Voeg leeftijd als discriminatiegrond toe aan artikel 1 van de Grondwet. Dit bepleit Henk Krol. Tientallen landen gingen ons voor. Onder meer Zwitserland, Zweden, Finland, Portugal, Servië, Nieuw Zeeland, Canada en Zuid-Afrika hebben leeftijd reeds expliciet opgenomen als non-discriminatiegrond in hun Grondwet. Het is tijd Nederland aan deze rij toe te voegen. 

ColumnEen baan niet krijgen omdat je te oud zou zijn is net zo erg als een baan niet krijgen omdat je een bepaalde huidskleur hebt. De omvang van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt is enorm. Ruim 30 procent van de werkgevers vermelden in hun vacatures dat zij op zoek zijn naar schoolverlaters, beginnend personeel of mensen met maximaal drie jaar werkervaring. Zulke teksten zijn al verboden op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Het College voor de Rechten van de Mens stelt het kort en krachtig: “Een jonge kandidaat zoeken is nog te vanzelfsprekend en het benadelen van oudere sollicitanten is alom geaccepteerd.” Onze maatschappij laat daardoor ervaring en kennis van senioren onbenut. Teveel werkgevers houden vast aan het vooroordeel dat 50-plussers vaker ziek zijn, minder flexibel en niet goed bijgeschoold. Het tegendeel is het geval. Ze zijn niet vaker ziek, en bovendien super gemotiveerd en loyaal aan hun werkgever.

Ageshaming
Een zeer pijnlijk voorbeeld van leeftijdsdiscriminatie is ‘ageshaming’, iemand wegzetten als minderwaardig vanwege zijn leeftijd. Denk maar aan het ingeburgerde stereotype van de ‘boze oude man’. Waarom zou een oude man zijn mening niet mogen geven als hij boos is over iets? Of denk aan oudere vrouwen. Botox is uiteraard helemaal fout, maar rimpels ook. Het is geen uitzondering als een oudere vrouw na een televisieoptreden snoeihard wordt afgemaakt op social media. Ageshaming is niet alleen kwaadaardig voor het individuele slachtoffer, maar ook voor de maatschappij als geheel. Jonge vrouwen kunnen – bewust of onbewust –  de conclusie trekken dat hun kansen op een gegeven moment ophouden, alsof ze op een gegeven moment niet meer meetellen in de maatschappij.

Advies Raad van State
In het debat hierover dat in de Tweede Kamer werd gevoerd was er veel aandacht voor het voorstel van 50PLUS van onder andere de SP, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie. Meerdere partijen willen eerst een advies van de Raad van State, daarna zal de Kamer over het voorstel stemmen. Het CDA stelde dat er wel heel veel ballen in de kerstboom komen, als leeftijd ook wordt toegevoegd aan artikel 1. Mijn mening? Hoe meer ballen, hoe mooier de boom!

Henk Krol
Voorzitter Tweede Kamerfractie 50PLUS  


Klik hier voor meer informatie en een video

© 13 december 2019 - Ook geplaatst in het AD