Ouderen die door de chaos bij het CBR zonder rijbewijs komen te zitten mogen mogelijk binnenkort tóch achter het stuur kruipen. En ze mogen hun gemaakte extra kosten verhalen op het CBR.

Aan het stuur - Foto: MatanVizel (Pixabay)

Het CBR faalt, vindt 50PLUS. En vooral ouderen zijn daarvan de dupe. “Het hele sociale leven van 75-plussers die door de problemen bij het CBR tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten valt in puin”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tegen minister Van Nieuwenhuizen. De bewindsvrouw zegde na de fikse kritiek uit de Tweede Kamer toe te bekijken of er een coulanceregeling mogelijk is voor mensen die wél hun gezondheidsverklaring rond hebben, maar een verlopen rijbewijs.

Tóch autorijden

Binnen drie weken komt de verkeersminister met het verlossende antwoord. 75-plussers mogen dan autorijden met een verlopen rijbewijs. De bestuurder moet dan wel een geldige gezondheidsverklaring bij zich hebben en een bewijs dat bij het CBR een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd. Minister Cora van Nieuwenhuizen kwam met een tweede toezegging: gedupeerden kunnen hun kosten verhalen bij het CBR.

Problemen bij het CBR 

Ouderen die hun rijbewijs vernieuwd willen hebben, moeten vaak maanden wachten. Ze krijgen meestal geen gehoor als ze bellen naar het CBR, worden op kosten gejaagd en, bovenal, nodeloos beperkt in hun mobiliteit. Volgens KBO Brabant hakken de keuring en de leges voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs er flink in bij ouderen die alleen moeten rondmoeten van een AOW-uitkering. “Zij bezuinigen dan op andere kosten”, meldde de Brabantse seniorenbond. Minister Van Nieuwenhuizen grijpt na de kritiek van de ouderenbonden en de volksvertegenwoordiging in.

Snelle actie nodig

Corrie van Brenk van 50PLUS vroeg minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) snel in actie te komen. “Wij vragen om een betere, efficiënte procedure voor leeftijdsherkeuringen; wanneer de achterstanden weggewerkt zijn en pleiten voor het voortbestaan van de mogelijkheid ‘op papier’ te communiceren in plaats van digitaal. Bij voldoen aan alle eisen, maar vertraging bij het CBR, moet het rijbewijs gewoon geldig blijven. Extra kosten, veroorzaakt door de situatie bij het CBR, moeten worden vergoed”, aldus Corrie. De minister zegde dit verzoek meteen toe!

Wisselvallige keuringen

50PLUS maakt zich ook grote zorgen over het falen van de CBR als Zelfstandige Bestuursorganisatie (ZBO) die onder verantwoordelijkheid van de minister valt. “De kwaliteit van de keuringen is wisselvallig, kosten variëren en er is geen toezicht of handhaving op kwaliteit van de keuringen”, zo stelt Corrie van Brenk.

Lees ook: CBR faalt, burgers de dupe


Lees hier de volledige inbreng van Corrie van Brenk in het algemeen overleg over het CBR met minister Van Nieuwenhuizen (I&W):

“50PLUS heeft heel veel reacties binnen gekregen met een noodkreet: DOE ER WAT AAN! Het falen van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen raakt velen. Wanhopige 75-plussers die maanden wachten en afhankelijk zijn van hun auto in verband met ziekenhuis bezoek etc. zijn de dupe. In de tussentijd zijn de problemen voor de beroepschauffeurs gelukkig weer terug gebracht naar normale proporties, zij hebben een apart traject.

Tijdens de rondetafel waren er emotionele verhalen van ouderen, maar ook van jongeren. Een Wajongere vertelde de grote kosten waar zij mee geconfronteerd werd, 300 euro voor een gesprek van een half uur met een psychiater. Het loopt fors in de papieren. KBO Brabant meldde dat er ouderen zijn die alleen rond moeten komen van een AOW-uitkering, ruim 20% in Brabant, daar hakt deze keuring en leges aanvragen allemaal flink in. Zij bezuinigen dan op andere kosten. Er zijn mensen die door falen van het CBR hoge extra kosten hebben gemaakt. Aan telefoonkosten, aan opnieuw zaken aanvragen, omdat het bij het CBR onderop de stapel is beland, of gewoon kwijt is. Is de minister bereid tot een vergoeding van de kosten voor mensen die buiten hun schuld een nieuwe aanvraag moeten indienen?

Het beeld over de keuringen dat na de rondetafel blijft hangen is ronduit dramatisch en schokkend. Er zijn keuringsartsen die in een kwartier keuren en 4000 keuringen per jaar verrichten. Er is een andere keuringsarts die er een uur over doet. En, dat was nog het ergste, er zijn huisartsen die voor 20 euro in een fooienpot een keuring verrichten. Geen duidelijke training, alleen een formulier dat ingevuld moet worden. Geen toezicht, geen handhaving. Een arts, BIG-geregistreerd, kan deze keuring verrichten. Aangegeven wordt dat veel huisartsen afhaken, omdat over de keuring BTW betaald moet worden en er dus een BTW-boekhouding bij gehouden moet worden.

Wordt het niet tijd dat we artsen een specifieke training geven en een predicaat keuringsarts geven, zodat de kwaliteit geborgd is? Op welke wijze gaat de minister het toezicht op de kwaliteit van de keuringen en keuringsartsen verbeteren? En op welke wijze gaat de minister zorgen voor een uniforme, efficiënte en bovenal vlotte procedure voor leeftijdsherkeuringen voor 75-plussers?

Wij zien dat de minister nu in actie komt en maandelijks inzicht wil hebben in de achterstanden en afhandelingstermijnen. Rijkelijk laat, want de Nationale Ombudsman trok al eerder aan de bel met ‘als absoluut dieptepunt 345 klachten in januari’. Net als de ouderenbonden. Een actieve burger maakte een zwartboek, omdat ze veel reacties kreeg op haar Facebook-bericht. Er was veel publiciteit in de krant en op TV. En dan pas komt er beweging bij het ministerie en de minister. Dit is de zoveelste ZBO die jammerlijk faalt en waar burgers de dupe van zijn. Voor 50PLUS telde zwaar dat de Raad van Toezicht niet de moeite nam om zich te komen verantwoorden in de Kamer, zien zij het belang niet in en hebben we wel de juiste mensen daar zitten? Ik zou ook hier een uitspraak van de minister over willen.

50PLUS wil dat bij tijdige aanvraag van verlenging, het rijbewijs geldig blijft wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, maar de zaak niet op tijd rond is door toedoen van het CBR. Men zou dan de aanvraag en positieve keuring bij zich moeten dragen om een en ander aan te tonen. Hoe staat de minister hier tegenover?

Nog een aantal vragen tot slot:
- Hoe verloopt de spoedprocedure voor beroepschauffeurs?
- Wanneer start de publiekscampagne gericht op ouderen?
- Blijft het mogelijk om op papier met het CBR te communiceren?
- Hoe staat het met de bereikbaarheid van de klantenservice?
- En de belangrijkste vraag voor de mensen van wie het rijbewijs verlopen is vanwege de trage procedures: zijn alle achterstanden weggewerkt? Zo niet: wanneer dan wel?”

© 12 maart 2019