Verkeersbord 100 kmDe inbreng van 50PLUS bij het debat over de reductie van stikstof en oplossingen voor de problemen met PFAS bestaat uit vier kernpunten.

Het kabinet kwam deze week met een maatregelenpakket in het kader van stikstofreductie en oplossingen voor PFAS. En hoe mager het pakket maatregelen ook is, 50PLUS omarmt het. Want als daarmee de bouw, de 75.000 woningen en de banen die daarmee gemoeid zijn niet op de tocht komen te staan, zal 50PLUS haar weerstand graag laten varen. Dat zei Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij een debat hierover in de Tweede Kamer. “Om dat te bereiken wil ook 50PLUS zeker graag minder hard gaan rijden. Honderd kilometer per uur is snel genoeg als er ouderenhuisvesting en banen voor 45-jarigen voor terugkomen.”

Schoonmaken van stikstof

“Natuurlijk is het duidelijk dat in de Randstad door de grote bevolkingsdichtheid op weinig wegen 130 kilometer per uur gereden mag worden”, vindt Gerrit Jan van Otterloo. “50PLUS verzoekt het kabinet om zo snel mogelijk in de Randstad de stikstofreductie te realiseren door daar de Natura 2000-gebieden schoon te maken van stikstof.”

Opkopen bedrijfsvergunningen

“Dat neemt niet weg dat het voorgelegde maatregelenpakket van het kabinet een mager pakket is”, constateert Van Otterloo. “50PLUS opteert dan ook dat er nu al ingezet gaat worden door het kabinet op het opkopen van de vele bedrijfsvergunningen van die boeren die gestopt zijn met hun bedrijf of die voornemens zijn om er mee te stoppen. Dat zet pas echte stikstofvrije zoden aan de dijk.”

Achtergrondwaarde verhogen 

Verder is het duidelijk dat de bouw op dit moment vooral gegijzeld wordt door de PFAS-maatregelen van het kabinet. Bouwprojecten stagneren en de kosten voor beheer van de openbare ruimte stijgen omdat het grondverzet (grond en bagger) in grondwaterbeschermingsgebieden, in de landbouw en in de natuurgebieden sterk wordt beperkt. “50PLUS zou graag zien dat het kabinet het advies van het expertisecentrum PFAS overneemt en daarmee toestaat dat de achtergrondwaarde wordt verhoogd”, aldus Kamerlid Van Otterloo.

© 14 november 2019