uit door creativiteit.

Harry Lamberts (64) Leeuwarden. Voorzitter 50PLUS Friesland. Ondervindt als hoofd van de Voedselbank in Leeuwarden de gevolgen van de kabinetsbezuinigingen.

Auke de Vries (66)  Den Haag. Studeerde Nederlands recht. Was voorzitter gewest Gelderland PvdA en lid gemeenteraad Nijmegen. Lid Wetenschappelijk Bureau 50PLUS. Werkte lange periode bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Henry van de Wal (65) Eindhoven. Arts professor Van de Wal adviseerde bij het verkiezingsprogramma met name op het gebied van volksgezondheid. Kwaliteit van de zorg is voor hem het centrale thema. Klik hier voor meer informatie.

Mieke Hoek (68) Vreeland.  Als Utrechts Statenlid sinds 2011 en gemeenteraadslid in Stichtse Vecht is Mieke al jaren een echt politiek dier. Ze was hoofdbestuurslid en penningmeester. Mieke is kampioen leden werven voor 50PLUS.

John Struijlaard (68) Rotterdam. John was landelijk voorzitter van 50PLUS en is nu actief als Statenlid in Zuid-Holland. Veel ervaring in sales en het zakenleven, o.a. in de scheepvaartindustrie.

Neem HIER kennis van het Verkiezingsprogramma van 50PLUS.

Lees HIER: nu 9 tot 11 Kamerzetels voor 50PLUS.

©  15 januari 2017