MvR verzekeraars

De rekenrente Ultimate Forward Rate (UFR) waar verzekeraars mee moeten rekenen is nog altijd veel hoger dan die waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Een oneerlijk verschil, vindt 50PLUS, die daarover een debat aanvroeg met de bewindslieden Dijsselbloem en Klijnsma. Bekijk de video met Martin van Rooijen.

De Ultimate Forward Rate (UFR) is de rente voor looptijden langer dan twintig jaar, tot wel zestig jaar. De UFR voor verzekeraars wordt geleidelijk verlaagd van 4,2% tot 3,65%. De Europese toezichthouder Eiopa heeft besloten dat dat in stapjes over een periode van drie jaar gaat gebeuren. Dat betekent dat in 2018 de UFR 4,05% is.


Veel gunstiger

De 3,65% waarmee verzekeraars in 2020 moeten rekenen is nog steeds véél gunstiger dan de UFR waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, hield Kamerlid Martin van Rooijen minister Dijsselbloem van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor. “In 2015 is door Nederland besloten alleen voor pensioenfondsen de vaste UFR van 4,2% variabel te maken en deze over een periode van tien jaar terug te brengen naar het niveau van de ‘risicovrije rente’. Die bedraagt thans circa 1,7%. De variabele UFR voor pensioenfondsen is nu al gedaald naar circa 3%. Als de huidige rente ook de komende zeven jaar zou blijven gelden, daalt de UFR tot de huidige risicovrije rente.”


Bekijk de video: Martin van Rooijen legt de kwestie kort uit


De dupe

Voor pensioenfondsen is de huidige risicovrije rente funest: ze kunnen daardoor de pensioenen niet indexeren en moeten de uitkeringen in sommige gevallen zelfs gekort worden. Het (nog steeds) grote verschil tussen de UFR van verzekeraars en van de pensioenfondsen verbaast 50PLUS. Waarom is die discrepantie er? Niet alleen gepensioneerden worden hier de dupe van, maar óók werkenden. Zij merken dit aan hun pensioenopbouw en gaan het concreet voelen in de portemonnee als zij gepensioneerd zijn. Kamerlid Martin van Rooijen vroeg hierover een brief met uitleg van Dijsselbloem en Klijnsma. Na ontvangst van de brief wil Van Rooijen in een debat gaan discussiëren over deze kwestie. De Tweede Kamer steunde 50PLUS: de brief en het debat gaan er komen!

© 11 april 2017