Vuuwerk op straat - Foto: Distel2610 (Pixabay)Vele gewonden later, en eindelijk is het kabinet zo ver: er komt een gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk. “Het kabinet en de coalitie hebben ondoordacht gehandeld”, hield Henk Krol de verantwoordelijk ministers voor. “Ze namen de onveiligheid en alle gewonden op de koop toe. Er is verzuimd om op te treden, daar waar het dringend nodig was. Zo simpel is het.”

50PLUS pleitte er in juni 2018 voor om toe te werken naar een verbod op vuurwerk voor particulieren. “50PLUS benadrukt dat het kabinet ondoordacht handelde op dit dossier en de onveiligheid en al deze gewonden op de koop toe heeft genomen”, zei Henk Krol tegen de ministers Grapperhaus en Van Veldhoven. “Er is verzuimd om op te treden, daar waar het dringend nodig was.” 50PLUS wil toewerken naar een echt verbod. Henk Krol stelt voor vuurwerkverkopers om te scholen tot professionals die vuurwerkshows kunnen maken en veilig kunnen uitvoeren.

 

De volledige inbreng van Henk Krol bij het debat over het verloop van de jaarwisseling met minister Grapperhaus (J&V) en Minister Van Veldhoven (Wonen en milieu):

“Mevrouw de voorzitter, dank u wel voor uw stevige brief aan de minister-president over de informatievoorziening op dit dossier. Het is pijnlijk te moeten constateren dat de pers opnieuw eerder geïnformeerd werd dan de Kamer. We hebben het er al over gehad aan het begin van dit debat. Premier Rutte zei dat de ministers niet naar hem willen luisteren. Maar dat herken ik niet in de reactie van de minister van Justitie en Veiligheid. Mag ik deze ministers daarom vragen om een reactie op de uitspraak van de premier? Want een oprecht excuus kunnen we wel vergeten, zo vrees ik.

In juni 2018 diende 50PLUS samen met Partij van de Dieren en de SGP een motie in om toe te werken naar een vuurwerkverbod voor particulieren. De motie werd bewust héél voorzichtig geformuleerd: toe werken naar. Het is precies wat er nu gebeurt met een gedeeltelijk verbod. Maar het ging toen te ver. VVD, CDA, D66, SP, CU, PvdA en PVV stemden tegen. Ik ben blij om te zien dat steeds meer partijen nu wel een overtuigd raken.

Wat spijtig dat die motie toen ontraden werd en werd verworpen. We zijn inmiddels twee jaar verder. Het waren twee jaarwisselingen vol met gewonden en geweld tegenover politie, hulpverleners en voorbijgangers. Er werden 26 honderd mensen behandeld in ziekenhuis of bij de huisartsenpost. 75 procent van die verwondingen werd veroorzaakt door legaal vuurwerk. Daar zitten erg jonge slachtoffertjes tussen en bovendien is er sprake van blijvend letsel als amputaties, kapotte ogen, enzovoort.

50PLUS benadrukt dat het kabinet en de coalitie ondoordacht handelden en de onveiligheid en al deze gewonden op de koop toe namen. Er is verzuimd om op te treden, daar waar het dringend nodig was en nog steeds is.

Gelukkig zetten deze ministers nu een klein stapje. Maar als alle mensen, de vogels en onze huisdieren, wél veilig de jaarwisseling willen doorkomen, is er meer nodig.

De vraag dringt zich op hoe de komende jaarwisseling, na deze tussenstap, eruit zal zien. Kan de minister daar een beeld bij geven? Ik weet zeker dat de mensen thuis daar erg nieuwsgierig naar zijn. Waarom eigenlijk niet meteen een échte oplossing. Luister nog een keer naar het verhaal van collega Klaver.

Wij hebben de 50PLUS visie op een feestelijke jaarwisseling al meerdere malen uiteengezet. Wij zijn voorstander van gemeentelijke vuurwerkshows met een gezellig samenzijn.

In november jl. spraken we er al over: er zijn te weinig vuurwerkprofessionals die op een verantwoorde manier een vuurwerkshow kunnen maken en uitvoeren. We stellen het daarom opnieuw voor: kan de minister stimuleren dat huidige vuurwerkverkopers worden omgeschoold? Dat is dan ook een vorm van compensatie van de inkomstenderving.

Dan het voorstel van de Partij van de Dieren en GroenLinks over een totaalverbod, met uitzondering van kindervuurwerk. Mijn fractie staat er positief tegenover. De handhaving zal dan in ieder geval wel mogelijk worden.”

© 5 februari 2020