Halbe Zijlstra - Foto: Rijksoverheid

Na het aftreden van Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken had 50PLUS nog enkele indringende vragen over de hele gang van zaken aan minister-president Mark Rutte. 50PLUS heeft kritiek op de manier waarop de premier zich heeft opgesteld in de affaire-Zijlstra.

Fractievoorzitter Henk Krol sprak namens 50PLUS waardering en respect uit voor de manier waarop Halbe Zijlstra (foto) de conclusies trok uit de situatie waarin hij door eigen toedoen was geraakt. “Nu zit minister-president Rutte eenzaam in Vak K”, constateerde Krol bij het debat dat volgde op het aftreden van de minister van Buitenlandse Zaken. “Wij hadden en hebben nog steeds een aantal vragen aan hem over deze affaire.”

Grote geopolitieke betekenis

Henk Krol ging twee jaar terug in de tijd, naar mei 2016 toen Halbe Zijlstra in zijn rol als fractievoorzitter van de VVD op een congres van die partij met het verhaal kwam over zijn aanwezigheid bij een gesprek met de heer Poetin. “Minister-president Rutte zat daar in de zaal toen Halbe Zijlstra een boekje opendeed over de Russische dreiging. Wat heeft de minister-president met die informatie gedaan?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS. “Heeft hij Halbe Zijlstra om nadere uitleg gevraagd en met wie heeft hij deze belangrijke geopolitieke kwestie vervolgens besproken? Of is de premier het achteraf niet met Halbe Zijlstra eens dat het hier ging om woorden van grote geopolitieke betekenis?”

Historisch perspectief

Shell-topman Jeroen van der Veer heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat hij de door hem aan de minister vertelde uitspraken van Poetin ziet in historisch perspectief. “Zijn e-mail aan de Volkskrant is daarover duidelijk”, constateerde Henk Krol. “Maar de minister sprak over woorden van grote geopolitieke betekenis. Hij probeerde dit achteraf te rechtvaardigen door in zijn antwoorden uitvoerig in te gaan op de huidige situatie en gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Dat deed hij namens het kabinet. Maar de minister-president kan toch niet serieus menen dat we aan uitspraken uit 2006 achteraf een groot geopolitiek belang gaan toekennen?”

Beoordelen op inhoud?

Tegen de achtergrond van de interpretatie die Jeroen van der Veer van Shell toekent aan wat hij aan de minister heeft verteld had Krol een indringende vraag voor Mark Rutte. “Staat hij nog steeds achter zijn reactie van gisteren dat we de uitspraken van minister Zijlstra op de inhoud moeten beoordelen? Dat die inhoud niet ter discussie staat? Wil de minister-president dat hier vandaag nog eens herhalen met de kennis van nu? Of is die mededeling van Jeroen van der Veer aanleiding geweest om de heer Zijlstra te adviseren er maar mee op te houden? En wat betekent vertrouwen van deze minister-president in zijn mensen, zeker die van VVD-huize? In het verleden en ook nu weer zien we dat dit meestal de opmaat en een garantie is voor een snel aftreden.”

Schadelijke gevolgen

Henk Krol vroeg of Mark Rutte duidelijk kan maken waarom hij van mening is dat de Tweede Kamer wel kon wachten op een publicatie in De Volkskrant als het gaat om leugens van een minister uit zijn kabinet. “Waarom heeft hij na het opbiechten van zijn leugen niet samen met de minister onmiddellijk de Kamer hierover geïnformeerd, wetende dat uitlekken van die informatie buitengewoon schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor het aanzien van Nederland in het buitenland? Of is het nieuw beleid dat de Kamer in het vervolg via de media wordt geïnformeerd over zaken die – zoals nu blijkt – kunnen leiden tot het vertrek van een lid van het kabinet?”

© 13 februari 2018