Het was een goede week voor het politieke gevecht om een hogere rekenrente. De bijval is 50PLUS om de oren gevlogen!

Corrie van Brenk en Martin van Rooijen

“Afgelopen weekend belde ik even met mijn voorganger op dit dossier om te spreken over de stand van zaken. Een schat aan kennis en informatie die je als Kamerlid ten volle moet benutten. Ik vroeg aan hem: ‘Waar zal ik mee beginnen?’ Zijn antwoord was: ‘Rekenrente’. En vervolgens vroeg ik: ‘Waar zal ik mee eindigen?’ En hij zei uiteraard nogmaals: ‘Rekenrente’. We weten natuurlijk over wie dat gaat.” Zo begon Tweede Kamerlid Corrie van Brenk haar bijdrage in het overleg over de pensioenen. Ze doelde natuurlijk op de man die het onderwerp ‘rekenrente voor pensioenfondsen’ de afgelopen jaren tot zijn absolute speerpunt maakte: haar voorganger – nu senator voor 50PLUS – Martin van Rooijen (foto).

Corrie van Brenk constateerde tot tevredenheid dat het een goede week was voor het politieke gevecht om een hogere rekenrente. “De bijval is 50PLUS om de oren gevlogen”, glimlachte het Kamerlid goedkeurend. Het hoogtepunt was zondag 13 oktober: toen kozen liefst veertig topdeskundigen openlijk de kant van realistische rekenrente. “Als het debat over ‘rekenrente’ een weegschaal was geweest, dan was de kant van de coalitie inmiddels zo licht geworden, dat we ze met recht van hekserij kunnen beschuldigen”, was de beeldspraak van Corrie. Het gelijk van 50PLUS, SP en PVV begint zich nu te wreken, hield zij minister Koolmees voor. “Méér nog dan vorig jaar. Deze Kamer wees ons mooie compromis, een tijdelijke bodemrente van 2 procent, in januari nog genadeloos af. Vandaag vraag ik me af of CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie dat goede wetsvoorstel nu wéér weg zouden wegstemmen? Of gaan ze draaien?”

“Nout Wellink kwam met een dosis anti-Knot”

Naast de brandbrief van veertig topdeskundigen was er ook nog de stellingname van Nout Wellink. “Met een dosis anti-Knot”, zo typeerde Corrie van Brenk de uitspraken van de oud-president van De Nederlandsche Bank en de voorganger van Klaas Knot. “De bijdrage van Knot aan het pensioendebat is wat mijn partij betreft dan ook geneutraliseerd. En ook Eijfinger en Hoogduin zijn zo gezegd de Rubicon overgestoken. Eijfinger en Hoogduin vroegen ook precies waar ik voor het zomerreces al om heb gevraagd: een nieuw advies over de rekenrente, met een veel bredere opdracht.”

Wat 50PLUS betreft mogen Wellink, Teulings, Eijfinger en Hoogduin allemaal in de adviescommissie plaatsnemen. “Graag zelfs! Maar ons pensioenstelsel is zo uniek in de wereld, dat de buitenlandse dimensie deze keer echt niet mag ontbreken. Wij denken dan vooral aan Thomas Piketty, Paul Krugman en/of Joseph Stiglitz. Een dosis anti-Dijsselbloem voor de liefhebbers. Maar ook een kans voor de coalitie om te laten zien dat ze lef hebben en open staan. Misschien is dat wel het haakje waar we allemaal naar op zoek zijn?”

“Daar sta je dan als minister van Sociale Zaken: in je hemd”

Over het pensioenakkoord verzuchtte Corrie van Brenk: “Wat een canard! Eén zuchtje tegenwind op de beurs en de ECB begint weer op te kopen. De zorgvuldig aan elkaar geknoopte formules in het pensioenakkoord slaan meteen weer uit het lood. Daar sta je dan als minister van Sociale Zaken met je ‘marktrente’. In je hemd. Kom toch eens met een plan wat op z’n minst de test van een paar beursmaanden kan doorstaan. Dat is toch niet teveel gevraagd?”

Kamerlid Corrie van Brenk gaf minister Wouter Koolmees (D66) toch ook nog een compliment: over het verbroederende effect van het pensioenakkoord. “Maar met een vleugje sarcasme”, voegde zij er aan toe. “Want de risicovrije marktrente is nu niet meer alleen de gesel van de gepensioneerden. Zij wordt nu ook de gesel van de premiebetalers. De minister moet oppassen dat zijn eigen achterban gaat schuiven, omdat zij nu ook zélf de rekening van ‘risicovrij en kostendekkend’ op hun bordje gepresenteerd krijgen. Dat jong en oud zich verenigen achter het oudste standpunt van 50PLUS, dat moet toch een nachtmerrie zijn voor de minister?!”

Kom in actie voor uw pensioen

© 16 oktober 2019