Honderdduizenden Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben door het inkrimpen van het consulaire netwerk een groot en kostbaar probleem als ze hun paspoort moeten vernieuwen.

Paspoort buitenland krant def

Nederlanders in het buitenland moeten vaak duizenden kilometers reizen en dure vliegreizen maken om aan een nieuw paspoort te komen omdat consulaten en ambassades dichter bij huis de afgelopen jaren in hoog tempo zijn wegbezuinigd. Het niet tijdig vernieuwen van het paspoort kan leiden tot het verlies van het Nederlanderschap.

Tijdrovende en dure reis

In Australië bijvoorbeeld, kunnen Nederlanders alleen nog bij de ambassade in Sydney terecht. Vanuit een stad als Perth is dat 8000 kilometer retour. Een tijdrovende en dure reis. De belangenorganisatie Nederlanders in het Buitenland (NIHB) trok hierover onlangs aan de bel via een open brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken.

Kamervragen Martin van Rooijen

Voor 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen was dat aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan minister Stef Blok. De Volkskrant besteedde dinsdag 29 mei aandacht aan het probleem, zonder de Kamervragen van Martin te noemen.

Blok heeft inmiddels geantwoord op de zes vragen van Martin. Helaas voor de 16.000 leden van de NIHB en honderdduizenden andere Nederlanders die in het buitenland wonen, spreekt uit die antwoorden weinig bereidheid om echt iets aan het probleem te doen.

Geldigheid verlengd naar 10 jaar

Blok erkent dat Nederlanders die in grote, uitgestrekte landen zoals Canada en Australië wonen vaak ver moeten reizen om een nieuw paspoort aan te vragen doordat Nederland sinds 2013 het aantal consulaire kantoren en het aantal honorair consuls in het buitenland sterk heeft teruggebracht. Maar daar staat volgens de bewindsman tegenover dat de geldigheidstermijn van een reisdocument van een volwassen Nederlander is verlengd van vijf naar tien jaar. Ze hoeven daardoor nog maar eens per 10 jaar zo’n document aan te vragen. Voor kinderen blijft vernieuwen elke 5 jaar nodig.

Blok zegt desgevraagd ook toe dat een aantal aanbevelingen van de NIHB over het digitaliseren van de consulaire hulpverlening zullen worden meegenomen bij de wereldwijde consultatie rondom de modernisering van de consulaire dienstverlening. “De inzet is erop gericht in 2020 te komen tot een maximaal mogelijke digitalisering en een bredere inzet van externe commerciële dienstverleners in dit proces in het buitenland’’.

© 31 mei 2018