Politie auto Foto Joe Pemberton Flickr

De problemen bij de basisteams van de politie rijzen de pan uit. In het debat hierover stelde 50PLUS vragen over agenten die afraden aangifte te doen, over het minimum aantal politiebureaus per gemeente, over het beter betrekken van burgers bij de opsporing, en over het instellen van een onafhankelijke waakhond die incidenten in de politie-justitieketen onderzoekt.

“We lezen het regelmatig: een agent raadt het slachtoffer af om aangifte te doen omdat er toch niets mee gebeurt”, hield Henk Krol minister Blok voor. “Er is te weinig capaciteit bij de recherche!”, constateerde Henk, die voorstelde de term ‘nationale politie’ aan te vullen tot ‘nationale politiecrisis’.

► Het politieloze platteland is pét.
50PLUS wil minstens één politieloket per gemeente

50PLUS vindt dat elke gemeente moet beschikken over minimaal één politiebureau of over een politieloket in het gemeentehuis. Helaas stellen wijkagenten vast dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden in dunbevolkte gebieden. Commissarissen van de koning spreken zelfs over een ‘politieloos platteland’ waar criminelen vrij spel hebben.

► ‘Criminelen vinden ons snelrecht ge-wel-dig!’

Krol wees er ook op dat dat wie gepakt wordt een dag later al weer buiten staat door het snelrecht, ook bekend als de ZSM-afdoening. “Criminelen vinden ons snelrecht ge-wel-dig!”, zei Henk, doelend op het schokkende gegeven dat buitenlandse criminele organisaties de ‘ZSM-afdoening’ roemen. “Dat snelrecht trekt dus zelfs inbrekers aan. Waarom valt woninginbraak, een misdrijf met ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers, eigenlijk onder de ZSM-afdoening? Kan minister Blok daar Z.S.M. een einde aan maken?!” •

► ‘Het schoothondje moet een terriër worden’


De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over de lokale betekenis van de basisteams met minister Blok van Veiligheid en Justitie: 

“De problemen bij de basisteams van de nationale politie rijzen de pan uit. 50PLUS meent dat de term nationale politie beter aangevuld kan worden tot nationale politiecrisis.

We lezen het geregeld: een agent raadt het slachtoffer af om aangifte te doen, omdat er toch niets mee gebeurt. Te weinig capaciteit bij de recherche! Kloppen deze berichten? Is de minister het met 50PLUS eens dat dit het gevoel dat we moeten kunnen rekenen op de rechtsstaat ondermijnt? Wil de minister toezeggen dat deze handelswijze met onmiddellijke ingang stopt?

In het rapport over de basisteams stellen wijkagenten dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden in dunbevolkt gebied. In het onderzoek ‘Vanaf de zijlijn bekeken’ spreken de commissarissen van de koning zelfs over een politieloos platteland waar criminelen vrij spel hebben. Kan de minister dit alarmerende beeld tegenspreken? Zo niet, wat is dan zijn reactie? Moet elke gemeente niet beschikken over minimaal één politiebureau, of politieloket in het gemeentehuis?
  
Voorzitter, bij woninginbraak is het opsporingspercentage slechts 10%!
De enkele inbreker die gepakt wordt, staat een dag later weer buiten als gevolg van het snelrecht van het Openbaar Ministerie, de ZSM-afdoening.
Het onderzoek ‘Nationaal dreigingsbeeld 2017’ van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie bevestigt dit en schetst een schokkend beeld hoe buitenlandse criminele organisaties die ZSM-afdoening roemen.
Die trekt dus inbrekers aan.

Als de justitieketen zo lek is als een mandje, dan zijn er toch nooit genoeg wijkagenten en rechercheurs? Waarom valt woninginbraak, een misdrijf met ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers, onder de ZSM-afdoening?
Kan de minister daar ZSM een einde aan maken?

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft zich vorig jaar gebogen over de dramatische cijfers over woninginbraken en constateerde dat ze inderdaad juist zijn. Voorzitter, met alle respect, maar een échte waakhond zou toch onderzoeken hoe het toch mogelijk is waarom woninginbraak onoplosbaar lijkt? De Inspectie gedraagt zich als een schoothondje van zijn baas, die verantwoordelijk is voor de politie. Wordt het niet tijd voor een onafhankelijke inspectie die als een terriër misstanden in de politie-justitieketen aan de kaak stelt?

Tenslotte, de politie kan niet overal zijn. Een agent op elke hoek, willen we niet. Het is goed dat de burger betrokken wordt via Opsporing Verzocht en de Buurtwhatsapp. Maar Opsporing Verzocht kan niet altijd over acute situaties berichten. De Buurtwhatsapp is snel, maar heeft een beperkt bereik. Vroeger was er het Politiebericht, meestal direct na het NOS Journaal van acht uur. 50PLUS meent dat het Politiebericht het gat kan opvullen tussen Opsporing Verzocht en de Buurtwhatsapp. Het helpt de politie bij de opsporing en waarschuwt de burger voor criminelen, gevaarlijke tbs’ers en terroristen ‘on the run’. Is het mogelijk dat de redactie van Opsporing Verzocht in voorkomende gevallen het Politiebericht op televisie en social media gaat verzorgen?”

© 13 september 2017 - Foto: Joe Pemberton (Flickr cc)