Brandweerman Cor Kraaijenhagen en Henk Krol voeren actie voor brandveiligheid

Na jarenlange herhaalde noodkreten van 50PLUS is er nu een doorbraak op het gebied van brandveiligheid in wooncomplexen voor senioren: het kabinet gaat de regelgeving aanscherpen!

Al diverse malen in de afgelopen jaren bevroeg 50PLUS het kabinet over de situatie in seniorencomplexen. In die gebouwen waar ouderen met een toenemende zorgvraag bij elkaar wonen zijn reguliere brandveiligheidsvoorschriften van toepassing. Die zijn echter geënt op zelfredzaamheid en dat is deze groep niet zonder meer.

Niet zelfredzaam

50PLUS pleitte er al meermaals voor om de bouwregelgeving voor deze complexen aan te scherpen zodat de brandveiligheid zou toenemen. Bij de noodkreten betrok 50PLUS-voorman Henk Krol ook meermaals professioneel brandweerman Cor Kraaijenhagen (foto). Brandweerman Cor kreeg bekendheid door zijn ‘Grote brandpreventieboek’ en de brandpreventieshow waarmee hij al 25 jaar door Nederland trekt. “De brandveiligheid van seniorencomplexen volstaat nu niet omdat de bouwregelgeving uitgaat van zelfredzame personen. Veel senioren zijn dat niet als het op vluchten aankomt. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, dat moet dan wel veilig zijn!”, was de boodschap die Henk Krol en Cor Kraaijenhagen met verve uitdroegen.

Doorbraak!

Het jarenlang knokken van 50PLUS voor meer brandveiligheid in gebouwen waar veel senioren wonen heeft nu resultaat opgeleverd. Vorige week kaartte de Tweede Kamerfractie het probleem opnieuw aan en naar aanleiding daarvan heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken nu toegezegd de regelgeving aan te scherpen. Een doorbraak! Jarenlang knokken en vasthouden heeft tot dit resultaat geleid. Dat neemt niet weg dat 50PLUS nog een aantal aanscherpingen aan de minister zal voorleggen tijdens het overleg over Bouwregelgeving dat binnenkort plaatsvindt.

Scootmobielen blokkeren brandweg

Tijdens het overleg met minister Ollongren zal Henk Krol ook aandacht vragen voor het snelgroeiende aantal scootmobielen. Nu zijn er zo’n 300.000 scootmobielen in ons land en dat worden er 600.000. “Ruimte om al die voertuigen veilig te parkeren ontbreekt”, constateert de fractieleider van 50PLUS. “De uitgangen van veel seniorencomplexen worden – onbedoeld – geblokkeerd, wat bij brand fataal kan zijn. Ik zal de minister vragen of zij dit probleem herkent en of zij wil werken aan oplossingen.”

© 14 februari 2018


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!