De Tweede Kamerfractie van 50PLUSDe media melden vandaag de ‘overstap’ van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen naar 50PLUS.

Het partijbestuur en de politieke leiding zijn verheugd over haar lidmaatschap van onze partij. Ieder nieuw lid dat de idealen van 50PLUS onderschrijft is van harte welkom. Zij dus ook.

Hier en daar is het misverstand gerezen dat haar toetreding tot de partij 50PLUS ook betekent dat zij lid van de 50PLUS-fractie in de Tweede Kamer zal worden. Dat is niet het geval. Onze fractie blijft bestaan uit de Kamerleden Henk Krol, Léonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo (foto). Tot de volgende verkiezingen blijft Femke Merel lid van het parlement als fractie ‘Van Kooten-Arissen’.

Femke Merel heeft laten weten te gaan solliciteren naar het Kamerlidmaatschap voor 50PLUS. Dat is het recht van ieder 50PLUS-lid. Elk kandidaat-Kamerlid zal de geldende selectieprocedure doorlopen, zonder voorafgaande toezeggingen. Het is een open procedure, die ertoe moet leiden dat de beste kandidaten straks 50PLUS vertegenwoordigen in het parlement. Klik hier als u daar meer over wilt lezen.

Geert Dales
Voorzitter Hoofdbestuur


© 5 februari 2020