Taartjes van 50PLUSOp weg naar de Tweede Kamerverkiezingen: negen zetels of meer?

Negen zetels in de peilingen! Zelfs bij die van Maurice de Hond, die daarmee met zijn Peil.nl de hoogste score voor 50PLUS sinds september 2013 noteerde. Dat maakt onze ambitie voor de volgende Kamerverkiezingen om te ‘verdubbelen’ tot een zeer realistisch doel.

Dit schept niet alleen hoge verwachtingen, maar legt ook een grote verantwoordelijkheid op 50PLUS. Niet alleen bij het bestuur en de zittende Kamerleden, maar bij iedereen die wil dat die negen zetels – of wie weet nog meer – straks bij de verkiezingen ook daadwerkelijk worden behaald.

Dezelfde Maurice de Hond van Peil.nl heeft recent op ons verzoek een onderzoek gedaan naar het profiel van de huidige en potentiële kiezers van 50PLUS. Het is een interessante studie geworden, waarover het bestuur op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal berichten en met de leden in debat zal gaan.

Noteert u al vast in uw agenda:
Zaterdag 21 maart Algemene Ledenvergadering in het Novotel in Hoofddorp

Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat ‘rust in de tent’ een voorwaarde is voor succes. Uiteraard zijn de standpunten van 50PLUS doorslaggevend voor de keuze om op de partij te stemmen of niet, maar kiezers hebben een enorme hekel aan gedoe en keren zich af van ruziemakers.

Het is geen geheim dat 50PLUS daar in het verleden last van heeft gehad. Inmiddels is de stemming heel anders. Levendig debat, zoals op de laatste ALV in Apeldoorn, is uitstekend en hoort bij een volwassen partij. Dat levendige debat moet vooral gaan over de grote maatschappelijke vraagstukken van inkomenszekerheid, zorg, huisvesting en het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie. Wij allemaal – bestuurders, volksvertegenwoordigers, het actieve kader en alle andere partijleden – dragen verantwoordelijkheid om te zorgen dat rust, eensgezindheid en onderlinge loyaliteit kenmerkend zijn voor 50PLUS.

Nederland heeft, dat blijkt wel uit de peilingen, behoefte aan meer 50PLUS. Wij mogen de kiezers die straks hun hoop op onze partij hebben gevestigd niet teleurstellen.

Tot slot kan ik u melden dat de schouderoperatie die nodig was na mijn onfortuinlijke val in het partijkantoor in september jl. succesvol is verlopen. Ik ben nog wel een aantal weken immobiel en aangewezen op email, WhatsApp en telefoon voor het contact met de buitenwereld, maar binnenkort kan ik beide schouders er weer onder zetten. Ik dank iedereen die met bloemen, kaarten en digitale berichten mijn humeur op peil heeft gehouden en zie ernaar uit om weer volop aan de slag te gaan voor onze partij.

Geert Dales
Voorzitter 50PLUS
 

© 17 januari 2020