Foto: Peter Galbraith

Hoe kan het dat de kosten van laaggeletterdheid in vier jaar tijd verdubbeld zijn tot 1 miljard euro? En hoe redden ouderen die laaggeletterd zijn zich in onze participatiemaatschappij? Die vragen stelde Kamerlid Corrie van Brenk aan Onderwijsminister Bussemaker.

Uit een onderzoek van de stichting Lezen en Schrijven blijkt dat laaggeletterdheid in Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro kost. Die kosten ontstaan omdat mensen die slecht of niet kunnen lezen en schrijven vaker werkloos zijn en van een uitkering leven en meer dan anderen een beroep doen op de gezondheidszorg.


Kostenpost

Tweede Kamerlid Corrie van Brenk stelde hierover vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs. De post van 1 miljard euro is het dubbele van wat laaggeletterdheid vier jaar geleden nog kostte. Van Brenk vroeg de bewindsvrouw wat ze van die verdubbeling vindt en of zij meer maatregelen wil nemen om laaggeletterdheid aan te pakken.


Steeds meer jongeren

Corrie van Brenk is duidelijk: de resultaten van het overheidsbeleid zijn gezien het hoge aantal laaggeletterden veel te beperkt. Het Kamerlid van 50PLUS stelt dat maatregelen om jongeren te helpen het hardst nodig zijn. “De stichting Lezen en Schrijven zegt dat er steeds meer jongeren van 15 zijn die moeite hebben met lezen. Dat moeten we voorkomen, anders wordt het probleem nóg groter. Ik heb aan minister Bussemaker gevraagd hoe zij de aanpak om laaggeletterdheid bij jongeren te voorkomen wil uitbouwen.”


Zelfredzaamheid

Van Brenk heeft de minister ook verzocht inzicht te geven in de aanpak van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitale laaggeletterdheid onder ouderen. “Van ouderen wordt in toenemende mate zelfredzaamheid verwacht in de participatiemaatschappij. Dan wil ik graag weten of zij zich ook daadwerkelijk kúnnen redden”, aldus Corrie van Brenk.

© 5 april 2017