Ambulance speelgoed Foto Iwan Beijes FreeImages

De bezetting van ambulances dreigt vanwege personeelsgebrek in gevaar te komen. 50PLUS stelde daar vragen over, evenals over de onwilligheid van verzekeraars om medicijnen die helpen het gebruik van antidepressiva af te bouwen te vergoeden.

De paraatheid van ambulances kan de komende tijd in gevaar komen omdat er te weinig bezetting is. Vooral in Utrecht, Rotterdam en Den Haag is er een tekort aan verpleegkundig personeel dat de ambulances moet bemannen, constateert FNV Zorg en Welzijn. Maar ook op andere plaatsen zijn talloze ‘open diensten’, soms oplopend tot honderd.


Verantwoord niveau

Kamerlid Corrie van Brenk stelde vragen aan staatssecretaris Van Rijn over het in de knel komen van de bezetting op ambulances. Van Brenk vroeg de bewindsman welke maatregelen hij gaat nemen om te zorgen dat de bezetting op de kortst mogelijke termijn op verantwoord niveau komt en blijft, zonder verlies van continuïteit.


Vaste kracht

50PLUS vindt dat per ambulancerit minimaal één van de verpleegkundigen een vaste kracht moet zijn, om de continuïteit te waarborgen. Bovendien stelt 50PLUS dat het voor de veiligheid van alle Nederlanders letterlijk van levensbelang kan zijn dat er voldoende ambulancepersoneel beschikbaar is.


Antidepressiva afbouwen

Kamerlid Léonie Sazias stelde schriftelijke vragen aan minister Schippers van VWS over antidepressiva en taperingstrips. Een taperingstrip is medicatiestrip waarmee het gebruik van antidepressiva en andere medicijnen kan worden afgebouwd. Verzekeraars blijken onwillig te zijn deze taperingstrips te vergoeden. 50PLUS vindt dat elke gebruiker van antidepressiva die wil afbouwen de mogelijkheid geboden moet worden om dit op een verantwoorde manier te doen, en dat dat moet worden vergoed.


In het basispakket

“Het is de wereld op zijn kop dat verzekeraars het gebruik van antidepressiva wél vergoeden, maar de afbouw hiervan door middel van taperingstrips niet”, aldus Kamerlid Sazias. “Het is voor de gezondheid en het welzijn van de ruim één miljoen gebruikers van groot belang het gebruik van antidepressiva terug te dringen. De vergoeding van taperingstrips in het basispakket draagt ook bij aan de beheersing van de zorgkosten.”

© 12 april 2017 - Foto: Iwan Beijes (FreeImages)