Hamer voorzitter

Op zaterdag 26 mei 2018 zal de jaarvergadering van 50PLUS worden gehouden op landgoed De Reehorst in Driebergen-Zeist. Naast het bespreken van de jaarstukken en verlenen van decharge zal ook een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Daarvoor wordt bij deze de kandidaatstelling geopend.

Op de Algemene Vergadering zullen ook voorzitters worden gekozen van een vijftal selectie- en programmacommissies in verband met de verkiezingen in 2019 (Staten, Waterschappen, Europees Parlement en Eerste Kamer). De kandidaatstelling daarvoor zal rond 17 maart worden geopend. Verder zijn er vacatures ontstaan in de financiële commissie. Hiervoor wordt rond 17 maart ook de kandidaatstelling geopend. Bij het openen van de kandidaatstellingen worden de bijbehorende profielschetsen gepubliceerd.

Oproep kandidaten voor HB-functies          

Hierbij doet het hoofdbestuur een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het hoofdbestuur van de vereniging 50PLUS. Alle functies (9) dienen in 2018 te worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. U kunt zich voor meerdere rollen kandidaat stellen.

Bij dit bericht vindt u tevens de functieprofielen (voorzitter, secretaris, penningmeester, hoofd­bestuurslid). Onderaan dit bericht is het tijdpad vermeld.

[klik hier] voor de functieprofiel Voorzitter 50PLUS
[klik hier] voor de functieprofiel Secretaris 50PLUS
[klik hier] voor de functieprofiel Penningmeester 50PLUS
[klik hier] voor de functieprofiel Hoofdbestuurslid 50PLUS

Kandidaten wordt gevraagd hun belangstelling schriftelijk kenbaar te maken met een motivatie (maximaal 1 ½ A4) en een CV. Zij dienen tevens aan te geven voor welke functie(s) zij opteren. Aanmeldingen kunnen als printbare bijlage bij een e-mail, of per post naar het partijkantoor, worden ingediend.

Kandidaten kunnen hun aanmelding mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De aanmeldings­procedure is nu open en sluit conform de reglementen 10 weken voor de AV, t.w. 17 maart 2018, om 23.59 uur. Later ontvangen sollicitaties zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Voor de beoordeling van de binnenkomende aanmeldingen is een voordrachtcommissie samen­gesteld, bestaande uit 2 niet-herkiesbare leden van het huidige HB (Maurice Koopman en Hylke ten Cate), een voorzitter van een 50PLUS-afdeling (Chris Veeze – voorzitter Drenthe) en een nader te bepalen adviseur uit de Eerste of Tweede Kamerfractie. Met kandidaten kunnen selectiegesprekken worden gevoerd. Zij dienen zich hiervoor in de periode tussen 18 en 31 maart 2018 beschikbaar te houden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Pont – manager partijkantoor voor vragen over de procedure (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Hans Cornet – penningmeester voor vragen over de inhoud van de functies (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Relevante data:

3 maart 2018 oproep tot kandidaatstelling
17 maart 2018 sluiting aanmeldingstermijn, start beoordeling kandidaten door de voordrachtscommissie
31 maart 2018 einde beoordelingsperiode voor de voordrachtcommissie
14 april 2018 communicatie van de voordrachten naar de leden door het hoofdbestuur 

© 3 maart 2018