Voor het eerst wil ook een coalitiepartij onderzoek naar een hogere rekenrente voor pensioenfondsen, iets waar 50PLUS al jaren voor pleit. “Maar dat is niet voldoende”, vindt 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk. “De pensioenen moeten ook omhoog!”

Tweede Kamerlid Corrie van Brenk (50PLUS) - Foto: © Adri van Esch

Vorige week in de krant: ‘CDA wil onderzoek naar hogere rekenrente pensioenfondsen’. 50PLUS pleit daar al ruim twee jaar voor, maar tot nu toe werden alle pogingen van 50PLUS om dat te realiseren door de coalitiepartijen afgeslagen. Tot nu toe, want het CDA draait bij! 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk (foto), die pensioenen in haar portefeuille heeft, vindt verhoging van de rekenrente voor pensioenfondsen geen overbodige luxe.

Corrie van Brenk: “We zijn blij dat nu ook het CDA erkent dat er een onderzoek moet komen naar een hogere rekenrente voor pensioenfondsen. Zonder een aanpassing van die rekenrente dreigen forse kortingen voor miljoenen gepensioneerden. Enkele weken geleden pleitten zestig deskundigen al voor een voorzichtige verhoging van de rekenrente.

Een iets hogere rekenrente kan voorkomen dat miljoenen gepensioneerden onnodig gekort worden. Dat is geen overbodige luxe. Het gemiddelde pensioen is na tien jaar niet indexeren al zo’n 15 procent aan koopkracht verloren. Zonder aanpassing van de absurd lage rekenrente is indexering van pensioenen ook de komende twee tot drie jaar niet waarschijnlijk. De schade in koopkracht gaat dan al gauw naar 20 procent.

‘Dankzij een realistischere rekenrente mogen gepensioneerden voorzichtig gaan hopen dat hun inkomen de komende jaren weer gaat meestijgen met de prijzen’

Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA stelde in het AD ‘dat je met 0 procent rendement niet méér kunt uitkeren’. Dat is een waarheid als een koe. Gelukkig zijn de gemiddelde rendementen bij de Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen 20 jaar gemiddeld niet 0 maar 7 procent geweest. 

Een verhoging van de rekenrente tot 2 procent is daarom geen onverantwoorde gok, maar een zeer voorzichtige inschatting van toekomstige rendementen. Het kan ervoor zorgen dat miljoenen gepensioneerden niet meer hoeven te vrezen voor een verdere waardedaling van hun uitgestelde loon.

Het voorkomen van pensioenkortingen is nodig, maar niet voldoende. Dankzij een realistischere rekenrente mogen gepensioneerden voorzichtig gaan hopen dat hun inkomen de komende jaren weer gaat meestijgen met de prijzen. Dat hebben ze nodig en verdiend na tien zeer magere jaren!”

© 13 november 2019 – Ook gepubliceerd in het AD