Foto: TheGabeC (Flickr c.c.)

50PLUS diende in november 2016 een initiatiefwetsvoorstel in om tijdelijk een bodem van 2 procent te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen, zolang de ECB doorgaat met het zwaar bekritiseerde opkoopprogramma, maar maximaal voor de duur van vijf jaar. Doel van dit voorstel is om kortingen op de pensioenen de komende jaren te voorkomen.

Een veel te streng Financieel ToetsingsKader (FTK) dwingt pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen te berekenen op basis van een door toedoen van de Europese Centrale Bank (ECB) kunstmatig lage rente. Door die gemanipuleerde rente dreigen er grote kortingen op pensioenen en daarom vindt 50PLUS het noodzakelijk een bodemrente in te voeren. Kortingen zijn een ingrijpende maatregel die miljoenen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden kan raken. Nadat al eerder in 2013 kortingen werden doorgevoerd moet een tweede kortingsronde worden voorkomen, zonder schade aan het stelsel als zodanig.

Dekkingsgraad

50PLUS stelt in het initiatiefwetsvoorstel voor een bodem in de rekenrente te leggen van 2 procent zolang het opkoopbeleid van de ECB duurt met een maximale werkingsduur van vijf jaar. Gevolg van de door 50PLUS voorgestelde maatregel is dat de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen boven het vereiste minimumniveau komen te liggen, waardoor kortingen niet nodig zijn.

Vragen beantwoord

50PLUS heeft elke gelegenheid te baat genomen om de regering te vragen in te grijpen in de waardering van de verplichtingen van pensioenfondsen, naar aanleiding van eerdere kortingen en naar aanleiding van dreigende kortingen in de komende jaren. De regering heeft steeds geweigerd een dergelijk initiatief te nemen. Daarom bleef de Tweede Kamerfractie van 50PLUS niets anders over dan met een eigen wetsvoorstel te komen. 50PLUS heeft de vele technische vragen die collega-fracties hadden over het initiatiefwetsvoorstel beantwoord. Het resultaat, een nota naar aanleiding van het verslag, is vandaag naar de griffie gegaan en wordt daarmee nu openbaar.

Gemanipuleerd door ECB

Kamerlid Martin van Rooijen, die pensioenen in zijn portefeuille heeft en het initiatiefvoorstel heeft ingediend, maakt aannemelijk dat de huidige rentestand gemanipuleerd wordt door de ECB. “Door deze gemanipuleerde rente is er dan ook geen sprake meer van een marktrente”, verduidelijkt Van Rooijen. “Volgens de regels moet deze omlaag gemanipuleerde rentestand echter wél gebruikt worden voor de berekening van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Dat vindt 50PLUS onredelijk!”

8 miljoen pensioenen

50PLUS onderstreept het grote belang van een tijdelijke bodem in de rekenrente van 2 procent waarmee onnodige pensioenkortingen voorkomen worden. “Verschillende grotere fondsen zoals ABP, PMT en PME zitten al enige jaren onder hun minimale dekkingsgraad”, legt Martin van Rooijen uit. “Als dat zo blijft, dreigen onvoorwaardelijke kortingen. Dat is het geval als pensioenfondsen vijf jaar achtereen onder de dekkingsgraad van 104 procent blijven. Als in 2020 de dekkingsgraad bijvoorbeeld 100 procent zou zijn, dan wordt er een onvoorwaardelijke korting toegepast van 4 procent. In 2020 gaat het dan over elf fondsen voor maximaal twee miljoen pensioenen en in 2021 zou het al gaan om 45 pensioenfondsen en acht miljoen pensioenen.”

Grafiek lange rente
Deze grafiek laat zien dat een bodem van 2 procent historisch gezien helemaal niet hoog is, integendeel zelfs!


Vermogens verdubbeld

Van Rooijen benadrukt nogmaals dat pensioenfondsen op de lange termijn rendementen van gemiddeld 5 tot 7 procent halen. Zelfs de laatste tien jaar vanaf de economische crisis zijn rendementen gehaald van gemiddeld 7 procent. “De totale vermogens van pensioenfondsen hebben zich in die tien jaar verdubbeld van 700 van 1400 miljard euro. Het is daarom niet uit te leggen dat pensioenen gekort zouden moeten worden. Dat is een volledig onterechte, onnodige en onrechtvaardige onteigening. Ons voorstel wil dat voorkomen!”

Van oud naar jong

De maatregel die in het initiatiefwetsvoorstel wordt voorgesteld kost de schatkist géén geld. Ook volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het voorstel van 50PLUS generatieneutraal. Van Rooijen maakt duidelijk dat er de afgelopen jaren wel een flinke verschuiving in het pensioenvermogen is geweest van oud naar jong.

> Lees hier de volledige nota met bijlagen

© 5 september 2017