Online tekenen aflosboete

Komt de Hillen-aftrek vooral terecht bij mensen die kasten van huizen hebben, of bij mensen met hoge inkomens? Integendeel! Vooral de ‘Normale Burger’ wordt de dupe van de aflosboete. Doe daarom mee en teken voor het referendum op www.stopaflosboete.nl.  

Ruim één op de vijf huizenbezitters wordt geraakt door het afschaffen van de wet Hillen. Het invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen! Dat is zo’n 23 procent van de eigenwoningbezitters. De helft daarvan is 68 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En volgens het CBS hebben vooral ouderen met een bovengemiddeld eigen vermogen last van de afschaffing.

50PLUS vraagt zich af of het wel waar is dat de wet Hillen voornamelijk terechtkomt bij de hoge inkomens en bij mensen met kasten van huizen. En of het vreemd is dat ouderen vaker een bovengemiddeld eigen vermogen hebben. Om met dat laatste te beginnen: néé, dat is helemaal niet vreemd! Dat ouderen gemiddeld meer eigen vermogen hebben is een ‘fact of life’. Het zou juist ontzettend vreemd zijn als ouderen na een spaarzaam leven gemiddeld minder vermogen zouden bezitten dan jongeren. Ouderen hebben dat extra vermogen ook steeds harder nodig: met deze reserves kunnen ze bijvoorbeeld de steeds verder oplopende eigen bijdragen in de zorgkosten betalen. 

KOMT DE WET HILLEN TERECHT BIJ DE HOGE INKOMENS?

Het is niet waar dat de wet Hillen voornamelijk terecht komt bij de hoge inkomens. Integendeel! 655.000 mensen die gebruik maken van de regeling uit de wet Hillen hebben een jaarinkomen beneden 35.000 euro. Dat is twee-derde deel van alle mensen die onder de wet Hillen vallen! In de tabel hieronder – afkomstig van het Ministerie van Financiën – ziet u precies hoe de verdeling van de Hillen-aftrek naar inkomen is. Heel verhelderend!

Tabel 2

KOMT DE WET HILLEN TERECHT BIJ MENSEN MET KASTEN VAN HUIZEN?

Het is ook niet waar dat de Hillen-aftrek terecht komt bij uitsluitend mensen met enorme huizen. 838.000 mensen van de een miljoen die valt onder de wet Hillen hebben een eigen huis met een WOZ-waarde beneden de vier ton. Dat is 84 procent van alle mensen die gebruik maken van de Hillen-aftrek. Kijk maar op de tabel hieronder, ook weer afkomstig van het Ministerie van Financiën.

Tabel 3 zonder

50PLUS wil een referendum over het afschaffen van de wet Hillen. “50PLUS komt op voor al deze ‘Normale Burgers’, getroffen door aflosboete”, zegt Kamerlid Martin van Rooijen. De afschaffing van de wet Hillen is met stoom en kokend water doorgevoerd. “Dat is niet eerlijk”, vindt Van Rooijen. “Eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd hun hypotheek zoveel mogelijk af te lossen. En als ze dat dan gedaan hebben, wordt de rekening gepresenteerd.”
 
Het referendum is tevens een signaal dat de overheid betrouwbaar dient te zijn. Dat je op de overheid moet kunnen bouwen, altijd en overal. Niet eerst een beloning beloven op het eerder aflossen en daarna een boete uitdelen omdat er afgelost is. Bij een onbetrouwbare overheid zijn vandaag de eigenwoningbezitters de klos en morgen de huurders.

Bovendien willen we met het referendum aangeven dat de overheid de woning niet mag zien als een melkkoe. Doe daarom mee aan dit referendum, ga naar www.stopaflosboete.nl en teken. Dat is in 1 minuut gebeurd. Doe mee!

© 12 februari 2018