Kloof woorden daden Foto Svilen Milev FreeImages

‘Onderwijspartij’ D66 stemt tegen de motie van 50PLUS om het Levenlangleren-krediet ook beschikbaar te stellen aan 55-plussers. Vervolgens pleiten echter Kamerleden van D66 doodleuk voor het ‘investeren in om- en bijscholing’…

Soms zit er een enorme kloof tussen woord en daad. Is wat er gezegd wordt heel anders dan wat er gedaan wordt. Een duidelijk voorbeeld van iets belijden met de mond maar de daad niet bij het woord voegen maakten we onlangs mee. Lees even mee en verbaas uzelf.

Kansrijk beroep

Corrie van Brenk sprong net voor het zomerreces in de bres voor iets oudere Nederlanders die heel moeilijk een (nieuwe) baan kunnen vinden. Het Kamerlid van 50PLUS denkt dat als mensen zich tijdig om- of bijscholen naar een kansrijk beroep of via scholing hun kennis op peil houden ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor iedereen, dus ook – en vooral – voor ouderen. Daarom stelde Corrie voor dat óók 55-plussers gebruik moeten kunnen maken van het Levenlangleren-krediet.

Leeftijdsbepaling

Met het Levenlangleren-krediet kan iedereen die geen recht heeft op studiefinanciering tóch een wettelijk erkende opleiding in het hbo of in mbo financieren en volgen. In die overheidsregeling zit echter een leeftijdsbepaling. “Die leeftijdsgrens staat nu op 55 jaar en dat is echt ongewenst”, stelde Corrie van Brenk. “Zelfs de Sociaal-Economische Raad pleit voor wijziging van de leeftijdsgrens naar de AOW-gerechtigde leeftijd!”

Stemmen staken

Corrie diende in juli een motie in om daar verandering in te brengen. Het voorstel was om de leeftijd voor deelname aan de Levenlangleren-regeling te verhogen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Waarom niet?! Iedereen plukt daar de vruchten van en zo wordt tevens een stuk leeftijdsdiscriminatie geschrapt. D66, ChristenUnie, 50PLUS, SP, PVV, Partij voor de Dieren, DENK, SGP en Forum voor Democratie dachten er net zo over; de motie kreeg hun steun. Maar de stemmen staakten: 75 tegen 75.

Overstag

Twee dagen later werd daarom de motie-Van Brenk opnieuw in stemming gebracht. Het Kamerlid van 50PLUS had de twee dagen uitstel gebruikt om haar voorstel nog eens goed uit te leggen aan de aanvankelijke tegenstemmers PvdA en GroenLinks. Door de goede argumenten van Corrie gingen die partijen overstag; ze gaven aan het voorstel óók te zullen steunen. Eindelijk zouden ook (werkloze) 55-plussers kunnen gaan profiteren van de Levenlangleren-regeling, want er leek nu immers een meerderheid voor de motie.

Motie sneuvelt

Maar tot verbazing van velen – niet in de laatste plaats van indiener Corrie van Brenk zelf – stemden D66 (‘dé onderwijspartij’) en ChristenUnie plots tegen; in twee dagen tijd een draai van 180 graden. Door het ‘nee’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sneuvelde de motie alsnog, tot grote teleurstelling van 50PLUS.

‘Niet te vroeg afschrijven’

Tot zover het relaas van de mooie, maar gesneuvelde motie. Maar de echte verbazing ontstond pas enkele weken later. Bijvoorbeeld over de uitspraak die Steven van Weyenberg van D66 in De Telegraaf doet naar aanleiding van de gevolgen die de snel stijgende AOW-leeftijd heeft voor mensen met zware beroepen. “Er ligt een grote opgave om werk minder belastend te maken en te investeren in om- en bijscholing”, zegt Van Weyenberg. En in het radioprogramma Kamerbreed stelt zijn D66-collega Jan Paternotte: “Het belangrijkste is dat mensen ver voor hun 65e andere banen kunnen doen”. En vervolgens doodleuk: “We moeten mensen niet zo vroeg afschrijven, we worden ook steeds ouder.”

Bizar!

Van Weyenberg en Paternotte stemden tégen het Levenlangleren-krediet voor 55-plussers. “Bizar!”, was het korte maar duidelijke oordeel van Corrie van Brenk over deze gigantische kloof tussen mooie woorden en goede daden.  

© 3 augustus 2017 – Foto: Svilen Milev (FreeImages)


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!