Pensioen artikelen

50PLUS roept al jaren: handen af van ons pensioen en ons stelsel! Anderen geven 50PLUS steeds vaker gelijk. We zetten enkele bijdragen op een rijtje, zodat u het ook eens van een ander hoort. Zó zit het echt met ons pensioen!

Kijk, 50PLUS roept het al jaren: Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Misschien wel hét beste! De totale vermogens van de Nederlandse pensioenfondsen hebben zich in tien jaar – ondanks de economische crisis – verdubbeld van 700 van 1400 miljard euro! Daarom zegt 50PLUS: handen af van ons huidige pensioenstelsel! Er is totaal geen reden om ons pensioenstelsel te vernieuwen en over te stappen op een individueel stelsel. De politiek heeft de problemen zélf veroorzaakt met een veel te streng financieel toetsingskader, het nFTK. Dat wordt nu door diezelfde politiek aangevoerd als reden om ons pensioenstelsel op de schop te nemen. En daar gaat 50PLUS niet in mee!

Sommige mensen zeggen: 50PLUS preekt voor eigen parochie. Maar ook steeds meer deskundigen pleiten voor het (grotendeels) behouden van ons bestaande pensioenstelsel. Wij zetten een aantal zeer informatieve en lezenswaardige bijdragen over hoe het nu écht zit met ons pensioen voor u op een rijtje. Onder het mom van: nu hoort u het ook eens van een ander!

► Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje…

“De politiek schetst een loodzwart beeld over de toekomst van ons pensioenstelsel en de media gaan daar tamelijk algemeen in mee”, constateert Ton Verlind. Maar de overheid maakt de problemen zélf, stelt de journalist vast. “We hebben een goed stelsel en het is toekomstbestendig. Het komt vooral door de gekunstelde rekenmethodiek die de overheid hanteert waardoor het lijkt alsof het pensioenstelsel op instorten staat.” Over de hervorming van het pensioenstelsel zegt Verlind: “Niemand weet wat van de hervormingen voor individuele burgers de gevolgen zullen zijn. Bovendien is zo’n herziening ook niet nodig, zeggen de critici van deze hervormingswoede. Bij het pleidooi om herziening gaat het kennelijk om andere belangen dan de duurzaamheid van het huidige systeem.”
LEES MEER

► DNB rekent zich arm met onze pensioenen

Ons pensioenstelsel wordt ‘onhoudbaar’ genoemd. Zulk pessimisme is onnodig, zeggen Bernard van Praag en Han de Jong. “Bij die ‘onhoudbaarheid’ past een stevig vraagteken. (…) Een te strenge DNB, die fondsen toetst aan overdreven strikte normen, kan pensioenfondsen juist ten onrechte in de gevarenzone zetten. Met kortingen of niet-indexeren tot gevolg, terwijl er in feite niks aan de hand is”, aldus de hoogleraar en de chief economist bij de ABN Amro.  
LEES MEER 

► Kijken naar de pensioendiscussie vanuit burgerbelang

De pensioendiscussie wordt niet gevoerd vanuit burgerperspectief, concludeert de website Loon voor later. “Burgers lijken de sluitpost: ze hebben de resultaten van politieke besluitvorming maar te accepteren, los van verwachtingen die in het verleden zijn gewekt.
LEES MEER

► Waarom laten pensioenfondsen zich door jan-en-alleman ringeloren?

Een iets ouder artikel, uit januari, maar nog steeds actueel. Rob Goedhart stelt vast dat de roep om een nieuw pensioensysteem op individuele basis steeds harder klinkt, maar niet uit de hoek van werknemers en werkgevers. “Wie de discussie over pensioenen in Nederland volgt, ziet een trend. De afgelopen jaren wordt telkens gezegd dat het systeem in zijn voegen kraakt en aan een grondige herziening toe is. Wie roepen dat eigenlijk? En wat zit er achter deze voorkeur?”
LEES MEER 

► Zeggenschap over onze eigen poen!

Ook kaderleden van vakbond FNV constateren dat grote krachten bezig zijn het solidaire en collectieve Nederlandse pensioenstelsel fundamenteel aan te tasten. Zij zeggen: ‘Handen af van ons pensioen, zeggenschap over onze eigen poen!’
LEES MEER 

► De pensioendiscussie op scherp zetten

Het AD beschrijft hoe 50PLUS een ultieme poging doet om pensioenkortingen in de toekomst te voorkomen.
LEES MEER

Lees ook: Pensioenstelsel overboord, pensioenrechten onteigend

© 18 september 2017