Zorg handen Foto Harry Breugom

Naast veiligheid staat zorg hoog op de lijst van onderwerpen waar de mensen in de Nederlandse steden en dorpen wakker van liggen. De marktwerking in de zorg heeft gefaald. De premies gaan omhoog, maar er zijn steeds minder handen aan het bed. Er zijn zelfs patiënten die niet meer naar een dokter gaan omdat ze het niet kunnen betalen. Voor 50PLUS is dit onaanvaardbaar. Daarom moet de marktwerking worden teruggedraaid en moet er in 2020 een nieuw zorgstelsel zijn.

Door de vergrijzing en het feit dat we steeds ouder worden, is er meer geld nodig voor de zorg. Dat maakt het extra belangrijk dat de beschikbare middelen goed worden besteed. Het geld komt echter onvoldoende terecht bij de mensen die zorg nodig hebben. Het wordt verspild aan nutteloze reclamecampagnes. Het verdwijnt in de zakken van zorgmanagers. Hoge salarissen en bonussen, het wordt allemaal betaald van de zorgpremies.


Missers

Er gaat heel veel mis in de zorg. In 2016 kwamen er halverwege het jaar ‘zorg-stops’ voor wijkverpleging omdat het budget al was opgebruikt. Dat is verontrustend, omdat juist steeds meer ouderen met een toenemende zorgbehoefte langer thuis (moeten) blijven wonen. Want in de bezuinigingsdrift van het kabinet van VVD en PvdA zijn in hoog tempo verzorgingshuizen gesloten. Door het beleid van het kabinet van VVD en PvdA gingen 70.000 arbeidsplaatsen in de zorg verloren. Vooral in verpleeg- en verzorgingstehuizen verdween het personeel. Er is een ook groot tekort aan wijkverpleegkundigen.


Zorgmijders

Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS, maakt zich ook ernstig zorgen over het feit dat vooral door het hoge eigen risico niet iedereen meer, ook als het hard nodig is, naar een dokter of tandarts gaat. “1 op de 10 patiënten mijdt zorg. Omdat ze het niet meer kunnen betalen.. Dat is schrikbarend. Elke keer dat nodige zorg gemeden wordt vanwege de kosten, is er één te veel. En die geluiden horen we te vaak om te negeren”, aldus Henk Krol.


Aandacht voor mantelzorgers

Het moet volgens 50PLUS ook afgelopen zijn met het gesol met de thuiszorg. Gemeenteraden moeten daar veel strenger op controleren. Er moet ook nog veel meer aandacht komen voor de positie van mantelzorgers. Mantelzorgondersteuning moet deel gaan uitmaken van een gemeentelijk basispakket. Daarnaast moet er een landelijke registratie van mantelzorgers komen. Op die manier kunnen financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt worden.