Een werknemer die zich – een leven lang – kan ontwikkelen is de beste garantie voor groei van de Nederlandse economie en welvaart!

Groei economie - Foto: Gerd Altmann (Pixabay)

50PLUS vindt het van levensbelang voor de economische- en welvaartsontwikkeling van Nederland dat er ingezet wordt op de ontwikkeling van de werknemer. Een Leven Lang Ontwikkelen! Daarmee kunnen kennis en vaardigheden op peil gehouden worden, waardoor je de duurzame inzetbaarheid stimuleert. Dit, tezamen met een toegenomen motivatie, kan een dubbelslag betekenen voor de arbeidsproductiviteit. En dat levert een grote bron van groei op voor Nederland.

In de Tweede Kamer vroeg Gerrit Jan van Otterloo aan minister Wiebes van Economische Zaken ook om aandacht voor de situatie van ZZP’ers in relatie tot dit onderwerp. 50PLUS pleitte tevens voor extra investering in innovatie in de zorg.

 

De inbreng van Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo tijdens het debat over de groeibrief van het kabinet met minister Wiebes (EZK):

“Wij hebben kennisgenomen van de groeibrief van het kabinet, de brief die een vergezicht schildert  over het behouden, doorontwikkelen en groeien van onze welvaart. In brede zin.

Het is terecht dat de regering bij 4 van de 6 aandachtpunten mens-gerelateerde punten beschrijft. 50PLUS kan zich daar zeer bij aansluiten, want zonder aandacht voor, en brede investering in, de mens zul je nooit groei bereiken. Daarom lichten ook wij een paar mensgerichte punten toe als wat ons betreft de belangrijkste focus. Want economische groei is mensenwerk.

Leven lang leren/ontwikkelen
De belangrijkste is wat 50PLUS betreft een Leven Lang Ontwikkelen. Belangrijk in deze tijd, waarin ontwikkelingen op kennis- en technologisch razendsnel gaan. Het is belangrijk dat werknemers bijblijven en zich verder ontwikkelen. Dat stimuleert hun duurzame inzetbaarheid en niet in de laatste plaats hun motivatie De regering geeft zelf aan dat “op dit moment de noodzakelijke leercultuur nog altijd niet aanwezig is”. Daar is zij natuurlijk zelf ook debet aan! De regering heeft het belang van Leven Lang Ontwikkelen vooral met de mond beleden, maar tot op heden weinig actief bijgedragen. Dat wil vooral zeggen: zelf geïnvesteerd. Het is vooral benoemd als kwestie tussen werkgever en werknemer, maar dat is niet meer van deze tijd van flexibele arbeidscontracten en kortebaanschaatsen.

Het kabinet geeft zelf ook al aan dat een echte doorbraak hier nog steeds niet is gerealiseerd, en stelt een routekaart voor “om de leercultuur verder te versterken”. 50PLUS vindt het ronduit een gemiste kans dat aangegeven wordt dat een volgend kabinet hiermee moet starten. Nee, zegt 50PLUS. Begin daar nu al mee! Het rapport Borstlap ligt er, vele onderzoeken zijn uitgevoerd, waar wacht u nog op?

Duurzame inzetbaarheid
Ik zei het al, een Leven lang Leren is van grote waarde voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met name ook voor oudere medewerkers. Het actueel houden van kennis en vaardigheden is van levensbelang, óók voor de motivatie, júist voor de motivatie, en dat betekent een dubbelslag voor de arbeidsproductiviteit! In een kader in de brief geeft de regering zelf ook al aan dat hier een belangrijk winstpotentieel ligt voor wat betreft de groei. Maar geef die visie dan ook handen en voeten waar mogelijk! Sterker nog, daar heeft de regering het toch wat laten liggen de afgelopen jaren. Loopbaanontwikkeling moet een hoge prioriteit hebben. En veel werkgevers staan hierom te springen. Het STAP-budget is hierbij slechts een begin. Dus: Neem de regie en investeer! Welke maatregelen kan de regering nú al nemen om deze achterstand in te halen?

Daarnaast een paar woorden over de ontwrichtende werking van het hoge aantal ZZP’ers en het aantal kortdurende arbeidscontracten. Een groot deel van deze groep is simpelweg niet in de gelegenheid zich om- of bij te scholen. ZZP’ers hebben er vaak geen tijd voor… of geen geld. Ze hebben vaak niet eens geld voor hun dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij kortdurende contracten investeren werkgevers niet zo gauw in opleidingen. En zo blijven kennis, vaardigheden, duurzame inzetbaarheid én arbeidsproductiviteit van deze groep achter. 50PLUS zou willen toewerken naar een eigentijds sociaal stelsel met risicodeling voor alle werkenden waarin zaken als scholing gelijkelijk verdeeld worden.

Innovatie in de zorg
Nederland is een innovatieland, ook dat geeft het kabinet al aan. Ook al lopen we in de voorste regionen mee, qua investeringen blijven we toch achter. Dat is een gemiste kans. En daarbij moet de focus niet alleen liggen op internationaal belangrijke zaken en sleuteltechnologieën, maar ook op meer praktische en nabije problemen. Ik noem bijvoorbeeld het personeelstekort in de zorg. Zo konden we vanochtend weer lezen dat volgens meerdere experts (die terugkeken naar wat zij 10 jaar geleden hadden voorspeld) de innovatie in de zorg achterblijft, of onvoldoende benut wordt. Ook dat heeft de hoogste prioriteit. We kennen allen de cijfers omtrent de personeelstekorten in de zorg, en de prognoses daarvoor. We kennen ook allemaal de verhalen hoe de zorg daardoor steeds verder in de problemen dreigt te komen, niet in de laatste plaats in de ouderenzorg. Slimme technologieën kunnen het werk van zorgverleners en mantelzorgers zo ondersteunen. Als er érgens een investering gerechtvaardigd is, een investering die maatschappelijk rendeert, dan is het toch wel op dit punt.”

© 4 februari 2020