50PLUS maakt zich zorgen om de veiligheid van kwetsbare ouderen. Zij kunnen zich moeilijk verdedigen. Een mogelijkheid is hen uit te rusten met een alarmsleutelhanger om daders weg te jagen, was één van de concrete voorstellen die Henk Krol deed om ouderen weerbaarder te maken.

Helpbutton - Beeld: Open Clipart Vectors (Pixabay)

50PLUS maakt zich zorgen om kwetsbare ouderen die het slachtoffer worden van geweld, straatroof en inbraak. “Het geweld tegen ouderen neemt toe”, constateert fractievoorzitter Henk Krol. “Het kan gaan om mishandeling thuis door bekenden en verzorgenden, maar ook door onbekende daders thuis en op straat.” 50PLUS doet concrete voorstellen om ouderen weerbaarder te maken, zoals bijvoorbeeld een alarmsleutelhanger. “Al is het wel erg dat dergelijke maatregelen nodig zijn”, zei Henk Krol tegen minister Grapperhaus.


Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding met minister Grapperhaus van V&J:

“Hartelijk dank voor de brief over de 50PLUS motie. Het ging over de weerbaarheid van kwetsbare ouderen. Het is goed te lezen dat er zoveel acties zijn uitgevoerd en dat deze nog worden geëvalueerd. Kan de minister aangeven wanneer de evaluaties beschikbaar zijn?

Woninginbraak
Het aantal geregistreerde woninginbraken daalt. Echter, bij de groep van 65 jaar en ouder is de daling wel minder groot. Kan de minister aangeven hoe dat komt? Klopt het dat ouderen doelbewust als slachtoffer worden uitgekozen? Wat gaat hij daaraan doen?

Cybercriminaliteit
In onze motie over weerbare ouderen vroegen we speciale aandacht voor het veilig internetgebruik. In de brief van de minister worden helaas geen cijfers gegeven over hoeveel ouderen slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Uit de veiligheidsmonitor van het CBS blijkt juist daar een explosief groeiend probleem te bestaan. Dat verdient onze uitdrukkelijke aandacht. Klopt het dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit van 75 jaar en ouder explosief stijgt? Wat zijn de resultaten van de voorlichtingsspotjes die vorig jaar werden uitgezonden?

Cybercriminaliteit is een vaag begrip omdat het alleen de werkwijze van de crimineel benoemd en niet de gevolgen voor het slachtoffer. Wat zijn de gevolgen voor de oudere slachtoffers van deze vorm van criminaliteit? Wordt er bijvoorbeeld geld afhandig gemaakt en om welke bedragen gaat het dan? Wat doet de minister eraan om ouderen in het bijzonder weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit?

Ouderenmishandeling
En dan de ouderenmishandeling en financiële uitbuiting door bekenden. Een pijnlijk onderwerp. De daders kunnen afkomstig zijn uit de kleine kring van bekenden en verzorgenden. De afhankelijke positie van de ouderen weerhoudt hen er mogelijk van om actie te ondernemen. Het is een bijzonder tragisch fenomeen. Het Fonds Slachtofferhulp stelt dat het bovendien een groeiend probleem is. Kan de minister deze trend bevestigen? Hoe kunnen we daar doeltreffend actie op ondernemen? Hebben de spotjes die de rijksoverheid uitzond het gewenste effect gehad?

Babbeltrucs
Uit de brief van de minister blijkt dat ouderen in 2018 vaker slachtoffer werden van geweld dan in 2015. Het betreft een High Impact Crime. Schokkend zijn de babbeltrucs waarbij de daders zich voordoen als zorgprofessionals. Er wordt bloed afgenomen van het slachtoffer en ondertussen wordt het huis doorzocht. Hoe komen de daders aan de adressen van deze mensen? Is de werkwijze al bekend zodat kan worden opgetreden?
Kwetsbare ouderen kunnen zich moeilijk verdedigen. Er zijn echter tal van mogelijkheden om je te verdedigen zonder dat je sterk hoeft te zijn. Voorlichting alleen is niet voldoende. Er zijn bijvoorbeeld alarmsleutelhangers die als geactiveerd, een hard geluid maken om daders wegjagen. Dat schijnt te werken. Kwetsbare ouderen kunnen dat aan hun sleutelbos doen of aan hun rollator hangen, maar ook thuis in geval van een aanval gebruiken. 50PLUS kan zich voorstellen dat er voorlichting komt over deze hulpmiddelen en dat er aanbiedingen komen om deze met korting te kopen.

Toenemend straatgeweld
50PLUS vroeg een debat aan over het toenemende straatgeweld. Een Kamermeerderheid verwees me naar dit AO. Helaas werden mijn schriftelijke vragen nog niet beantwoord. Kan de minister aangeven wat al wel bekend is en in zijn eerste termijn de Kamer daarover informeren? We vroegen onder meer of het denkbaar is of het verbod op het dragen van messen uitgebreid kan worden en pepperspray toegestaan.”

© 5 februari 2020