De toekomstvisie van het kabinet op de Nederlandse publieke omroep is niet meer dan ‘een bij elkaar geraapt wensenlijstje’, vindt Léonie Sazias. “Kijk er nog eens naar en kom met een beter plan terug”, adviseerde het Kamerlid van 50PLUS de minister.  

Vlaggen van de NPO

De toekomstvisie die het kabinet presenteert leidt niet tot een ‘bestendige en stevige publieke omroep’, zoals de regering beoogt. Dat zei Léonie Sazias tegen minister Slob van Media. “De visie van de minister is niet meer dan een bij elkaar geraapt wensenlijstje”, concludeerde het Kamerlid van 50PLUS. “Het beste wat we de minister kunnen adviseren is om hier nogmaals naar te kijken en met een beter plan terug te komen.”

Bezuiniging

Léonie Sazias ageerde onder meer op het schrappen van alle reclames voor acht uur ’s avonds. Dat kost de publieke zenders twintig miljoen euro. “Kinderen kijken massaal naar Cartoon Network, Disney Junior en RTL Telekids, en daar zien ze ook reclames”, zei Léonie Sazias, die meent dat dit geld voor de publieke omroep gewoon ‘verbrand’ wordt. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg minister Slob van deze bezuiniging af te zien.

Nederlandse producten

Léonie stelde voor de streamingsdiensten te verplichten 5 procent van hun omzet te besteden aan producten van Nederlandse makelij. “Bij Netflix zou dat gaan om een bedrag van 18 miljoen euro extra voor Nederlandse omroepen en producenten. Frankrijk heeft al zo’n percentage vastgelegd; dat is nu 2 procent, maar dat wordt vanaf volgend jaar 5,15 procent. De filmindustrie in Frankrijk profiteert daar enorm van. Waarom kunnen wij dat niet ook?”, vroeg Léonie Sazias aan minister Slob tijdens het debat in de Tweede Kamer over de NPO.


De inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het wetgevingsoverleg over de begroting van het Ministerie van OCW met de minister voor Media, Arie Slob:

“We hebben al eerder over de visiebrief gesproken met de minister. 50PLUS heeft toen duidelijk aangegeven het niet eens te zijn met het schrappen van de reclameblokken tot 20.00 uur. Dat is omdat het de omroep 60 miljoen euro kost, geld dat dan naar de Netflixen, Googles en andere streamingsdiensten gaat. Bovendien denk ik dat kinderen vooral kijken naar Cartoon Network, Disney Junior, RTL Telekids en zo zijn er nog vele en daar is ook gewoon reclame op te zien. Dus met deze actie verbranden we gewoon 60 miljoen euro waar de omroep nu dan 40 miljoen voor gecompenseerd krijgt, maar dat is altijd nog een bezuiniging van 20 miljoen. Is deze compensatie nou eenmalig of structureel? In de brief van 22 november van de minister wordt gesproken over het éénmalig vrijmaken van 40 miljoen euro, maar ik lees ook dat het kabinet vanaf 2020 40 miljoen euro aan extra jaarlijkse middelen heeft toegezegd. Hoe dan ook wil ik de minister nogmaals dringend vragen om van deze bezuiniging af te zien.

Hoever wilt u de publieke omroep nog uitkleden als u aan de Boston Consulting Group vraagt om aanvullende besparingsopties te schetsen? Is de minister het met ons eens dat voor we verdere besparingen gaan realiseren eerst afwachten wat de distributie-inkomsten gaan opleveren?

Dan over de streamingsdiensten. Van de Europese Unie moeten ze 30 procent Europese producties in hun aanbod hebben, maar daar voldoen ze helemaal niet aan. Frankrijk doet het beter; dat land heeft een percentage vastgelegd dat van Franse makelij moet zijn. Dat is nu 2 procent, maar dat wordt vanaf volgend jaar 5,15 procent. De filmindustrie in Frankrijk profiteert daar enorm van. Waarom kunnen wij dat niet ook? Netflix heeft in Nederland een omzet van 360 miljoen euro. Als je ze zou vragen 5 procent van die omzet te besteden aan producten van Nederlandse makelij dan hebben we 18 miljoen extra voor de Nederlandse omroepen en producenten. Dit is ook wat de Raad voor Cultuur adviseert. Hoe staat de minister daartegenover en is hij bereid die afspraken te maken?

Dan het percentage van 25 procent dat de omroepen verplicht af zouden moeten nemen bij buitenproducenten. Waar is dat percentage op gebaseerd? De meeste omroepen doen dit al en waarom zouden we dit wettelijk vastleggen en dus in beton gieten?

Het is goed dat de minister de makers meer inspraak wil geven, maar wat zien we: er wordt een extra bestuursronde ingevoerd door de Raad van Toezicht. Daarmee wordt de bestuurlijke druk alleen maar vergroot. En waar blijven de makers in deze constructie? Dat is contrair aan wat de evaluatiecommissie heeft geadviseerd. Erkent de minister dat en hoe denkt hij de makers echt beter te kunnen betrekken?

Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de visie van de minister een bij elkaar geraapt wensenlijstje is en dat het niet echt een toekomstvisie is naar een bestendige publieke omroep. Is dit nu wat wordt beoogd als een stevige publieke omroep die zo nodig is volgens het regeerakkoord?

Het beste wat we de minister kunnen adviseren is om hier nogmaals naar te kijken en met een beter plan terug te komen.”

© 25 november 2019