50PLUS komt met 4 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. Henk Krol, die nu alleen namens 50PLUS in de Kamer zit, krijgt gezelschap van de partijgenoten Léonie Sazias (59), Martin van Rooijen (74) en Corrie van Brenk (56).

De partij kwam op de verkiezingsavond bijeen in Gooiland in Hilversum om de uitslagen te volgen. Partijvoorzitter Jan Nagel reageerde opgelucht over het resultaat voor 50PLUS. De Turkije-crisis van de afgelopen dagen, het optreden van premier Rutte in deze en de opkomst van jongeren bij het stemmen, hadden tot een minder goede uitslag voor 50PLUS kunnen leiden, zei Nagel.

Met 4 zetels in de nieuwe Tweede Kamer heeft 50PLUS zich voorgoed gevestigd, merkte de partijvoorzitter ook op. “Met deze sterk vergrote fractie gaan wij keihard werken. De kiezers zullen merken dat 50PLUS trouw is aan haar verkiezingsbeloften”, aldus Nagel.

Door een tv-verslaggever van de NOS daartoe uitgelokt, zei Jan Nagel over een verspreking die Henk Krol eerder in een tv-uitzending deed: “De verspreking van Henk Krol is wel twintig keer uitgezonden. Als premier Rutte zoiets doet, wordt het niet een keer herhaald.”

Politiek leider Henk Krol zelf zei in een reactie op de uitslag: “Een ding is heel duidelijk, 50PLUS is niet meer weg te denken en niemand kan meer om ons heen.” Krol sprak zijn dank uit aan het campagneteam bij deze verkiezingen.

In de nieuwe Tweede Kamer zal de vierkoppige 50PLUS-fractie zich vooral inzetten voor het stoppen van de pensioenroof en het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, het herstellen van de koopkracht van ouderen en het stoppen van de afbraak van de zorg. Meer over de plannen van de fractie zijn ter lezen in het verkiezingsprogramma 2017-2021.

Enige informatie over de drie nieuwe leden van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS is hieronder te lezen.

Leonie Sazias VK Foto Geert van TolLéonie Sazias, (59) Hilversum, is een nieuw gezicht in de landelijke politiek en boegbeeld bij de lokale partijen. 50PLUS laat hiermee zien dat lokale politici daadwerkelijk bij deze partij welkom zijn.  Léonie Sazias is vooral deskundig op het gebied van de zorg, zowel door in haar raadswerk als privé opgedane ervaring. Zij heeft grote kennis bij talrijke onderwerpen binnen de portefeuille Binnenlandse Zaken, heeft kennis van het immigratieprobleem en is generalist op het gebied van ouderen door haar werk als woordvoerder bij de ouderenorganisatie ANBO. Léonie Sazias heeft uitstraling en een grote overtuigingskracht. Zij is er een overtuigd voorstander van dat de 50PLUS-generatie meer in het parlement te zeggen krijgt en wil daar zelf aan bijdragen.

Martin van Rooijen VK Foto Geert van TolMartin van Rooijen, (74) Oegstgeest, is thans Eerste Kamerlid voor 50PLUS, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en lid van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS. Hij was eerder Tweede Kamerlid voor het CDA en staatssecretaris van Financiën. Hij is een expert op het gebied van pensioenen, financiën  en belastingen en bovendien veelzijdig. Hij weet ingewikkelde problemen simpel uit te leggen.

Corrie van Brenk VK Foto Geert van TolCorrie van Brenk, (56) Utrecht, maakt als landelijk bestuurder en sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn deel uit van de top van de vakbeweging. Eerder was zij tot een fusie de laatste voorzitter van de 340.000 leden tellende AbvaKabo. Deze bond had felle kritiek op de pensioenplannen, de hoge werkloosheid en de botte bezuinigingen, onder meer op de zorg door de VVD/PvdA-coalitie. Corrie van Brenk is door haar grote kennis breed inzetbaar. 50PLUS is trots dat deze topvrouw uit de vakbeweging weloverwogen voor deze partij de Tweede Kamer in wil.

© 15 maart 2017