Henk Krol gebruikte het zomerreces om een werkbezoek te brengen aan het Franse parlement, onze ambassade en diverse overheidsinstellingen in Frankrijk.

Werkbezoek Henk Krol aan Parijs

De Tweede Kamer is met zomerreces. De Kamerleden genieten niet alleen van een welverdiende vakantie, ze ondernemen ook allerlei activiteiten waar ze gedurende de weken dat de Tweede Kamer vergadert niet aan toekomen. Henk Krol bracht in de eerste week van het reces als lid van de contactgroep Frankrijk een tweedaags werkbezoek aan dat land. “Samen met enkele collega’s van grotere partijen bezocht ik de Assemblée Nationale, het Franse parlement, onze ambassade, een adviesorgaan van het Ministerie van Defensie en een instituut voor buitenlandse betrekkingen”, vertelt de partijleider van 50PLUS.

Bevoegdheden

Henk Krol vond het indrukwekkend om te zien hoe onze ambassade in Parijs de belangen van Nederland zo overtuigend behartigt. “Maar wat me het meest zal bijblijven is het verschil in bevoegdheden tussen ons en het Franse parlement. Dat is gigantisch. In Nederland is de Tweede Kamer het hoogste orgaan, in Frankrijk is de macht van de Assemblée aanzienlijk minder.”

Werkbezoek Henk Krol aan Parijs

Pracht en praal

Opvallend vond Henk Krol de pracht en de praal. “Vooral de dienstwoning van de president is oogverblindend. Als je dat ziet, ga je toch een beetje twijfelen aan de roep in Nederland om alles wat te maken heeft met het de verbouwing van ons parlement zo sober mogelijk te houden. Ik begrijp dat, maar de trots van de Fransen op hun parlements- en regeringsgebouwen heeft ook wel wat.”

Stedenbouwkundige ontwikkelingen

Vanuit Parijs reisde de Tweede Kamer-contactgroep Frankrijk naar het zuiden. Daar liet men zich inlichten over Euroméditerranée, het in 1989 gestarte project van stadsvernieuwing in de Franse stad Marseille. “We bekeken in deze stad nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen”, vertelt Krol. “Marseille lijkt In sommige opzichten op Amsterdam: het heeft 850.000 inwoners en bedient een regio van zo’n negen miljoen mensen. Beide steden hebben een historisch centrum, een havengebied, gebieden waar veel migranten wonen, naoorlogse woonwijken en straten waar de verloedering duidelijk zichtbaar is.”

Werkbezoek Henk Krol aan Marseille

Lering uit trekken

De stadsvernieuwing is er op een bijzondere wijze aangepakt, stelde Henk Krol vast. “Enkele vervallen wijken zijn gerenoveerd. In de haven met eens vervallen pakhuizen staan nu moderne en aantrekkelijke appartementen. Niet alle daar toegepaste ideeën zijn verplaatsbaar naar Nederland, maar je kunt er wel een lering uit trekken.”

© 15 juli 2019