Brandweerman Cor Kraaijenhagen en Henk Krol voeren actie voor brandveiligheid

Na jarenlange herhaalde noodkreten van 50PLUS is er nu een doorbraak op het gebied van brandveiligheid in wooncomplexen voor senioren: het kabinet gaat de regelgeving aanscherpen!

Al diverse malen in de afgelopen jaren bevroeg 50PLUS het kabinet over de situatie in seniorencomplexen. In die gebouwen waar ouderen met een toenemende zorgvraag bij elkaar wonen zijn reguliere brandveiligheidsvoorschriften van toepassing. Die zijn echter geënt op zelfredzaamheid en dat is deze groep niet zonder meer.

Niet zelfredzaam

50PLUS pleitte er al meermaals voor om de bouwregelgeving voor deze complexen aan te scherpen zodat de brandveiligheid zou toenemen. Bij de noodkreten betrok 50PLUS-voorman Henk Krol ook meermaals professioneel brandweerman Cor Kraaijenhagen (foto). Brandweerman Cor kreeg bekendheid door zijn ‘Grote brandpreventieboek’ en de brandpreventieshow waarmee hij al 25 jaar door Nederland trekt. “De brandveiligheid van seniorencomplexen volstaat nu niet omdat de bouwregelgeving uitgaat van zelfredzame personen. Veel senioren zijn dat niet als het op vluchten aankomt. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, dat moet dan wel veilig zijn!”, was de boodschap die Henk Krol en Cor Kraaijenhagen met verve uitdroegen.

Doorbraak!

Het jarenlang knokken van 50PLUS voor meer brandveiligheid in gebouwen waar veel senioren wonen heeft nu resultaat opgeleverd. Vorige week kaartte de Tweede Kamerfractie het probleem opnieuw aan en naar aanleiding daarvan heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken nu toegezegd de regelgeving aan te scherpen. Een doorbraak! Jarenlang knokken en vasthouden heeft tot dit resultaat geleid. Dat neemt niet weg dat 50PLUS nog een aantal aanscherpingen aan de minister zal voorleggen tijdens het overleg over Bouwregelgeving dat binnenkort plaatsvindt.

Scootmobielen blokkeren brandweg

Tijdens het overleg met minister Ollongren zal Henk Krol ook aandacht vragen voor het snelgroeiende aantal scootmobielen. Nu zijn er zo’n 300.000 scootmobielen in ons land en dat worden er 600.000. “Ruimte om al die voertuigen veilig te parkeren ontbreekt”, constateert de fractieleider van 50PLUS. “De uitgangen van veel seniorencomplexen worden – onbedoeld – geblokkeerd, wat bij brand fataal kan zijn. Ik zal de minister vragen of zij dit probleem herkent en of zij wil werken aan oplossingen.”

De brandveiligheid van seniorencomplexen volstaat niet omdat de bouwregelgeving uitgaat van zelfredzame personen en veel senioren zijn dat niet als het op vluchten aankomt. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, dat moet dan wel veilig zijn.

50PLUS heeft jarenlang geknokt voor betere brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen waar veel senioren wonen. Twee weken geleden heeft de Tweede Kamerfractie het probleem opnieuw aan de orde gesteld. Naar aanleiding van deze hernieuwde noodkreet heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief toegezegd de regelgeving aan te scherpen. Een doorbraak! Jarenlang knokken en vasthouden heeft tot dit resultaat geleid. Dat neemt niet weg dat 50PLUS nog een aantal aanscherpingen aan de minister voorlegt.

► De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het overleg over Bouwregelgeving en energiebesparing met minister Ollongren:

“Brandveiligheid in seniorencomplexen. Het punt stond niet op de agenda, maar vorige week werd mij de suggestie gedaan om het onderwerp in dit debat aan de orde te stellen. Hartelijk dank daarvoor. Ook mijn hartelijke dank voor de brief van de minister. De brief heb ik eerlijk gezegd twee keer moeten lezen. Het is bijna niet te geloven. Er gaat iets gebeuren! En dat nadat 50PLUS jarenlang dit probleem heeft aangekaart en we ons langzamerhand een roepende in de woestijn voelden. Dus onze hartelijke dank!

Het gaat om een ernstig probleem. Uit onderzoek  van de brandweeracademie blijkt dat
- Senioren bij brand niet zelfredzaam zijn;
- En dat senioren niet binnen 1 minuut na het ontdekken van de brand hun appartementen verlaten.

De helft van de dodelijke slachtoffers door brand zijn 60-plussers. Dat cijfer is een gemiddelde over 8 jaar. Het gaat dus niet om een enkele uitschieter, het is een structureel gegeven. Het zijn schrikbarende cijfers.

De minister kondigt nu in haar brief aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aan te passen zodat ook bij verbouw en transformatie van een gebouw de nieuwbouweisen voor brandveiligheid gaan gelden. Tevens worden strengere eisen gesteld om rookverspreiding tegen te gaan.

Graag geven we de minister nog een drietal zaken mee ter overweging:

Het is aan de gemeente om gebouweigenaren te manen tot het brandveiliger maken van een gebouw. De gemeente heeft daar ook de instrumenten voor. Maar hoe vaak doen gemeenten dat? Is de minister bereid om samen met de VNG het die mogelijkheden nogmaals onder de aandacht te brengen bij gemeenten? En is het ook mogelijk de urgentie ervan te benadrukken?

Eveneens ter overweging, zou zo’n gemeentelijke aanschrijving niet standaard moeten gebeuren als er een bepaald percentage senioren in een gebouw woont?

In het verlengde daarvan, ziet de minister kans om brandveiligheidsoefeningen in gebouwen waar veel senioren wonen, te stimuleren?

Tenslotte, in wooncomplexen met veel senioren, zijn ook veel scootmobielen. Ruimte om de voertuigen veilig te parkeren ontbreekt. Bij de bouw is – logischerwijs - geen rekening gehouden met het parkeren ervan. Als gevolg daarvan wordt de uitgang onbedoeld geblokkeerd. Bij brand kan dat fataal zijn. Het aantal scootmobielen zal naar verwachting groeien van 300.000 naar 600.000. Kan de minister aangeven of zij dit probleem erkent en aan welke oplossingen zij denkt?”

© 22 februari 2018