Haatimam

“Het wordt tijd om helder te zijn over onze door de jaren heen bevochten, zorgvuldige wetten”, zei Henk Krol in het debat over de uit België verbannen imam El Alami, die in Nederland verblijft. 

50PLUS wil weten of haatimam El Alami nog zijn Nederlandse paspoort heeft en of hij een woning heeft gekregen in Nederland toen België hem uitzette. Bovendien wil 50PLUS van de minister van Justitie en Veiligheid een nauwkeurig overzicht van het handhaven van de grenzen van de godsdienstvrijheid. “Godsdienstvrijheid, van welke religie dan ook, houdt op als het in strijd is met de Nederlandse wet. Dus nog even los van extreme predikers”, zei Henk Krol in een debat over de haatimam. Het Kamerlid van 50PLUS wilde van minister Grapperhaus weten hoe dit gehandhaafd wordt. 

Begrensde godsdienstvrijheid

Volgens de minister is godsdienstvrijheid begrensd waar vrijheden van anderen in het gedrang komen, wanneer wordt aangezet tot haat of geweld of als de veiligheid in het geding komt. Henk Krol stelde voor godsdienstvrijheid daadwerkelijk te laten begrenzen door de Nederlandse wetten zoals vastgelegd in onze Grondwet. “Dat klinkt steviger en doet recht aan de afspraken over godsdienstvrijheid die we in de grondwet hebben vastgelegd. Het is dan ook helder voor de handhavers”, stelde Henk, en hij voegde er aan toe dat systematisch handhaven op zijn plaats is.

Bewaken en handhaven

Henk Krol vroeg minister Grapperhaus nadrukkelijk of de grenzen van godsdienstvrijheid serieus worden bewaakt en gehandhaafd. “En gebeurt dat structureel, dus bijvoorbeeld ook op strengchristelijke scholen waar homoseksualiteit nog steeds als doodzonde wordt onderwezen?”, wilde het Kamerlid weten. “Het wordt tijd om helder te zijn over onze door de jaren heen bevochten, zorgvuldige wetten”, aldus Henk Krol. •

► Volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het dertigledendebat over de verbannen imam El Alami die in Nederland verblijft, met minister van Justitie & Veiligheid Grapperhaus: 

“Vanavond spreken we over imam El Alami. Helaas is hij niet de enige imam, en zelfs niet de enige geestelijke voorganger, die de grenzen van onze rechtsstaat opzoekt.De brief die we vandaag bespreken is van december 2017 en is een papieren tijger gebleken. Immers, er zijn nog steeds haatimams aan het preken in Nederland, onder meer in Den Haag en op Facebook.

50PLUS heeft een aantal vragen over deze imam, en de brief van de minister.

Hoe staat het eigenlijk met imam El Alami?
Heeft hij nog steeds een Nederlands naast zijn Marokkaanse paspoort?
Klopt het dat hij op zoek was naar een ruime woning in de Schilderswijk nadat België hem uitzette? En heeft hij die woning inmiddels gekregen?

Op de laatste alinea van zijn brief wil ik nog een toelichting van de minister. Er staat dat godsdienstvrijheid begrensd is waar vrijheden van anderen in het gedrang komen, wanneer wordt aangezet tot haat of geweld of als de veiligheid in het geding komt. De minister schrijft dat per geval een individuele afweging wordt gemaakt.
Ik zou daar liever lezen dat de godsdienstvrijheid wordt ingeperkt door de wetten die wij hier vaststellen. Dat klinkt steviger en doet recht aan de afspraken over godsdienstvrijheid die we in de grondwet hebben vastgelegd. Het is dan ook helder voor de handhavers. Dat zou niet van geval tot geval moeten, zoals de minister voorstaat. Systematisch handhaven lijkt meer op zijn plaats.

Godsdienstvrijheid, van welke religie dan ook, houdt op als het in strijd is met de Nederlandse wet. Hoe wordt dat gehandhaafd? Dus nog even los van extreme predikers.
Als deze minister worstelt met de aanpak van haatzaaien, is hij dan wel bezig met het bestrijden van oproepen die indruisen tegen onze waarden en normen?

Ik vraag de minister met klem: worden de grenzen van de godsdienstvrijheid serieus bewaakt en gehandhaafd? En gebeurt dat structureel? Bijvoorbeeld ook op streng christelijke scholen waar homoseksualiteit nog steeds als doodzonde wordt onderwezen?

Is dat toegestaan als de schoolkeuze werd gemaakt door de ouders of is het tijd om de wet te handhaven?Als ik de brief van de minister goed lees, dan wordt het tijd om helder te zijn over onze, door de jaren heen bevochten, zorgvuldige wetten."

© 3 april 2018