Mensen die werken worden door de regering volop aangemoedigd stevige loonsverhogingen te vragen. Dat is in schril en asociaal contrast met de positie van gepensioneerden. Die zullen  de komende jaren er verder op achteruit gaan. Ook is eind volgend jaar de dreiging van pensioenkortingen voor vele Nederlanders een reëel gevaar.  Dat is volstrekt onnodig.

Met die kritische boodschap kwam 50PLUS-Senator Jan Nagel dinsdag 30 oktober bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.  Nagel presenteerde schrikbarende cijfers van het NIBUD. Dat instituut heeft in opdracht van de Eerste Kamerfractie van 50PLUS  op een rij gezet  hoe de koopkrachtontwikkeling van werkenden en gepensioneerden is van 2010 tot 2019.

Uit dat NIBUD-onderzoek komt onder meer naar voren:

• De afgelopen tien jaar is er een inkomensverschil van 12% ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden (de loonstijging 11,3% tegenover een indexatie van de pensioenen van -0,6%);

• De gemiste indexatie voor gepensioneerden is in die tijd opgelopen tot 15% en zal de komende jaren verder toenemen;

• AOW’ers met een klein pensioen tot € 5.000 gaan er iets op vooruit maar andere inkomensgroepen dalen schrikbarend;

• Een alleenstaande werkende met een modaal inkomen komt op jaarbasis op  min € 300, een gepensioneerde op ruim min € 1800;

• Een werkend paar met anderhalf modaal gaat er 800 euro op  achteruit, een  gepensioneerd paar gaat er bijna 3200 euro op achteruit.

Op verzoek van 50PLUS-Senator Nagel heeft het CBS de inkomensontwikkelingen van werknemers en gepensioneerden tussen 2000 en 2018 geactualiseerd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat gepensioneerden 40 procent zijn achtergebleven bij  werkenden.

In zijn betoog voerde Nagel ook aan dat in oktober de actuele dekkingsgraad van de pensioenen met 3% is gedaald en dat daardoor de kans op pensioenkortingen eind volgend jaar weer toeneemt.

Het ontbreekt deze regering aan daadkracht en belangstelling voor ouderen, concludeerde de 50PLUS-politicus. Hij vergeleek premier Rutte met een mannetje dat zingt: ‘Het is maar goed dat niemand weet, dat ik leugenbeestje heet’.

“Het is terecht dat de werkenden nu gaan profiteren van de toegenomen welvaart. Maar het is minstens zo gerechtvaardigd dat de gepensioneerden, naast de elk jaar verder oplopende gemiste indexatie, nu dus al 15%,  in die welvaart delen. Korten op de pensioenen zou onnodig, onrechtvaardig en eigenlijk krankzinnig zijn. Daarom de duidelijke vraag aan de regering: wat gaat u doen om het verschil met de werkenden de komende jaren niet groter te laten worden, wat gaat u doen om de koopkracht van de gepensioneerden te repareren?”, betoogde Jan Nagel.

De 50PLUS-Senator noemde het absurd dat de pensioenfondsen niet worden afgerekend op hun jarenlange rendement maar op basis van een kunstmatig laag gehouden rekenrente van 1%.. Bij de fondsen is in tien jaar een gemiddeld jaarrendement van boven de 4% tot 8%. “Er is geen hond meer in Nederland die nog begrijpt  waarom deze asociale regels gehanteerd worden”, aldus Nagel.

Hij vroeg de regering serieus te kijken naar het Belgische model. In buurland België wordt wel rekening gehouden met de echte feiten en het werkelijke rendement en het te verwachten beleggingsrendement. Daar wordt wel uitgegaan van een rekenrente van 3,5% en daar kan wel geïndexeerd worden. Daar mag bij een dekkingsgraad van 110% volledig geïndexeerd worden. Maar in Nederland dreigen in de winter 2019 kortingen. Nagel vroeg daarom de regering nog eens dringend te kijken naar de 50PLUS-initiatiefwet ingediend door het Tweede Kamerlid Van Rooijen, die onnodige pensioenkortingen wil voorkomen door een tijdelijke bodem van 2% rekenrente. “Een uiterst gematigd en rechtvaardig voorstel.”

Een ander punt dat Senator Nagel aanroerde, was de vakantietoeslag voor AOW'ers. Die is voor hen 6,6 procent van het jaarinkomen terwijl werkenden minimaal 8 procent krijgen. Volgend jaar mei krijgen de AOW’ers weer wat minder vakantiegeld omdat het vakantiegeld over de maanden mei tot en met december 2018 nog op een oude manier berekend wordt. 50PLUS vraagt de regering  om deze ‘beleidsmatig onbedoelde zakkenrollerij’ ongedaan te maken en te zorgen dat de AOW’ers, die toch al geen 8% vakantiegeld krijgen, volgend jaar mei niet benadeeld maar schadeloos gesteld worden.

Lees HIER de volledige inbreng van Jan Nagel bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.

Om kennis te nemen van het NIBUD-rapport koopkrachtontwikkeling gepensioneerden en werkenden 2010-2019 klik HIER.

De CBS-grafiek koopkrachtontwikkeling 2000 tot 2018 is HIER te bekijken.

© 30 oktober 2018