Logo Stop Aflosboete 960

Er zijn véél meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de wet Hillen!

Bij de Kiesraad kwamen in totaal liefst 27.012 verzoeken binnen. Uiteindelijk werden 24.822 verzoeken als geldig aangemerkt! Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase – die loopt van vrijdag 26 januari tot en met donderdag 8 maart – 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de wet Hillen gehouden!

Ga naar de site Stopaflosboete.nl; daar treft het formulier voor het referendum aan!  
Ook als u het inleidend verzoek al getekend hebt, dient u in deze tweede definitieve fase opnieuw te tekenen.

Update 26 maart 2018: Helaas zijn de benodigde 300.000 handtekeningen voor het houden van een referendum niet gehaald.

© 26 januari 2018