Een uitgebreide delegatie van 50PLUS bezocht woensdag 10 januari de nieuwjaarsreceptie van de provincie Zuid-Holland. Voorafgegaan door het gedicht ‘De realiteit van Zuid-Holland’ door Etwin Grootschollen hield de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, een gloedvolle nieuwjaarstoespraak over het gevoel van tevredenheid in de hedendaagse samenleving.

Ellen Verkoelen, voor 50PLUS in Rotterdam lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, gaf aan zeer druk bezig te zijn met het inzamelen van handtekeningen voor het raadgevend referendum over het besluit om de wet-Hillen af te schaffen, de in de volksmond bekende ‘aflosboete’.

Verkoelen scoort daar veel succes mee. De handtekeningen voor het door 50PLUS geïnitieerde referendum moeten uiterlijk 18 januari worden ingeleverd bij de Kiesraad. Het symbool van het verzet tegen deze aflosboete is 50PLUS-Tweede Kamerlid Martin van Rooijen.

Op de foto van linksaf: Willem Bakx (fractievoorzitter 50PLUS Provinciale Staten Zuid-Holland), Martine Baay (Eerste Kamerlid), Ellen Verkoelen (lijsttrekker 50PLUS Rotterdam), John Struijlaard (50PLUS-Statenlid Zuid-Holland) en Marianne Hilte (factieondersteuner Provinciale Staten Zuid-Holland).

© 10 januari 2018