De veelbesproken mysterieuze ‘G.B.J. Hiltermann-motie’ van 50PLUS is verworpen. 105 leden van de Tweede Kamer vinden niet dat wij ‘leven in uitzonderlijke economische tijden’. De Kamerleden van SP, PVV en Forum voor Democratie zijn het wel eens met 50PLUS. De motie had een eerste aanzet kunnen zijn om de aanstaande pensioenkortingen op basis van artikel 142 van tafel te krijgen!

Motie

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt niet dat wij momenteel leven in uitzonderlijke economische tijden. De wat mysterieuze ‘G.B.J. Hiltermann-motie’ met deze tekst die Henk Krol indiende werd op 8 oktober door de Kamer verworpen. Alleen 50PLUS, SP, PVV, Forum voor Democratie en onafhankelijk Kamerlid Van Kooten-Arissen steunden de motie. Dat alle Kamerleden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen de motie stemden is – gezien de strenge fractiediscipline – nog te begrijpen, maar dat ook de leden van PvdA, GroenLinks en Denk de motie afwezen is niet te volgen. Wordt hier – gezien onder meer de negatieve rente en het zeer omstreden beleid van de ECB – de werkelijkheid ontkend? Als de Kamer wél had uitgesproken dat wij ‘in uitzonderlijke economische tijden leven’, dan had dat een eerste aanzet kunnen zijn om de aanstaande pensioenkortingen op basis van artikel 142 van tafel te krijgen!

Lees hieronder wat 50PLUS probeerde te bereiken met de ‘G.B.J. Hiltermann-motie’.

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen die vandaag en morgen worden gehouden zal Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo – die Financiën in zijn portefeuille heeft – ingaan op de ‘G.B.J. Hiltermann-motie’ van zijn collega Henk Krol. “Dat is die mysterieuze motie over de ‘Toestand in de wereld’”, glimlacht Van Otterloo. “Deze motie hebben wij bewust aangehouden zodat hij ook tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen nog een beetje kan rondspoken. Een dag na de Algemene Politieke Beschouwingen vonden NPO Radio en EénVandaag – ondanks de goede toelichting van Henk Krol – de motie nog steeds ‘mysterieus’. Het was ook amusant om te zien bij de APB dat grofweg één derde van de mensen de motie niet begreep, één derde nattigheid voelde en nog één derde direct goed zag wat wij met de motie beogen.”

Artikel 142 uit Pensioenwet

De motie heeft natuurlijk alles te maken met artikel 142 van de Pensioenwet, zegt Gerrit Jan van Otterloo. “Maar wij zijn ook bewust afgeweken van de letterlijke wettekst. In spreektaal liggen ‘uitzonderlijke tijden’ en ‘uitzonderlijke situaties’ natuurlijk heel dicht bij elkaar maar juridisch ligt dat anders. Bij een formulering met ‘uitzonderlijke economische situatie’ in plaats van ‘uitzonderlijke economische tijden’ is het verband met artikel 142 ondubbelzinnig en dan zullen Kamerleden van de coalitie, alleen al om die reden, waarschijnlijk tégen stemmen.”

Nadruk op geopolitiek en macro-economie

“De motie zélf maakt geen melding van juridische implicaties en legt juist alle nadruk op geopolitiek en macro-economie”, gaat Gerrit Jan verder. “Dat maakt het tot een motie met een dubbele bodem, maar wij verwachten dat dit geen gevaar oplevert voor andere politieke partijen. Kamerleden van alle fracties – oppositie en coalitie – kunnen dus met een gerust hart hun geweten volgen. Zij hoeven niet tegen deze motie te stemmen, omdat ze vrezen voor directe juridische gevolgen.”

Een eerste haakje

Het enige directe resultaat van deze motie is dat 50PLUS een stok krijgt om mee te slaan. Zoals Martin Visser van De Telegraaf op NPO Radio1 al uitlegde: “Als de Kamer uitspreekt dat ‘wij leven in uitzonderlijke economische tijden’, dan geeft ons dat een eerste haakje om de aanstaande pensioenkortingen op basis van artikel 142 van tafel te krijgen”. Niets meer en niet minder.

Gewetensvraag

“Wij zouden het op prijs stellen als alle fracties toestaan dat de fractiediscipline niet wordt nageleefd bij deze motie”, eindigt Gerrit Jan van Otterloo. “Want het gaat om een gewetensvraag. We zullen daarnaast ook een hoofdelijke stemming aanvragen, want als de motie wordt verworpen dan is het stemgedrag van de Kamerleden nog steeds buitengewoon interessant. Immers, wij leven in uitzonderlijke economische tijden.”

► ‘De mysterieuze motie van Henk Krol’
► ‘Pure poëzie of tactische zet?’

© 2 oktober 2019