Corrie van Brenk © 2017

“Mensen in de zorg hebben er recht op om hun werk goed te kunnen doen”, zei Corrie van Brenk in haar allereerste speech in de Tweede Kamer. “Geen tijd om rustig met een bewoner te praten of tijdens nachtdiensten helemaal alleen de zorg hebben voor tachtig bewoners, dat kán niet!”

Vandaag hield Kamerlid Corrie van Brenk haar maiden speech; haar eerste uitgebreide inbreng in de grote zaal van de Tweede Kamer. Ze verving haar collega Léonie Sazias die wegens een operatie helaas verhinderd was. Corrie vond het bijzonder om juist een inbreng over personeelstekorten in de zorg te mogen leveren; de afgelopen jaren heeft zij zich namelijk zeer intensief ingezet voor de belangen van de mensen die werken in de zorg.


Prachtig werk

“Het is een onderwerp dat na aan mijn hart ligt”, zei Corrie van Brenk in de Tweede Kamer. “Want waarom zou je willen werken in een sector waar de afgelopen jaren massaontslagen zijn gevallen? Waarom zou je willen werken in een sector waar draconische bezuinigingen hebben plaatsgevonden? Waarom zou je willen werken in een sector die veel van je privéleven eist en weinig betaalt? Waarom?” Corrie gaf meteen ook het antwoord: “Omdat het prachtig werk is dat veel betekent voor al die mensen die ervan afhankelijk zijn én omdat in de zorg mensen werken die hart hebben voor de mensen voor wie ze werken. Die opstaan om de dag voor de mensen die in hun laatste levensfase zitten mooier te maken. Die zorgen dat door hun inspanning mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Die mensen na een operatie geruststellen en verplegen. Die jongeren veiligheid bieden die ze thuis niet hebben. Die gehandicapten met moeilijk verstaanbaar gedrag wel hebben geleerd te begrijpen. Al die mensen verdienen respect en ondersteuning en vooral collega's erbij!”


Investeren in goed opgeleid personeel

“De afgelopen maanden ging het in de commissie VWS en daarbuiten heel vaak over de situatie in verpleeghuizen; het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers. En terecht! Kamerbreed werd de motie hierover ondersteund. Het is absoluut noodzakelijk te investeren in voldoende en goed opgeleid personeel, van alle opleidingsniveaus. Uit veel onderzoeken onder medewerkers in de ouderenzorg blijkt dat zij collega’s tekort komen.” Van Brenk somde de verhalen op die tot op de dag van vandaag voorkomen: “Geen tijd om rustig met een bewoner te praten, tijdens nachtdiensten helemaal alleen de zorg hebben voor tachtig bewoners, collega’s zoals activiteitenbegeleiders en voedingsassistenten zijn wegbezuinigd. Dat kan niet! Mensen in de zorg hebben er recht op om hun werk goed te kunnen doen.”


Teken van beschaving

Goede zorg voor kwetsbare groepen is een teken van beschaving, stelt Corrie van Brenk. “Waardering van mensen die deze zorg elke dag met hart en ziel geven óók! Materieel, maar voor de meesten is de immateriële beloning minstens zo belangrijk. Waardering zit hem ook in voldoende collega’s om je heen, in opleidingsmogelijkheden, in het gevoel dat je werk ertoe doet, dat het goed beloond wordt en niet wordt miskend en afgebroken.” 


Druppel op de gloeiende plaat

50PLUS vraagt ook aandacht voor de werkloos geraakte 45-plussers in de zorg. Corrie van Brenk: “Het is mooi hoor, dat er een loopbaantraject voor vijfduizend werkloos geraakte 45-plussers vanuit de zorg is opgetuigd, maar op in totaal 74.000 werklozen vanuit de zorg is dat bijna een druppel op de gloeiende plaat. Zeker gezien het feit dat het aantal aanvragen voor scholingsvouchers achterblijft in deze groep. De arbeidsmarktpositie voor werkloze 45-plussers is sowieso al erg moeilijk: velen van hen komen gewoon niet meer aan een baan. Dat betekent dat op hen meer ingezet moet worden, want binnen deze groep zijn echt velen die maar wat graag verder willen in de zorg, maar hier wat ondersteuning bij nodig hebben.”


Combineren

Van Brenk stelde voor deze twee grote maatschappelijke problemen met elkaar te combineren: de grote personeelstekorten in de zorg en de hoge werkloosheid onder 45-plussers. “Het is een gemiste kans als we daar niets mee doen. Als elke werkloze 45-plusser bij het UWV actief wordt gewezen op de mogelijkheid tot werken in de zorg en een proeftraject kan volgen? De nood is hoog en de urgentie voor beide problemen is manifest. Wat denkt de regering van dit plan? Is er bereidheid om hiervoor een pilot op te zetten? Is de regering bereid hier aandacht en geld in te steken? Want we hebben hen zo hard nodig!”


Tekort aan verpleegkundigen

Ook het tekort aan verpleegkundigen in de wijk is een probleem dat nog lang niet is opgelost, signaleert Van Brenk. “Zonder extra inspanning dreigt een tekort tot maar liefst 2200 wijkverpleegkundigen in 2019. Het langer-thuiswonen-beleid van de regering de afgelopen jaren maakt dat dit een speerpunt moet zijn. Maak dit dan ook mogelijk! Is staatssecretaris Van Rijn het met 50PLUS eens dat alle gebeurtenissen in de ouderenzorg hebben bijgedragen aan negatieve beeldvorming over deze sector, waardoor dit een dreigend probleem blijft? Kan de staatssecretaris aangeven hoe hij de aangenomen motie Krol-Bergkamp over dit onderwerp heeft opgepakt? Het personeelstekort komt voor in alle takken van de zorg: niet alleen in de ouderenzorg, maar ook in de jeugdzorg, de GGZ en zeker de gehandicaptenzorg! Om maar niet te spreken van verpleegkundigen in de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp. Ook daar moet aandacht voor zijn! Wat 50PLUS betreft is ook daar een bezettingsnorm wenselijk!”

© 29 maart 2017