Leonie Sazias van 50PLUS heeft in een debat met minister Wiebes (Economische Zaken) aangedrongen op duidelijkheid over de vraag hoe hij de gaskraan verder dicht gaat draaien. Daarnaast wil 50PLUS dat veel meer voortvarendheid aan de dag wordt gelegd bij het compenseren van getroffen Groningers. De minister moet de regie nemen en snel knopen doorhakken, vindt Sazias. En het voordeel van de twijfel moet in schadezaken aan de gedupeerden worden gegeven. Vorig jaar april diende Leonie al een motie in waarin werd gevraagd om een afbouwplan voor het Groningse gas. Die motie werd toen met 145 stemmen voor vrijwel Kamerbreed aangenomen.

Lees hieronder de volledige inbreng van Leonie:

Voorzitter, wij hebben gevraagd om de aanwezigheid van Dhr. Rutte omdat hij in Buitenhof heeft gezegd dat hij de eerste aan te spreken persoon is en daar ook de nodige uitspraken heeft gedaan over de problemen in Groningen.

Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van de ombudsman, Reinier van Zutphen, die zegt dat het allemaal door juridisch geneuzel komt. Hij zegt ook dat de overheid NU zelf en actief de schade moet gaan herstellen van de gasbevingen in Groningen. Daar is 50plus het helemaal mee eens. Ù moet nu de regie nemen, de touwtjes in handen nemen en knopen doorhakken. Hoe gaat u dat doen?

Van minister Wiebes krijgen we de indruk dat hij echt wel wil,  Hij heeft sinds zijn aantreden Groningen al een aantal keren bezocht. Hij noemt de gang van zaken rondom de gaswinning en compensatie van de Groningers in de afgelopen jaren “een Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”. Hij belooft voor 1 april duidelijk te maken hoever hij de productie verder gaat beperken en heeft het daarbij over maximale beperking. Misschien wel meer dan het Regeerakkoord stelt.

Ook de NAM pleit voor sluiting van 6 productielocaties, omdat het risico te groot wordt. De inklinking gaat zeker nog wel even door. Als we het hebben over maximale beperking, waar denkt de minister dan aan?

Nederland moet van het gas af, stelt hij. Dat vinden wij ook, vandaar dat ik in april een motie heb ingediend die vraagt om een afbouwplan voor het Gronings gas. Deze motie is breed aangenomen in deze kamer, met 145 stemmen en ik ben benieuwd hoe het daarmee staat. Wanneer kunnen we dat plan verwachten?

En bent u bereid om met de buitenlandse afnemers: Duitsland, België en Frankrijk te bespreken dat we mogelijk niet tot 2030 aan onze leveringsverplichting kunnen voldoen? Deze landen zijn zich ook al aan het voorbereiden op een gasloos tijdperk.
Misschien kunnen ze al eerder met minder gas toe.

Maar eerst is het zaak dat we zo snel mogelijk zorgen dat dat schadeprotocol er gaat komen waar de Groningers al zo lang op wachten.
Een protocol zonder contourlijnen en waarbij de bewijslast wordt omgekeerd zodat het voordeel van de twijfel de gedupeerden toekomt.
Het is echt ten hemel schreiend en om je kapot te schamen dat deze mensen zolang aan het lijntje zijn gehouden.

In Buitenhof zei de Minister President dat het schadeprotocol, binnen een paar weken een feit zal zijn. Dat zou dus voor 31 januari zijn. Hoe hard is die datum nu de Groninger Bodembeweging en het Gronings gasberaad uit het overleg zijn gestapt?

In oktober heeft de regio Groningen een concept-schadeprotocol ingeleverd. Waarom heeft u in het nieuwe protocol de contra expertise eruit gehaald? En hoe denkt u het vertrouwen van de Groningers terug te gaan winnen?

Bent u het met ons eens dat het hier om een ereschuld gaat en dat we de Groningers geen dag langer in onzekerheid mogen laten?

© 16 januari 2018