De pensioenfondsen hebben een gouden jaar gedraaid met hun beleggingen, maar de pensioenen gaan niet omhoog. Gigantisch rendement, maar de burger ziet geen cent. Martin van Rooijen is ontsteld. “Ouderen begrijpen hier niets meer van.”

Oudere man is somber - Foto: Geralt (Pixabay)

In de Telegraaf van 22 januari wordt uitgebreid ingegaan op de financiële situatie bij de Nederlandse pensioenfondsen. Naast een analyse over deze situatie had de krant ook een treffende illustratie opgenomen. Over de gehele pagina 2 en 3 was een afbeelding te zien van enerzijds zeer zonnige rendementen en anderzijds dreigende, rode cijfers inzake de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Ondanks rendementen van 15 tot 20 procent is het nog steeds niet mogelijk de pensioenen aan te passen aan de oplopende prijzen. Waardoor de koopkracht van de gepensioneerden ook het komende jaar weer verder  achteruit gaat. Een bizarre situatie die ertoe heeft geleid dat Nederlandse gepensioneerden de afgelopen jaren bijna een kwart van de koopkracht van hun pensioen zijn kwijt geraakt.

De huidige problemen rond de pensioenen worden niet veroorzaakt door de slechte rendementen, maar door de veel te strenge regels die onze overheid aan de pensioenfondsen heeft opgelegd. 50PLUS vraagt hier al jarenlang aandacht voor, maar meestal zijn onze betogen aan politieke dovemans-oren gericht. Gelukkig is de aandacht voor deze problemen groeiende. Onlangs richtte een groep van zestig hoogleraren, pensioendeskundigen en bestuurders uit het bedrijfsleven zich tot de fractievoorzitters in de Tweede kamer met adviezen om de regels enigermate aan te passen.

De adviezen van deze deskundigen komen in grote mate overeen met eerdere voorstellen van 50PLUS en hebben duidelijk één ding gemeen. Het is niet meer aan mensen uit te leggen dat pensioenfondsen torenhoge rendementen boeken, terwijl tegelijkertijd de politiek druk bezig is met het debatteren over extra kortingen op pensioenuitkeringen. Alsof het koopkrachtverlies van ouderen nog niet groot genoeg is geweest. Dat is niet te begrijpen.

Bij veel ouderen leeft het idee dat er door partijen weliswaar eindeloos over allerlei systemen wordt gesproken, maar dat we weinig zijn opgeschoten. Dat er talloze commissies, stuurgroepen, werkgroepen, enzovoort zijn ingesteld, maar dat er niets is opgelost. Het enige wat dit gepraat af en toe heeft opgeleverd zijn complexe akkoorden met allerlei nieuwe regeltjes die de ruimte om de pensioenen te verhogen alleen maar verder beperken. Met alle negatieve koopkracht consequenties voor gepensioneerden van dien.
Zolang we niet tot een wezenlijke verandering van de spelregels komen, blijft het ronddraaien in dezelfde cirkeltjes van de afgelopen jaren. Het is ook niet verrassend dat ondanks alle jarenlange onderhandelingen tussen de diverse partijen er nog steeds geen zicht is op een nieuw pensioenakkoord. Een akkoord dat er volgens ons ook niet komt als het kabinet blijft vasthouden aan dezelfde starre uitgangspunten. Wanneer er geen duidelijke wijziging komt in de rekenrentesystematiek zien wij als partij weinig vooruitgang, anders dan een poging de risico’s zo veel mogelijk naar de deelnemers te verschuiven. Hetgeen vermoedelijk weer ten koste gaat van de gepensioneerden. 

Het wordt de hoogste tijd dat het kabinet zich minder verdiept in complexe modellen voor de lange termijn, maar met concrete oplossingen komt om de inkomenspositie van miljoenen gepensioneerden op korte termijn te verbeteren. Gepensioneerden die weinig baat hebben bij alle uitgebreide discussies, maar graag hadden gezien dat ze met een wat hoger pensioen de steeds maar stijgende huren, energierekeningen en zorgkosten zouden kunnen betalen. Gepensioneerden die jarenlang gespaard hebben voor wat zij dachten dat een goed pensioen zou opleveren, maar nu doorlopend misgrijpen. Terwijl de pensioenfondsen steeds rijker worden. Gepensioneerden die absoluut niet begrijpen hoe dit allemaal kan. Gepensioneerden die steeds minder vertrouwen hebben in het huidige stelsel. En zich grote zorgen maken over hun toekomst. Dit kan en moet echt anders!

Martin van Rooijen
Voorzitter Eerste Kamerfractie 50PLUS

Lees ook: Gigantisch rendement, maar de burger ziet geen cent

Opiniestuk gepubliceerd in De Telegraaf van 28 januari 2020