Plenaire zaal lores

Burgers voelen zich belazerd, vooral de ouderen. Logisch, want veel lastenverzwaringen worden uitsluitend op hún bordje gelegd, stelt Wilma Berkhout. “Ouderen kunnen niet meer anticiperen door extra geld te reserveren. Ze kunnen de maatregelen alleen ondergaan. Afschaffen van de wet Hillen toont aan dat politici niet weten hoe ouderen er financieel voor staan. Het gaat al lang niet meer om de burger in dit land. Het gaat erom of de overheid haar cijfers rond krijgt.”

   COLUMN   

“Het kabinet wilde de afschaffing van de wet Hillen snel en zonder ruchtbaarheid – stiekem, volgens Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS – door de Tweede en Eerste Kamer loodsen. Snel omdat anders de Belastingdienst deze wet niet meer in de systemen krijgt voor 2019. En zonder ruchtbaarheid omdat er ergens toch een theewatergevoel moet hebben geheerst dat dit ophef zou veroorzaken.

Van Rooijen doorzag wat het voor veelal ouderen met een eigen huis betekent. Niet alleen in de portemonnee, waar het de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen. Ouderen blijven qua koopkracht ver achter bij werkenden. Veel lastenverzwaringen worden uitsluitend op hun bordje gelegd. Zij voelen zich belazerd door de overheid. Je zult maar net je huis hebben afgelost om op woonlasten te besparen onder de wervende stimulering van diezelfde overheid. Dat voelt als een mes in de rug.

► Versnelling kan ook zomaar met de afschaffing gebeuren

Afschaffing van de wet Hillen houdt in dat mensen die hun hypotheek hebben afgelost toch het zogenaamde eigenwoningforfait bij hun inkomen krijgen geteld. Dat gebeurt in stapjes in dertig jaar. Waar praat je dan over?, roepen voorstanders in de politiek en sommige journalisten. Zie de versnelling van de beperking van de hypotheekrenteaftrek en dan kan versnelling ook zo maar bij deze afschaffing gebeuren.

In de Vaste Commissie voor Financiën stelde Renske Leijten van de SP de goede vraag: ‘We praten over koopkrachtkrachtplaatjes, over groepen, over gemiddelden, maar hebben we wel zicht op hoe het de burger echt raakt? Wat het echte effect is op mensen?’

Het antwoord kwam van de ouderenbonden PVGE, KBO-Brabant en UnieKBO-PCOB. Grote groepen ouderen met alleen AOW of AOW en een klein pensioen en een afgelost huis zijn de dupe. Mensen die juist minder woonlasten hebben, waardoor ze zich bijvoorbeeld nog net een krantenabonnement kunnen veroorloven, kunnen wellicht niet meer in hun huis blijven wonen. Niet omdat de afschaffing van de wet Hillen zo’n directe impact heeft. Het gaat misschien om een paar tientjes per jaar. Maar bij deze inkomens is elk tientje van levensbelang.

► Ouderen kunnen niet meer anticiperen maar alle maatregelen alleen ondergaan

Verrassend voor de commissieleden was ook dat de inkomensafhankelijke zorgpremie zo zwaar drukt op de inkomens van gepensioneerden. Werkenden betalen die niet. De werkgever doet dat voor hen. Ze hadden het in al hun plaatjes niet gezien. En het gaat toch om zo’n 8 tot 10 procent van het inkomen. Dáár gaat het om. Ouderen kunnen niet meer anticiperen door extra geld te reserveren. Ze kunnen de maatregelen alleen ondergaan.

Het is eigenlijk niet te bevatten dat de antwoorden van de bonden zo’n impact hadden. De ongemakkelijke waarheid is dat de politici het schrijnende effect van hun regelingen en hoe ze stapelen en op elkaar inwerken en elkaar versterken (afschaffing van de wet Hillen heeft bijvoorbeeld ook invloed op je zorgtoeslag) helemaal niet meer in beeld hebben. Dát maakte de voorbeelden en cijfers van de ouderenbonden zo opvallend. De prangende vraag is of met name de coalitie dat wel wil zien.

Martin van Rooijen toonde feilloos aan hoe fout het beeld is dat alle ouderen rijk zijn - de grootste groep moet rondkomen van AOW en een heel klein pensioen. Eigenlijk zou de afschaffing van de wet Hillen alleen daarom al moeten worden tegengehouden. De kans daarop is klein. Het gaat al lang niet meer om de burger in dit land. Het gaat er om of de overheid haar cijfers rond krijgt.”

Wilma Berkhout

Wilma Berkhout


Wilma Berkhout is verbonden aan KBO-Brabant en
PVGE, de ouderenbond van ex-Philips-werknemers   

 

 

© 24 november 2017