Als de ouderen in het land daar wat voor terug krijgen, is 50PLUS bereid plannen van het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en CU te steunen. Zaken die 50PLUS door het kabinet geregeld wil hebben, zijn onder meer reparatie van de koopkracht voor de ouderen en gepensioneerden, het mogelijk maken van het eindelijk weer eens indexeren van de pensioenen, het terugdringen van de zeer snelle stijging van de AOW-leeftijd, en uitstel van de afschaffing van de wet-Hillen (de ‘aflosboete’ bij hypotheken).

De 50PLUS-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Jan Nagel, bracht een en ander maandag 4 december naar voren. Dat gebeurde tijdens zijn inbreng bij de Algemene Beschouwingen in de Senaat over de plannen van het nieuwe kabinet.

De huidige coalitie heeft slechts één stem meerderheid in de Tweede als de Eerste Kamer. Een zeer smalle basis, waarbij het kabinet rekent op steun vanuit  de oppositie. Maar Jan Nagel hield premier Rutte en zijn ministersploeg voor, dat het niet zo kan zijn het kabinet enerzijds een oproep doet aan oppositiepartijen om mee te doen aan wat het kabinet wil en anderzijds er geen enkele bereidheid is om daar iets tegenover te stellen. “Wie vertrouwen in zijn eigen toekomst wil hebben, moet zorgen dat er ook enige reden voor is”, tekende Nagel daarbij aan.

Met betrekking tot de koopkracht voor ouderen is de 50PLUS-Senaatsfractie van mening dat ouderen de groep zijn die keer op keer opnieuw de dupe worden. Terwijl de economie en de werkgelegenheid zich positief ontwikkelen, worden zij getroffen door maatregelen als de BTW-verhoging in het laagste tarief van 6 naar 9%, hoger wordende energielasten, stijgende zorgpremie en huurverhogingen.

Nagel wees erop, dat het NIBUD heeft berekend dat AOW’ers met een aanvullend pensioen hoger dan 10.000 euro in 2018 er 1,5% op achteruit gaan. “En dat terwijl de pensioenen al jaren niet geïndexeerd worden. Bij het ABP zijn de pensioenen sinds 2009 liefst 16,5% achtergebleven. Ook  de komende jaren is er geen sprake van indexatie en wordt openlijk de mogelijkheid van nieuwe kortingen binnen 2 tot 3 jaar genoemd. Vindt het kabinet dit rechtvaardig en zo niet hoe gaat deze onrechtvaardigheid bestreden worden?”, merkt Jan Nagel op.

Over de AOW-leeftijd merkte de fractievoorzitter van 50PLUS onder meer op, dat er buiten de kring van de huidige coalitiepartijen er bijna niemand meer is die de snelle stijging van de AOW-leeftijd kan billijken. Hij wees er ook op, dat zelfs uit werkgeverskringen zware kritiek komt die door de vakbeweging en een grote meerderheid van de Nederlanders wordt gedeeld.

Nagel voegde eraan toe: “Maar naar deze geluiden uit de samenleving wordt niet geluisterd door de coalitiepartijen, terwijl diezelfde partijen met de mond belijden  zorgen te hebben over het wantrouwen bij de kiezers, over de steeds groter wordende kloof tussen den Haag  en de burgers en de bij verkiezingen steeds groter wordende versplintering.  De kiezers vinden geen enkel gehoor bij deze partijen voor de werkelijk grote problemen. De oneerlijkheid wordt nog vergroot omdat lager opgeleiden en de lagere inkomensgroep op jongere leeftijd zijn gaan werken, meer jaren AOW-premie hebben betaald en op latere leeftijd hiervan korter gebruik maken door slechte gezondheid en een korter leven.  Daarom concreet de vraag: waarom hoort dit kabinet deze maatschappelijke geluiden niet, waarom is het kabinet hier doof voor? En tot welke visie leidt dit?”

Klik HIER om de volledige tekst te lezen die Jan Nagel uitsprak bij de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer.
© 4 december 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!