Steeds meer ouderen komen in de spoedzorg terecht en blijven daar steeds langer door tekorten aan verpleeghuisbedden of een eerstelijnsverblijf. Dat komt doordat bij het extramuraliseren van de zorg onvoldoende is nagedacht over randvoorwaarden en gevolgen. 

Leonie Sazias bij Goedemorgen Nederland van Omroep WNL

“Met de transitie van zorgtaken naar gemeenten en het extramuraliseren van zorg (het buiten de muren van een instelling aanbieden van gelijkwaardige zorg, bijvoorbeeld thuiszorg in de eigen woning) is onvoldoende nagedacht is over randvoorwaarden en gevolgen.” Dat zei Léonie Sazias tegen minister Bruins van Medische Zorg bij het overleg Ambulancezorg en acute zorg. Voor het overleg was het Kamerlid van 50PLUS te gast bij Goedemorgen Nederland van Omroep WNL om over deze problematiek te spreken (foto).

Vijftien EHBO-posten dicht

“Veel meer kwetsbare ouderen wonen zelfstandig, vaak met minder zorg”, stelt Léonie. “Het is helemaal niet vreemd dat er dan meer ouderen in de spoedzorg terechtkomen, die dan ook nog eens te lang in het ziekenhuis blijven door de tekorten aan verpleeghuisbedden of een eerstelijnsverblijf. En terwijl de drukte op de Spoedeisende Hulpposten alleen maar toeneemt, worden er steeds meer gesloten. Vijftien in de afgelopen vijf jaar!”

Positie kleinere ziekenhuizen

“Door toenemende kwaliteitseisen – zoals bijvoorbeeld de exclusieve  beschikbaarheid van personeel – lopen de kosten hoog op waardoor het voor kleinere ziekenhuizen steeds moeilijker wordt om de spoedhulppost open te houden. En als je er dan vanuit gaat dat 40 procent van de patiënten van een ziekenhuis binnenkomt via de Spoedeisende Hulp kun je je afvragen of de positie van die kleinere ziekenhuizen zo niet extra in gevaar komt.”

Geen aanbestedingen meer

Veel ziekenhuizen en ambulancevoorzieningen uiten hun zorgen over de aansluiting binnen de zorgketen, onder meer door de veelheid aan betrokken partijen. “Hoe denkt de minister hier verbetering in aan te kunnen brengen?”, vroeg Léonie aan Bruins. “Een aantal meldkamers wordt samengevoegd en het beheer daarvan komt in handen van de politie. Komt daardoor de lokale kennis en daardoor de triage niet in de knel?” Het Kamerlid van 50PLUS zei in de plannen van de minister voor de nieuwe ambulancewet iets te lezen waar ze heel blij van wordt: “De aanwijzing van ambulancevervoer tot NEDAB; Niet-Economische Dienst van Algemeen Belang. Waardoor er geen aanbestedingen hoeven plaats te vinden, er met langere contracten gewerkt kan worden en alle tarieven voor iedereen gelijk zijn. Dat vindt 50PLUS een goed initiatief en mogelijk kunnen er meer publieke diensten tot NEDAB worden aangewezen.”

Nog meer bureaucratie?

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen bevat circa honderd bestaande en nieuwe normen en aanbevelingen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen. “Melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom”, somde Léonie Sazias bezorgd op. “Zijn we zo niet bezig om nog meer bureaucratie op te tuigen?”

© 3 oktober 2019