Tegel water Den Haag

De Tweede Kamer is met reces. De Kamerleden genieten niet alleen van een welverdiende vakantie, ze ondernemen ook allerlei activiteiten waar ze gedurende de weken dat de Tweede Kamer vergadert niet aan toekomen. Corrie van Brenk had in de tweede week van het reces onder meer een gesprek met een bezorgde zoon over zijn werkloze ouders en ze ging op bezoek bij het College van de Rechten van de Mens en het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. “Heftige regenbuien zorgen steeds vaker voor waterschade en grote overlast. Waar in hemelsnaam laat je dat water?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS zich tijdens het werkbezoek af.

De tweede recesweek stond een werkbezoek aan Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard op het programma. We spraken met een enthousiaste dijkgraaf Hans Oosters. Samen met onze beleidsmedewerker Infrastructuur en milieu Petra van Veeren en Sjef Siemons, die namens 50PLUS is gekozen in het algemeen bestuur van dit Hoogheemraadschap, bezocht ik een aantal stedelijke projecten. Steeds vaker zien we dat heftige regenbuien voor waterschade en grote overlast zorgen. Waar láát je dat water? De oude singels zijn ooit dichtgegooid en er is veel asfalt voor teruggekomen. Terecht kun je je bezorgd afvragen of je in de stad over tien jaar alleen nog maar kunt zwemmen, zoals ik op een opvallende tegel op weg naar de Tweede Kamer in Den Haag zag.

IMG 0283

Dakwater niet in riool

Water geeft in toenemende mate problemen in de stad. Bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard waren er fraaie voorbeelden van hoe deze problematiek in samenspraak met de bewoners is opgepakt, bijvoorbeeld met een watertuin waar een verdiepte skatebaan en recreatieplek als overloop voor het regenwater geldt. Mooi is dat vanuit de hele wereld naar dit soort voorbeelden gekeken wordt. Het dakwater komt niet in het riool en wordt opgevangen en keert later terug in de grond. Na een heftige bui is het water na 48 uur verdwenen zonder het riool te belasten. Ook waren er mooie voorbeelden van moestuinen en daktuinen waarbij leefbaarheid en wateradaptatie hand in hand gaan. Geweldig om de nauwe samenwerking tussen gemeente en waterschap in de praktijk te zien, de stad en zijn burgers varen daar wel bij!

> Lees ook: ‘Neem belemmeringen circulaire economie weg’

IMG 1992

Gesprek met bezorgde zoon over werkloze ouders

Er komen heel wat mails binnen bij de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Het is onmogelijk om uitgebreid op al deze mails in te gaan, maar de mail van een zoon die zich zorgen maakte over zijn werkloze oudere ouders trok mijn bijzondere aandacht. Niet vaak neemt een zoon deze tijd en moeite voor zijn ouders en dus spraken we af in Zwolle.

Pijnlijk verhaal

Het verhaal is pijnlijk en staat vast symbool voor vele andere oudere werkzoekenden. Zijn vader en moeder wonen in Groningen, niet direct een plek waar ruime werkgelegenheid voorhanden is. Vader is goed opgeleid: HBO Techniek en bedrijfskunde, moeder heeft jaren voor de kinderen gezorgd en had niet direct noodzaak om te gaan werken, het inkomen was ruim voldoende. De laatste baan – leidinggeven aan een bedrijf van 400 werknemers – hield op te bestaan en nu, een paar jaar later, blijkt niemand meer te zitten wachten op een 62-jarige werkzoekende. Ook de 60-jarige moeder komt nergens aan de slag. Het leven van een IOW-uitkering – WW voor oudere werklozen – is geen vetpot. Het eigen huis betekent dat de woonkosten (400 euro) nog binnen de perken blijven, maar de zoon vertelde dat het allerergste de schaamte is. Het afgeschreven voelen en niet in de tuin durven werken omdat de buren je zullen stigmatiseren dat je toch maar ‘lekker’ in de tuin kunt werken met een uitkering…

IMG 1998

Nooit meer werk

Dat je iedere week sollicitatiebrieven moet sturen en net van de jobcoach te horen hebt gekregen dat je maar moet accepteren dat je nooit meer werk zal krijgen, verschrompelt het gevoel van eigen waarde tot nihil. Hoe triest ook, je moet die brieven blijven sturen. Verhuizen is geen optie, want de kosten voor wonen zullen drastisch toenemen en baangaranties zijn elders voor een 62-jarige ook een illusie.

Grote betrokkenheid

Het is prachtig om een jongeman vanuit grote betrokkenheid bij het welzijn van zijn ouders op zoek te zien naar oplossingen. Helaas kon ik die niet bieden, maar het verhaal aanhoren zeker. Het verhaal steeds onder de aandacht blijven brengen is nodig. Het steeds verder doorschuiven van de AOW-leeftijd betekent ook voor dit oudere echtpaar jaren langer op een wettelijk minimum van nog geen 1000 euro voor hen samen. AOW en de 35 pensioenjaren zullen te zijner tijd meer opleveren dan de 1000 euro, maar tot die tijd is het voor hen – en velen met hen – zwaar.

College van de Rechten van de Mens

Ik had een zomerstage bij het College van de Rechten van de Mens, het respectabele instituut dat vlakbij mijn huis bleek te zitten en waar ik iedere dag met de bus langskom. Het College is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Bij de oprichting in 2012 nam het college alle activiteiten van de voormalige Commissie Gelijke Behandeling over. Deze activiteiten verrijkte het College met een bijzondere expertise op het gebied van discriminatie. In individuele gevallen oordeelt het College of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

02 Discriminatie flyers

Leeftijdsdiscriminatie

Dat uitspraken van dit College – zonder sancties maar wel met ‘naming and shaming’- hebben in 73% van de gevallen effect; de organisaties gaan over tot actie als blijkt dat zij gediscrimineerd hebben. Er is een dagelijks spreekuur waar allerhande vragen binnenkomen. Toen afgelopen jaar het meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie werd geopend kon men niet voorzien dat er ruim 1000 telefoontjes binnen zouden komen. Ook leeftijdsdiscriminatie van oudere werknemers is een belangrijk thema waarover een rechtszitting is gehouden waarbij bij acht medewerkers inderdaad sprake was van leeftijdsdiscriminatie bij VU Amsterdam en bij Doniger Fashion Group van McGregor en Adams Menswear.

Goede waakhond

Het was goed in gesprek te gaan met betrokken mensen die uitstekend ingevoerd zijn in de materie. We spraken over het feit dat je bij een reorganisatie op leeftijdscohorten ontslaat, maar dat mijn visie om mensen ook weer in leeftijdscohorten aan te nemen om zo een goede afspiegeling van de samenleving te zijn op weinig positieve reacties in de Kamer kon rekenen. Ook bespraken we de leeftijdsgrens van 55 jaar op het levenlanglerenkrediet ingesteld door het ministerie van OCW. Het is duidelijk: de overheid kan zelf vaak nog wel een goede waakhond gebruiken!

> Lees ook deel 1 van het recesverslag van Corrie van Brenk

IMG 2014

© 31 juli 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!