Mr. Joop van Orsouw (60) is benoemd tot medewerker van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Deze fractie wordt gevormd door Jan Nagel en Martine Baay.

De benoeming van Van Orsouw is het resultaat van een uitgebreide sollicitatieprocedure waaraan een verheugend aantal serieuze kandidaten deelnam.

Van Orsouw heeft een grote politieke ervaring, onder meer 23 jaar als raadslid in gemeente Oss. Momenteel is hij fractievoorzitter van de lokale partij Beter Oss. Ook was hij in deze 90.000 inwoners tellende gemeente 5 jaar wethouder, met onder meer milieu, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken en financiën in portefeuille.

Joop van Orsouw is lid van 50PLUS sinds januari 2013.

© 18 mei 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!