Koopkracht realiseren kan alléén als er niet gekort hoeft te worden op de pensioenen. In dat kader opperde Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo om het begrotingsoverschot van zes maanden – een bedrag van 14 miljard euro – terug te betalen aan het ABP.

Kluis van ABP

Over de eerste zes maanden van dit jaar is er een begrotingsoverschot van 14 miljard euro, zo becijfert het CBS. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo begon tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen wat te rekenen: “14 miljard euro begrotingsoverschot is 32 miljard gulden. En laat dat nu ook het beruchte bedrag zijn dat Lubbers en Kok in de jaren 90 uit het ABP hebben gehaald!”

Mooi compromis

“Het verhaal van de pensioenroof door Kok en Lubbers – waar sommige politici een beetje lacherig over doen – voelt heel anders als je 10 procent wordt gekort op je pensioen”, verzekerde Gerrit Jan van Otterloo de minister. “Misschien zou het een mooi compromis kunnen zijn om de rente op rente over 25 jaar te vergeten en gewoon het nominale bedrag van 14 miljard euro – gelijk aan zes maanden overschot in 2019 – alsnog terug te betalen aan het ABP?” Want een plus in koopkracht - zoals beloofd door dit kabinet - is uitsluitend te realiseren als de pensioenfondsen niet hoeven te korten op de pensioenen! 

Extra verantwoordelijkheid

Van Otterloo nam de kabinetsleden tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen mee terug naar zijn vorige periode in de Tweede Kamer; van 1986 tot 1994 was hij Kamerlid namens de PvdA. “Er was de WAO-crisis en er waren ingrijpende maatregelen nodig om de groei van de staatschuld te beteugelen. Zo slecht als de staatsfinanciën ervoor stonden, zo vol waren toen de pensioenpotten. Ik was daarbij, keek ernaar en heb dat toen mede goedgekeurd in verband met de moeilijke situatie van ’s-rijks financiën. Het kabinet en wij als Kamer vervullen een rol in het formele werkgeverschap voor ambtenaren. Wij dragen daarmee een extra verantwoordelijkheid voor de pensioenen van de ambtenaren. Voor alle ambtenaren, of zij nog werken of al gepensioneerd zijn.”

Kortingen door rekenregels

Strikt genomen moeten we over die 14 miljard euro eigenlijk ook 25 jaar rendement berekenen, vindt Gerrit Jan van Otterloo. “Rente op rente; en dan komen we op astronomische bedragen. Dan zou er maar liefst 70 à 80 miljard euro uit het ABP ‘geroofd’ zijn! En juist omdat ik erbij was, voel ik enige morele verantwoordelijkheid voor de beslissingen van toen. Maar ik heb ook altijd gedacht en gevonden dat we dat geld in betere tijden ook weer een keer zouden kunnen storten. Zoals bekend is dat niet gebeurd en dreigen er nu kortingen op grond van de rekenregels.”

Potten zitten vol

Het Kamerlid van 50PLUS oppert om het nominale bedrag van 14 miljard euro, zijnde het begrotingsoverschot van zes maanden, terug te betalen aan het ABP. “Daarmee vervullen het kabinet en wij dan op een goede manier onze werkgeversrol, want dat betekent dan ook echt goed nieuws voor de nog werkende deelnemers. Ook hun aanspraken worden niet gekort! Alleen is het slecht nieuws voor al diegenen die graag jongeren opzetten tegen ouderen met verhalen over pensioenpotten die zouden worden leeggegeten door ouderen. De potten zitten vol en zijn niet snel leeg!”

Relativeringen

“Het is ook mooi om afgelopen weekend op verschillende fronten relativeringen te zien of te lezen over de beweringen alsof er voor de jongeren niets meer overblijft. Ook de pensioenfondsen begrijpen dat het niet is uit te leggen dat 1500 miljard in de pot niet voldoende zou zijn!”, aldus Gerrit Jan van Otterloo tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

© 2 oktober 2019