Invoering van de Nationale Politie is uitgelopen op een nationale ramp: 50PLUS had dat al voorspeld. “Wat gaat er eigenlijk beter sinds de invoering van de Nationale Politie?”, vroeg Henk Krol aan de minister.

Politie te paard bij Tweede Kamer in Den Haag - Foto: Roel Wijnants (Flickr c.c.)

“De reorganisatie van de politie tot Nationale Politie heeft tot meer problemen geleid dan oplossingen. De praktijk bewijst het op een verschrikkelijke manier”. Dat stelde fractieleider Henk Krol van 50PLUS in het debat over de evaluatie  van de Nationale Politie met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid.

Problemen verergerd

Henk gaf een hele reeks voorbeelden van problemen die door de komst van de Nationale Politie niet zijn opgelost, maar juist zijn verergerd. Zo is het aantal agenten op straat per dag slechts 7.000, waar er 20.000 nodig zijn. Het hoge ziekteverzuim van 7 procent betekent dat er van de 60.000 agenten 4.200 permanent niet inzetbaar zijn. “Daar kun je niet tegenop werven”, constateerde het Kamerlid van 50PLUS.

Gebrek aan recherchecapaciteit

Nog een voorbeeld dat aantoont dat de Nationale Politie niet goed werkt: van alle woninginbraken wordt amper 10 procent opgelost  bij gebrek aan recherchecapaciteit. “En dat zijn misdrijven met een grote invloed op het leven van de slachtoffers”, aldus Henk Krol.

Hoge prioriteit

50PLUS is altijd zeer kritisch geweest over de invoering van de Nationale Politie. Toch wil de partij geen nieuwe reorganisatie. “Dat kun je onze agenten niet aandoen”, vindt Henk Krol. “Maar er moet nu wel hoge prioriteit worden gegeven aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Burgemeesters moeten meer zeggenschap krijgen over agenten in hun gemeente en er moeten dringend meer agenten komen.” •


Lees hier de volledige inbreng van Henk Krol in het debat over de Nationale Politie met minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid):

“Ik vind het soms echt vervelend om gelijk te krijgen. De invoering van de Nationale Politie is uitgelopen op een nationale ramp. Meer dan eens hebben wij de problemen aangekaart: het politie-loze platteland, het ziekteverzuim en de opmars van de BOA’s omdat er gaten vallen in de handhaving. We redden het nog net, omdat onze agenten zich dag en nacht maximaal inzetten. Wij willen hierbij alle agenten heel hartelijk danken.

In de brief van de minister schemert het nu dan toch door. Ik citeer: “De grotere ruimte op lokaal niveau is belangrijk omdat veiligheidsvraagstukken in de samenleving zich veelal als eerste in buurten en wijken aandienen. De aansturing van de taakuitvoering van de politie moet daarom vooral op lokaal niveau plaatsvinden.” Einde citaat.

Daarmee wordt de filosofie achter de Nationale Politie onderuitgehaald. De reorganisatie heeft tot meer problemen geleid dan oplossingen. De praktijk bewijst het op een verschrikkelijke manier. Een kleine bloemlezing:

- Er zijn niet 20.000 operationele agenten per dag op straat, maar slechts 7.000;
- We lezen over een wijkagent die 14 dagen geen rondes kan doen wegens cursussen en nooddiensten;
- Van de 60.000 agenten is 7 procent (4.200) niet inzetbaar wegens verzuim; daar kan je niet tegen op werven en opleiden;
- Het politiebureau Putten is ’s ochtends van 10 tot 12 open en kan twee aangiften per dag verwerken;
- Er is een groot gebrek aan recherche capaciteit. Slechts 10% woninginbraken wordt opgelost; dat zijn misdrijven met een grote invloed op het leven van het slachtoffer;
- Het officiële aangiftepercentage onder slachtoffers is 30 procent, als we agenten mogen geloven is dat al gedaald tot 18 procent;
- Veiligheid is te koop voor grote winkelbedrijven die zich particuliere beveiligers kunnen veroorloven, maar niet voor het MKB en burgers die afhankelijk zijn van de politie;
- Door bezuinigingen in de zorg wordt de werkdruk groter; de politie vangt jaarlijks 80.000 zorgbehoevenden op. Er is steeds meer werk;
- Er is een stijging van 112 meldingen. Dat komt deels omdat politie niet meer zichtbaar is;
- Die 112-meldingen voor politie vallen na een half uur van de lijst af; dan zijn er al weer andere meldingen waar de politie ook geen tijd voor heeft;
- Veel ouderen durven de straat niet meer op. Gepensioneerde agenten worden ingezet om ze te begeleiden naar het winkelcentrum. Terecht, het is allang geen uitzondering meer wanneer een hoogbejaarde wordt beroofd.

Voorzitter, wat gaat er eigenlijk beter sinds de invoering van de nationale politie?

50PLUS wil de politieorganisatie niet opnieuw op zijn kop zetten. Maar er zijn dringend verbeteringen nodig.

- Laatst hoorde ik over een agent van 40 jaar jong, die al twee keer gewond was geraakt. Die jonge agent trok het idee al niet om nog ruim 30 jaar dienst te doen. Het is een loeizwaar vak , met ploegendiensten en een hoog risico. 50PLUS wil de AOW leeftijd bevriezen op 66 en vervolgens terug naar 65.  Welke mogelijkheden ziet de minister voor vroegpensioen voor zware beroepen, bijvoorbeeld in de vorm van fiscale regelingen?

- Wij vinden het jammer dat de minister de aanbeveling van Kuijken om de territoriale structuur van het korps, nu nog niet overneemt. Er komt meer zeggenschap voor burgemeesters bij de inzet van wijkagenten. Hoe wordt die zeggenschap verder uitgebreid?

- Optimaliseer de bestuurlijke aanpak; een burgemeester heeft ruime bestuurlijke bevoegdheden  en krijgt er nog meer bij met de aangekondigde ondermijningswet . Worden alle mogelijkheden al goed benut?

- Geef prioriteit aan het ziekteverzuim. Hoe gaat de minister dat aanpakken? 50PLUS noemt in dit verband het stroomstootwapen. Het geeft de agent in crisissituaties meer zelfvertrouwen, het geeft minder verwondingen bij agent en arrestant, het zorgt voor minder stress en leidt dus waarschijnlijk tot veel minder verzuim. We wachten het rapport van de minister af. Kan daarin meegenomen worden of het wapen zijn geld terugverdient door minder verzuim? En kan er nagedacht worden over een gefaseerde invoering als nog niet alle vraagstukken zijn beantwoord? Stop de marktwerking in veiligheid. Iedereen heeft recht op veiligheid. Politiewerk is een overheidstaak. Kan de minister ons toezeggen dat politietaken niet worden overgeheveld naar particuliere diensten?

- Er gaan 16.000 aangiften door de shredder. Er moet meer tijd komen voor rechercheren . Kan de samenwerking tussen de criminele inlichtingendiensten en de recherche worden verbeterd?

- En, regel meer agenten. Geef ons onze agenten terug!

50PLUS heeft de ontwikkeling van de BOA’s met lede ogen aangezien. Er ontstaat sluipenderwijs een nieuwe politie-laag. We zien liever agenten omdat zij beter worden opgeleid. Niets ten nadele van de BOA’s – zij moeten het ook allemaal maar doen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Die BOA’s zijn er nu eenmaal, en we hebben ze nodig.
Ze krijgen helaas met geweld te maken. Het geweldsmonopolie, dus het desnoods met geweld uitvoeren van een taak, moet bij de politie blijven liggen, maar 50PLUS vindt dat BOA’s wel uitgerust mogen worden met verdedigingswapens.

Onze motie over medailles voor agenten werd met algemene stemmen aangenomen. Er toen, wat denkt u? Helemaal niets!

Het lage loon en de hoge pensioenleeftijd wordt niet gecompenseerd met een medaille. Maar als dat al teveel is?

Er kwamen dit jaar 1,8 miljoen 112 meldingen binnen. Zat daar nooit een heldendaad bij? Hóórt de minister wel eens iets over heldendaden in buurten en straten? Er zijn agenten die hun leven wagen voor onze veiligheid. Of die agente, een jonge moeder, die op donderdagavond niet ingeroosterd wil worden omdat ze dan zwemt met haar gehandicapte dochtertje. Het is dit jaar nog niet gelukt.  Het getuigt van een tomeloze inzet. Is zij een heldin? Wij willen graag een helder antwoord. Ja of…. inderdaad ja?

Voorzitter, de documenten voor dit debat vormen een dikke stapel. En toch, het was onvolledig. Werd de Kamer goed geïnformeerd over het aantal politieagenten op straat? Het zijn de onderzoeksjournalisten die de misstanden aankaarten. We komen hier uitgebreid op terug bij het eindrapport van de commissie Remkes.

Morgen is er op de Maasvlakte een demonstratie. 50PLUS is erbij. De minister ook? Misschien voelt hij als mens wel met ons mee, mar als CDA minister zijn zijn handen in deze coalitie gebonden en moet hij keihard zijn”.

© 12 december 2018